Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwijssymposium: 'Eenheid in Verscheidenheid'

Datum nieuwsfeit: 27-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik u graag informeren over het volgende:

Persbijeenkomst
'Eenheid in Verscheidenheid'
zaterdag 27 mei 2000, 17.00 - 18.00 uur
in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5 te Amsterdam Zuidoost (het symposium zelf is van 09.30 - 17.00 uur)

U kunt hierover meer lezen in bijgevoegd definitief persbericht (in platte vorm). Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Jeroen van Seeters
SHANDWICK INTERNATIONAL NEDERLAND
Koninginnegracht 23

2514 AB Den Haag
tel:+31-(0)70-346 3878
fax: +31-(0)70-364 3770


- Persuitnodiging -

Onderwijs en de multiculturele samenleving

Onderwijssymposium 'Eenheid in Verscheidenheid'

Amsterdam, 19 mei 2000 - Onze multiculturele samenleving blijkt ongelijkheid (o.a. leerachterstand, ongelijke kansen op de arbeidsmarkt) en onvoldoende acceptatie en integratie (o.a. onbegrip, cultuurverschillen, vooroordelen) op te leveren. Onderwijs kan, aldus United World Colleges (UWC), Stichting Emergo en Color Me Bad, een essentiële bijdrage leveren aan het doorbreken van deze patronen.

'Langs welke (nieuwe) wegen kan het onderwijs in dit licht een doorslaggevende bijdrage leveren aan integratie en de multiculturele samenleving in Nederland ondersteunen?' Onderwijs met respect voor de verschillen, met oog voor de overeenkomsten en met zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

UWC, Stichting Emergo en Color Me Bad organiseren met deze vraagstelling voor 100 genodigden uit diverse disciplines een symposium over onderwijs en de multiculturele samenleving. In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Willem-Alexander, leveren beleidsmakers van landelijke en lokale overheden, allochtonen en autochtonen, onderwijzers en leermiddelenontwikkelaars, wetenschappers en ondernemers, een concrete bijdrage aan het beantwoorden van bovengenoemde vraag. Wij zien de meerwaarde van dit symposium vooral in het bij elkaar brengen bovengenoemde disciplines, die normaliter niet samen over dit onderwerp discussiëren.

Dagvoorzitter Mr. P.A. Nouwen zal, tezamen met Adelheid Roosen en Guilly Koster, van de dag een speciale leerervaring maken.

Onmiddellijk na sluiting van de conferentie geeft de organisatie een nadere toelichting aan de pers over de uitkomsten van het symposium.

Wij nodigen u uit voor de persbijeenkomst aansluitend op het symposium:

'Eenheid in Verscheidenheid'
zaterdag 27 mei 2000, 17.00 - 18.00 uur
in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5 te Amsterdam Zuidoost (het symposium zelf is van 09.30 - 17.00 uur)

Graag vernemen wij van u of u bij deze persbijeenkomst aanwezig wilt zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn bijgaande antwoordfax in te vullen en te retourneren aan Shandwick International Nederland.

Met vriendelijke groet,

Namens UWC, Stichting Emergo en Color Me Bad

Jeroen van Seeters
(Shandwick International Nederland)
Tel: 070-346 3878

Bijlage: programma, achtergrond en antwoordfaxBijlage: programma

UWC onderwijssymposium 'Eenheid in verscheidenheid' Open Schoolgemeenschap Bijlmer Amsterdam, 27 mei 2000

09.30 - 09.45 Aankomst deelnemers, ontvangst United World Colleges Nederland, Stichting
Emergo en Color Me Bad

09.45 - 10.15 Koffie, in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Willem-Alexander


10.15 - 10.45 Opening door dagvoorzitter Mr. P.A. Nouwen

10.45 - 11.30 'Is de multiculturele samenleving voor het onderwijs een utopie?'
Dhr. Drs. J. van der Aa (wethouder Onderwijs te Amsterdam)
'Ommekeer door uitgaan van mogelijkheden in plaats van problemen' Dhr. Ir. Moh. El Achkar (voorzitter Stichting Tans)


11.30 - 11.45 Uitvoering door leerlingen Open Schoolgemeenschap Bijlmer

11.45 - 12.30 'Waar zit het struikelblok? Wordt er wel goed gemeten (examens) of opgeleid
(onderwijs)?'
Mw. Drs. H. Belliot (voorzitter
deelraad Amsterdam Zuidoost)

'Kennis alleen is niet genoeg. Het belang van ontwikkelen van sociale
netwerken'
Mw. Prof. Dr. A.J.M. Roobeek
(Universiteit van Amsterdam en Nijenrode)


12.30 - 13.15 Aperitief


13.15 - 15.30 Groepsdiscussies o.l.v. groepsleiders (inclusief lunch)

15.30 - 16.30 Paneldiscussie met de groepsleiders o.l.v. de dagvoorzitter

16.30 - 17.00 Afsluiting en slotconclusies gevolgd door informeel samenzijn


17.00 - 18.00 Persbijeenkomst 'Eenheid in verscheidenheid'

Bijlage: achtergrond

United World Colleges, een gemeenschap van tien scholen verspreid over de gehele wereld, geeft jongeren de kans gedurende twee jaar in een uitdagende, multiculturele omgeving een basis te leggen voor een maatschappelijk bewustzijn dat hun verdere leven zal beïnvloeden.

UWC brengt leerlingen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar uit alle windstreken samen om gezamenlijk te studeren voor een tweejarige opleiding ter voorbereiding op de Universiteit (Internationaal Baccalaureaat, gelijkgesteld aan VWO). Door samen te studeren en een uitgebreid programma van uitdagende activiteiten aan te gaan, leren de jongeren om onderlinge verschillen te overbruggen, respect voor elkaar's identiteit op te brengen en dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Kandidaten voor UWC worden geselecteerd op basis van geschiktheid en motivatie. Door een uitgebreid beurzenstelsel is de selectie en deelname geheel onafhankelijk van de financiële positie van de ouders. United World Colleges Nederland selecteert en financiert ieder jaar de leerlingen uit Nederland die aan dit programma kunnen deelnemen. Oud-president Nelson Mandela en Koningin Noor van Jordanië leiden de internationale organisatie, Z.K.H. de Prins van Oranje is beschermheer van United World Colleges Nederland.

Stichting Emergo richt zich op ondernemers en leiders, zowel de huidige als de toekomstige. De huidige ondernemers en leiders hebben geleerd op welke manier de uiteindelijke verantwoordelijkheid te dragen voor het wel en wee van hun onderneming.

Door deze al dan niet 'harde' leerschool, hebben zij een schat aan ervaringen opgedaan, waaruit zij rijkelijk kunnen putten. Zo weten zij dat het in het belang van het individu en van de onderneming is dat zij een werkomgeving scheppen, waar een ieders kwaliteiten naar boven kunnen komen. Dit is de betekenis van 'Emergo'.

Met als uitgangspunt de beschikbaarheid van een belangrijk stuk praktische levenswijsheid biedt 'Emergo' een platform om die beschikbare kennis en ervaring te vergaren, te delen en daarmee te vermenigvuldigen. 'Emergo' ontwikkelt samen met andere disciplines op het gebied van menselijke waarden een integrale visie op dienend leiderschap. Die visie is gericht op de jonge en hoopvolle leiders van de toekomst. Zij zullen hun eigen weg trachten te vinden in de wereld van vandaag.

Color Me Bad is een groep jonge professionals afkomstig uit diverse culturen die vorig jaar verschillende discussieforums heeft georganiseerd in De Balie. De positieve reacties die daar uit volgden zijn voor de groep reden geweest bij elkaar te blijven om soortgelijke activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen. Color Me Bad ondersteunt het UWC onderwijssymposium door thematische en programmatische inbreng.

Sponsors
Wij zijn zeer erkentelijk dat de volgende organisaties reeds in dit stadium hebben toegezegd dit evenement financieel te zullen ondersteunen:
* M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

* Staatsloterij Nederland

* Siemens Nederland N.V.

* Voerman International B.V.

* KPMG

* Stichting Heidemij
Antwoordfax

070 - 3643770

T.a.v. Jeroen van Seeters en
Sunny van Affelen van Saemsfoort
Shandwick International Nederland

S.v.p. in blokletters invullen

Publicatie: ...........................................

Naam:.................................................

Telefoon:..............................................

Fax:....................................................

E-mail:................................................


* Ja, ik zal aanwezig zijn op zaterdag 27 mei 2000 in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer bij de persbijeenkomst direct NA het symposium van 17.00 - 18.00 uur


* Ja, ik zal aanwezig zijn op zaterdag 27 mei 2000 in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer bij de persbijeenkomst direct NA het symposium vanaf 17.00 uur èn ik wens een individueel interview aan te gaan met de volgende spreker:


* Ja, ik zal aanwezig zijn op zaterdag 27 mei 2000 in de Open Schoolgemeenschap Bijlmer bij het onderwijssymposium 'Eenheid in Verscheidenheid' van 09.30 - 17.00 uur


* Ja, ik wil graag foto's van het onderwijssymposium ontvangen (van o.a. de groepsleiders,
Color Me Bad, Z.K.H. Prins Willem-Alexander)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie