Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburgs Rapport Weg naar Europa overhandigd aan Netelenbos

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

WEG NAAR EUROPA

Maastricht, 29 mei 2000

WEG NAAR EUROPA De Weg naar Europa is een pleidooi voor een gezamenlijke aanpak van de Limburgse verkeer- en vervoersproblemen en is onderschreven door: de Provincie Limburg, de Limburgse Werkgeversvereniging, de twee Kamers van Koophandel, de Limburgse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, de EVO ondernemers-organisatie voor logistiek en transport, N.V. Industriebank LIOF, Transport en Logistiek Nederland en de werknemersorganisaties De Unie, FNV en CNV. De Weg naar Europa is vandaag, maandag 29 mei, overhandigd aan de minister Netelenbos door gedeputeerde voor verkeer en waterstaat, Mat Vestjens.

Alle in het pleidooi Weg naar Europa aangedragen projecten zijn voor een beter bereikbaar Limburg, de groei van de economie in Zuid-Nederland en een betere ontsluiting van het Europese achterland. Naast het Limburgse voordeel is Weg naar Europa vooral van nationaal en internationaal belang. Via de pleitnota van de meest zuidelijke provincie lijkt het heel goed mogelijk om zelfs de fileproblemen in de randstad te verlichten. Concreet wordt in het stuk aangegeven wat er zou moeten gebeuren in welke sector en in welke regio van Limburg. Er wordt met name ingezoomd op de verkeersas Echt-Luik, het Masterplan Venlo, de Parkstad en het Openbaar Vervoer in zowel regionaal als euregionaal verband.

Echt-Luik De spoorweg, de autosnelweg en de rivier de Maas binne deze as zijn de belangrijkste levensaders van Limburg. Deze vervoersassen verbinden het zuiden met de randstad maar zijn tegelijkertijd de toegangspoort naar Europa. Om zowel de internationale- als nationale bereikbaarheid mogelijk te maken zijn de volgende acties nodig:

A2 St. Joost-Knooppunt Kerenheide; uiterlijk in 2008 sluit de A73 aan op de huidige A2 ter hoogte van St. Joost. Nu al is de capaciteit van deze weg te klein, laat staan als er straks nog een extra rijksweg bij komt. Om alle extra verkeer op te vangen is uitbreiding per 2005 van de A2 naar twee maal drie rijstroken noodzakelijk. Volgens de laatste berekeningen gaat dit tussen de 487 en 705 miljoen gulden kosten.

A2 Traverse Maastricht; over dit deel van de A2 inclusief het Maaskruisend verkeer wordt eind 2000 een studie afgerond met daarin haalbare en betaalbare oplossingen. Verder voorbereidingen duren tot
2004 en uitvoering zou in 2005 kunnen beginnen. Een eenvoudige oplossing kost 350 á 400 miljoen gulden.
A76 Knooppunt Kerenheide-Ten Esschen; deze dubbele achterland-verbinding is nu zwaar belast en nog dit voorjaar verschijnt de trajectnota A76. Hierin wordt voorgesteld om de weg naar twee maal drie rijstroken uit te bouwen. Voorbereiding en uitvoering zou in 2003 al kunnen starten en de kosten belopen tussen de 310 en
550 miljoen gulden.
ROC Stein; het regionaal overslagcentrum (ROC) Stein is voor overslag van bulk- en stuksgoed, van en naar weg, water en spoor. Nog dit jaar wordt de haven in Stein voor 43 miljoen gulden opgeknapt en deze kosten worden vooral door het bedrijfsleven opgebracht. Voor het ROC moet een braakliggend haventerrein ingericht worden. In 2001 moet het overslagcentrum hiervan gebruik kunnen en de realisatie kost ongeveer vier miljoen gulden.

Maasroute; door de noord-zuidtak van de Maasroute geschikt maken voor de twee-baksduwvaart met 3,5 meter diepgang kan de binnenvaart beter concurreren met het wegvervoer. Op termijn kan via de Maasroute tussen de 20 en 25 miljoen ton van de groei van het wegvervoer worden overgenomen. Langs de noordzuidtak daalt de groei van vrachtwagenritten hierdoor met de helft. In totaal kost de verbetering van de route, inclusief de sluis bij Ternaaien, 735 miljoen gulden. De regio zelf zal investeren in diverse overslaglocaties en modal shift projecten.

OLS/Modal Shift DSM/NedCar; een Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS) tussen DSM, NedCar en de rail- en bargeterminal Born kan een flinke rem zetten op de toename van de vrachtwagenkilometers. OLS kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan verschuivingen in de modal split en de verbetering van de interne- en externe logistiek. Het is de bedoeling om dit project in 2002/2003 te realiseren en de totale projectkosten zijn ongeveer 100 miljoen gulden. Die investeringen worden gedaan door DSM, NS, de overige marktpartijen en de overheid.

Spoorlijn Lanaken-Maastricht; met het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn Lanaken(B)-Maastricht krijgen de vestigingen van papierfabriek Sappi een aansluiting op het spoor. Het hergebruik van dit spoor maakt een investering in een nieuwe papiermachine in de Sappi-fabriek in Lanaken mogelijk waardoor de productie wordt verdubbeld. Ook andere bedrijven in regio hebben interesse voor deze andere alternatieve vervoersmogelijkheid. De bereikbaarheid van zowel Lanaken als Maastricht kan aanzienlijk verbeteren door het hergebruik van deze spoorlijn. Omstreeks 2002 zou de eerste trein kunnen rijden over deze spoorlijn. Kosten bedragen 17 miljoen gulden en worden betaald door België en Nederland samen.

Masterplan Venlo Het Europese vrachtvervoer is de afgelopen dertig jaar met 70% gegroeid en dat zal de komende jaren zo wel doorgaan. Precies tussen de mainports Antwerpen en Rotterdam en het Rijn/Ruhrgebied ligt het internationale logistieke knooppunt Venlo. In het Masterplan Venlo werken de overheid en het bedrijfsleven nauw samen aan de versterking en duurzame invulling van het knooppunt. Om dit ambitieuze plan uit te voeren is op korte termijn een aantal projecten noodzakelijk, zoals:

Bargeterminal; door de aanleg van een binnenvaarthaven wordt aan het knooppunt Venlo de modaliteit water toegevoegd. Tal van zaken worden of zijn al voorbereid. Het is de bedoeling dat vanaf 2002 met de uitvoering kan worden gestart. Inclusief de verbinding van haven naar railterminal kost dit project 32 miljoen gulden.

Uitplaatsen spooremplacement; door de verplaatsing van het spooremplacement moet de leefbaarheid in Venlo verbeteren. De voorbereidingen zijn al gestart en duren tot 2005. Het jaar daarna kan worden begonnen met de uitvoering, inclusief de bodemsanering van het oude terrein. Kosten van het geheel worden geraamd op 32 miljoen gulden.

Railterminal Trade Port Noord; de aanleg van 20 hectare grote nieuwe railterminal versterkt de modaliteit rail van het knooppunt Venlo. Na een gedegen voorbereiding zou in 2006 kunnen worden gestart met de aanleg. Het aanleggen van deze Rail-terminal in Venlo kost ongeveer 30 miljoen gulden.

Noordelijke spooromleiding Venlo; deze omleiding verbindt de Randstad (Brabant-route, Betuwelijn) en Vlaamse Ruit (IJzeren Rijn) met het Ruhrgebied. Het versterkt de logistieke kwaliteit van Venlo, de leefbaarheid in de stad en het is op de lange termijn een alternatief voor de verbinding Venlo-Krefeld-Duisburg, parallel aan de A67 en de BAB40. Uitvoering inclusief spoorbrug kan beginnen vanaf 2008 en de totale kosten zijn 800 miljoen gulden.

Verbetering leefbaarheid en bereikbaarheid stad Venlo; door ontsluiting van de binnenring te verbeteren is het de bedoeling om de ruimtelijke kwaliteit van Venlo te bevorderen. Dit kan door samenvoeging van de logistiek en industrie, verbetering van de stedenbouwkundige structuur en ontvlechting. Het project zou vanaf
2008 kunnen beginnen en kost circa 60 miljoen gulden.
Openbaar Vervoer Op het gebied van Openbaar Vervoer (OV) is de afgelopen jaren veel voorwerk verricht in Limburg. De komende jaren moeten die investeringen zich uitbetalen en daarom moeten op korte termijn de volgende projecten worden gestart: Verbetering Regionaal OV; doelstelling is om het aantal reizigerskilometers met 25% te laten groeien tussen nu en 2010. Op korte termijn is hiervoor een investering van 9 miljoen gulden nodig (doorstromingsmaatregelen OV) en op de langere termijn ongeveer 25 miljoen gulden.

Grensoverschrijdend OV; er moet een verbeterd euregionaal OV-systeem komen met snelle rail- en busverbindingen. Een eerste traject is Zuid-Limburg/Aken dat in 2001 wordt opgepakt. Daarna volgt de verdere ontwikkeling naar een integraal euregionaal vervoersaanbod. Uitbreiding zorgt voor ongeveer 12,5 miljoen gulden extra op de jaarlijkse exploitatie. De aanpassing van zowel spoor als materieel kost nog eens 25 miljoen gulden. De regio neemt, zoals afgesproken in het MIT, 5% van de investeringen voor haar rekening.

Light rail Zuid-Limburg; het project light rail Zuid-Limburg bevindt zich in een planstudiefase van de MIT-procedure. De realisatie van de light rail is mogelijk in 2003, mits daar eind 2000 door het Rijk een positief besluit over wordt genomen. De kosten bedragen voor het light rail traject Maastricht-Heerlen-Kerkrade 61 miljoen. De kosten voor light rail op de trajecten Maastricht/Heerlen-Sittard bedragen 115 miljoen gulden en voor Heerlen-Herzogenrath(Aken) nog eens 3 miljoen gulden. De doortrekking van light rail naar het centrum van Maastricht vanaf 2005 kost f. 40 miljoen en realisatie is mogelijk als eind 2001 een positief besluit hierover wordt genomen. Als de eerste fase van light rail een succes wordt, is nader onderzoek zinvol naar de uitbouw van het netwerk in Zuid-Limburg en vandaar uit naar België.

Parkstad De Provincie Limburg heeft de zorg voor een kwalitatief goed en bereikbaar regionaal verbindend wegennet. In het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) is hiervoor nieuw beleid uitgetekend. Op korte termijn zijn hiervoor de volgende projecten nood-zakelijk, waarbij ondersteuning van het Rijk nodig is:

Buitenring Parkstad; in de oostelijke minstreek wordt hard gewerkt aan de vorming van de Parkstad, straks de grootste stad van Limburg. Om de nieuwe stad leefbaar en bereikbaar te houden is een uitbreiding van het regionaal verbindend wegennet nodig met een ringweg. Vooral om de verwachte verkeersgroei op te vangen moet deze weg in 2010 gereed zijn. Kosten van deze weg belopen tussen de 150 en 300 miljoen gulden.

Verbetering Regionaal Verbindend Wegennet; om een adequaat regionaal verbindend wegennet te realiseren zijn een aantal kwaliteitniveaus nodig. Zaken zoals duurzaam veilig, doorstroming regionaal verbindend openbaar vervoer, milieumaatregelen en bestaande infrastructuur beter benutten staan hierbij centraal. In de Parkstad worden projecten gestart op het gebied van duurzaam veilig en betere benutting, welke in totaal 10 miljoen gulden gaan kosten. Voor dit project wordt een Rijksbijdrage van
7,5 miljoen gulden verwacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie