Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburgs Rapport Weg naar Europa overhandigd aan Netelenbos

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

WEG NAAR EUROPA

Maastricht, 29 mei 2000

WEG NAAR EUROPA De Weg naar Europa is een pleidooi voor een gezamenlijke aanpak van de Limburgse verkeer- en vervoersproblemen en is onderschreven door: de Provincie Limburg, de Limburgse Werkgeversvereniging, de twee Kamers van Koophandel, de Limburgse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, de EVO ondernemers-organisatie voor logistiek en transport, N.V. Industriebank LIOF, Transport en Logistiek Nederland en de werknemersorganisaties De Unie, FNV en CNV. De Weg naar Europa is vandaag, maandag 29 mei, overhandigd aan de minister Netelenbos door gedeputeerde voor verkeer en waterstaat, Mat Vestjens.

Alle in het pleidooi Weg naar Europa aangedragen projecten zijn voor een beter bereikbaar Limburg, de groei van de economie in Zuid-Nederland en een betere ontsluiting van het Europese achterland. Naast het Limburgse voordeel is Weg naar Europa vooral van nationaal en internationaal belang. Via de pleitnota van de meest zuidelijke provincie lijkt het heel goed mogelijk om zelfs de fileproblemen in de randstad te verlichten. Concreet wordt in het stuk aangegeven wat er zou moeten gebeuren in welke sector en in welke regio van Limburg. Er wordt met name ingezoomd op de verkeersas Echt-Luik, het Masterplan Venlo, de Parkstad en het Openbaar Vervoer in zowel regionaal als euregionaal verband.

Echt-Luik De spoorweg, de autosnelweg en de rivier de Maas binne deze as zijn de belangrijkste levensaders van Limburg. Deze vervoersassen verbinden het zuiden met de randstad maar zijn tegelijkertijd de toegangspoort naar Europa. Om zowel de internationale- als nationale bereikbaarheid mogelijk te maken zijn de volgende acties nodig:

A2 St. Joost-Knooppunt Kerenheide; uiterlijk in 2008 sluit de A73 aan op de huidige A2 ter hoogte van St. Joost. Nu al is de capaciteit van deze weg te klein, laat staan als er straks nog een extra rijksweg bij komt. Om alle extra verkeer op te vangen is uitbreiding per 2005 van de A2 naar twee maal drie rijstroken noodzakelijk. Volgens de laatste berekeningen gaat dit tussen de 487 en 705 miljoen gulden kosten.

A2 Traverse Maastricht; over dit deel van de A2 inclusief het Maaskruisend verkeer wordt eind 2000 een studie afgerond met daarin haalbare en betaalbare oplossingen. Verder voorbereidingen duren tot
2004 en uitvoering zou in 2005 kunnen beginnen. Een eenvoudige oplossing kost 350 á 400 miljoen gulden.
A76 Knooppunt Kerenheide-Ten Esschen; deze dubbele achterland-verbinding is nu zwaar belast en nog dit voorjaar verschijnt de trajectnota A76. Hierin wordt voorgesteld om de weg naar twee maal drie rijstroken uit te bouwen. Voorbereiding en uitvoering zou in 2003 al kunnen starten en de kosten belopen tussen de 310 en
550 miljoen gulden.
ROC Stein; het regionaal overslagcentrum (ROC) Stein is voor overslag van bulk- en stuksgoed, van en naar weg, water en spoor. Nog dit jaar wordt de haven in Stein voor 43 miljoen gulden opgeknapt en deze kosten worden vooral door het bedrijfsleven opgebracht. Voor het ROC moet een braakliggend haventerrein ingericht worden. In 2001 moet het overslagcentrum hiervan gebruik kunnen en de realisatie kost ongeveer vier miljoen gulden.

Maasroute; door de noord-zuidtak van de Maasroute geschikt maken voor de twee-baksduwvaart met 3,5 meter diepgang kan de binnenvaart beter concurreren met het wegvervoer. Op termijn kan via de Maasroute tussen de 20 en 25 miljoen ton van de groei van het wegvervoer worden overgenomen. Langs de noordzuidtak daalt de groei van vrachtwagenritten hierdoor met de helft. In totaal kost de verbetering van de route, inclusief de sluis bij Ternaaien, 735 miljoen gulden. De regio zelf zal investeren in diverse overslaglocaties en modal shift projecten.

OLS/Modal Shift DSM/NedCar; een Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS) tussen DSM, NedCar en de rail- en bargeterminal Born kan een flinke rem zetten op de toename van de vrachtwagenkilometers. OLS kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan verschuivingen in de modal split en de verbetering van de interne- en externe logistiek. Het is de bedoeling om dit project in 2002/2003 te realiseren en de totale projectkosten zijn ongeveer 100 miljoen gulden. Die investeringen worden gedaan door DSM, NS, de overige marktpartijen en de overheid.

Spoorlijn Lanaken-Maastricht; met het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn Lanaken(B)-Maastricht krijgen de vestigingen van papierfabriek Sappi een aansluiting op het spoor. Het hergebruik van dit spoor maakt een investering in een nieuwe papiermachine in de Sappi-fabriek in Lanaken mogelijk waardoor de productie wordt verdubbeld. Ook andere bedrijven in regio hebben interesse voor deze andere alternatieve vervoersmogelijkheid. De bereikbaarheid van zowel Lanaken als Maastricht kan aanzienlijk verbeteren door het hergebruik van deze spoorlijn. Omstreeks 2002 zou de eerste trein kunnen rijden over deze spoorlijn. Kosten bedragen 17 miljoen gulden en worden betaald door België en Nederland samen.

Masterplan Venlo Het Europese vrachtvervoer is de afgelopen dertig jaar met 70% gegroeid en dat zal de komende jaren zo wel doorgaan. Precies tussen de mainports Antwerpen en Rotterdam en het Rijn/Ruhrgebied ligt het internationale logistieke knooppunt Venlo. In het Masterplan Venlo werken de overheid en het bedrijfsleven nauw samen aan de versterking en duurzame invulling van het knooppunt. Om dit ambitieuze plan uit te voeren is op korte termijn een aantal projecten noodzakelijk, zoals:

Bargeterminal; door de aanleg van een binnenvaarthaven wordt aan het knooppunt Venlo de modaliteit water toegevoegd. Tal van zaken worden of zijn al voorbereid. Het is de bedoeling dat vanaf 2002 met de uitvoering kan worden gestart. Inclusief de verbinding van haven naar railterminal kost dit project 32 miljoen gulden.

Uitplaatsen spooremplacement; door de verplaatsing van het spooremplacement moet de leefbaarheid in Venlo verbeteren. De voorbereidingen zijn al gestart en duren tot 2005. Het jaar daarna kan worden begonnen met de uitvoering, inclusief de bodemsanering van het oude terrein. Kosten van het geheel worden geraamd op 32 miljoen gulden.

Railterminal Trade Port Noord; de aanleg van 20 hectare grote nieuwe railterminal versterkt de modaliteit rail van het knooppunt Venlo. Na een gedegen voorbereiding zou in 2006 kunnen worden gestart met de aanleg. Het aanleggen van deze Rail-terminal in Venlo kost ongeveer 30 miljoen gulden.

Noordelijke spooromleiding Venlo; deze omleiding verbindt de Randstad (Brabant-route, Betuwelijn) en Vlaamse Ruit (IJzeren Rijn) met het Ruhrgebied. Het versterkt de logistieke kwaliteit van Venlo, de leefbaarheid in de stad en het is op de lange termijn een alternatief voor de verbinding Venlo-Krefeld-Duisburg, parallel aan de A67 en de BAB40. Uitvoering inclusief spoorbrug kan beginnen vanaf 2008 en de totale kosten zijn 800 miljoen gulden.

Verbetering leefbaarheid en bereikbaarheid stad Venlo; door ontsluiting van de binnenring te verbeteren is het de bedoeling om de ruimtelijke kwaliteit van Venlo te bevorderen. Dit kan door samenvoeging van de logistiek en industrie, verbetering van de stedenbouwkundige structuur en ontvlechting. Het project zou vanaf
2008 kunnen beginnen en kost circa 60 miljoen gulden.
Openbaar Vervoer Op het gebied van Openbaar Vervoer (OV) is de afgelopen jaren veel voorwerk verricht in Limburg. De komende jaren moeten die investeringen zich uitbetalen en daarom moeten op korte termijn de volgende projecten worden gestart: Verbetering Regionaal OV; doelstelling is om het aantal reizigerskilometers met 25% te laten groeien tussen nu en 2010. Op korte termijn is hiervoor een investering van 9 miljoen gulden nodig (doorstromingsmaatregelen OV) en op de langere termijn ongeveer 25 miljoen gulden.

Grensoverschrijdend OV; er moet een verbeterd euregionaal OV-systeem komen met snelle rail- en busverbindingen. Een eerste traject is Zuid-Limburg/Aken dat in 2001 wordt opgepakt. Daarna volgt de verdere ontwikkeling naar een integraal euregionaal vervoersaanbod. Uitbreiding zorgt voor ongeveer 12,5 miljoen gulden extra op de jaarlijkse exploitatie. De aanpassing van zowel spoor als materieel kost nog eens 25 miljoen gulden. De regio neemt, zoals afgesproken in het MIT, 5% van de investeringen voor haar rekening.

Light rail Zuid-Limburg; het project light rail Zuid-Limburg bevindt zich in een planstudiefase van de MIT-procedure. De realisatie van de light rail is mogelijk in 2003, mits daar eind 2000 door het Rijk een positief besluit over wordt genomen. De kosten bedragen voor het light rail traject Maastricht-Heerlen-Kerkrade 61 miljoen. De kosten voor light rail op de trajecten Maastricht/Heerlen-Sittard bedragen 115 miljoen gulden en voor Heerlen-Herzogenrath(Aken) nog eens 3 miljoen gulden. De doortrekking van light rail naar het centrum van Maastricht vanaf 2005 kost f. 40 miljoen en realisatie is mogelijk als eind 2001 een positief besluit hierover wordt genomen. Als de eerste fase van light rail een succes wordt, is nader onderzoek zinvol naar de uitbouw van het netwerk in Zuid-Limburg en vandaar uit naar België.

Parkstad De Provincie Limburg heeft de zorg voor een kwalitatief goed en bereikbaar regionaal verbindend wegennet. In het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) is hiervoor nieuw beleid uitgetekend. Op korte termijn zijn hiervoor de volgende projecten nood-zakelijk, waarbij ondersteuning van het Rijk nodig is:

Buitenring Parkstad; in de oostelijke minstreek wordt hard gewerkt aan de vorming van de Parkstad, straks de grootste stad van Limburg. Om de nieuwe stad leefbaar en bereikbaar te houden is een uitbreiding van het regionaal verbindend wegennet nodig met een ringweg. Vooral om de verwachte verkeersgroei op te vangen moet deze weg in 2010 gereed zijn. Kosten van deze weg belopen tussen de 150 en 300 miljoen gulden.

Verbetering Regionaal Verbindend Wegennet; om een adequaat regionaal verbindend wegennet te realiseren zijn een aantal kwaliteitniveaus nodig. Zaken zoals duurzaam veilig, doorstroming regionaal verbindend openbaar vervoer, milieumaatregelen en bestaande infrastructuur beter benutten staan hierbij centraal. In de Parkstad worden projecten gestart op het gebied van duurzaam veilig en betere benutting, welke in totaal 10 miljoen gulden gaan kosten. Voor dit project wordt een Rijksbijdrage van
7,5 miljoen gulden verwacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...