Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud tijdschrift waterschapbestuur en waterschapsbeheer

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Unie van WaterschappenNieuwe editie "Het Waterschap"

Nummer 9 van het veertiendaagse tijdschrift voor waterschapbestuur en waterschapsbeheer is uit. In deze editie o.a. een nadere beschouwing van de grond van natuurontwikkelingsprojecten (zie: "Het Waterschap"). En natuurlijk de column van Rein van der Kluit:
Leven en leer

Als de prijs voor oud papier hoog was, kon men rijk worden door alle rapporten, voorstellen en publicaties over de bestuurlijke reorganisatie in te leveren bij de oud-papierhandelaar. Gewesten, doe-provincies, stadsprovincies en andere mooie zinvolle gedachten hebben het Staatsblad nimmer bereikt. Tegenwoordig roepen bestuurders veelvuldig dat het niet zinvol is te discussieren over structuurveranderingen in het bestuurlijk bestel van Nederland. Dat leidt maar tot eindeloze debatten, die voornamelijk vanuit diepe loopgraven worden gevoerd. Het beroemde huis van Thorbecke kan maar het beste in tact blijven, lijkt de heersende leer te zijn. Bedoelde betuurders hebben gelijk. De overheden in ons land kunnen met samenwerking meer bereiken dan met debatteren over elkaars takenpakketten. Voor de waterschapsbestuurders is samenwerken in de keten een belangrijk parool. Niets aan de hand dus? De leer is duidelijk, maar hoe is het leven? Zoals zo vaak, is er toch enige spanning tussen leer en leven. Niemand wil een besteldiscussie, maar de discussies over belangrijke onderwepren lijken onvermijdelijk toch indirect de besteldiscussie te voeden. Ook in waterschapland duikt deze indirecte besteldiscussie soms op. Enkele voorbeelden zijn snel te noemen. In het rapport Water Centraal worden enkele behartenswaardige opmerkingen gemaakt over grondwaterbeheer. Onmiddellijk werden defensieve en offensieve opmerkingen gemaakt over welke overheid nu het beste grondwaterbeheerder konden zijn. Werden posities bedreigd of verantwoordelijkheden te groot geacht? Dit voorjaar heeft professor Toonen in opdracht van IPO een rapport uitgebracht dat de opmaat vormt voor een IPO-visie op de gewenste bestuurssamenstelling van waterschappen. Hoewel het rapport ongetwijfeld niet de bedoeling heeft de besteldiscussie op gang te helpen, waren er waterschappers die onaangenaam getroffen werden door de in het rapport geopperde mogelijkheid van een waterschap als uitvoeringsorganisatie (en dus niet een mede-overheid). De verhoudingen tussen gemeenten en waterschappen lijken soms te schuren als het gaat om vraagstukken die te maken hebben met riooloverstorten en de riolering in het buitengebied. Ook de discussie over de wettelijke vastlegging van de zorgplicht voor de zuivering raakt gevoelige bestelsnaren. Waterschappen zijn pleitbezorgers van het ordenend principe van water. De bestuurlijke praktijk van alledag leert dat dit soms wordt opgevat als een al te grote bemoeienis van de watersector met de ruimtelijke ordening waar de algemene democratie toch het primaat heeft. En soms zijn er waterbestuurders die al snel bijlen aan de wortels van het waterschapsbestel zien liggen, terwijl de discussie eigenlijk een ander thema beoogt.
Soms zijn er misschien verborgen agenda's. Op andere momenten overheerst wellicht koudwatervrees. Laten we wat dichter bij de leer blijven; daar heeft de praktijk van het leven vast meer aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie