Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ voortgang Mijnbouwwet

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ voortgang mijnbouwwet

Gemaakt: 30-5-2000 tijd: 18:23


2


26219 Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)

Nr. 11 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2000

Hierbij informeer ik u nader over de voortgang van de Mijnbouwwet. De beantwoording van het nader verslag inzake de Mijnbouwwet vergt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. Ik heb moeten constateren dat zowel Kamerfracties als betrokken maatschappelijke groeperingen een aantal onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken benaderen en beoordelen. Dit betreft onder meer de milieuaspecten in de vergunningverlening, de aansprakelijkheid bij bodembeweging, het afdrachten-stelsel en de inrichting van de rechtsbescherming. Ik ben voornemens een en ander opnieuw te beoordelen. Daartoe acht ik het noodzakelijk met de meest betrokkenen overleg te voeren. Ook de vragen die zijn gesteld in het overleg met de Kamer over Waddengas en Biesbosch/Andel II hebben mij in dit voornemen gesterkt. De uitkomsten van deze heroverweging zal ik u vervolgens bij de nota naar aanleiding van het nader verslag doen toekomen.

Het bovenstaande impliceert dat de totstandkoming van de Mijnbouwwet meer tijd zal kosten. Ik acht het evenwel niet verantwoord de aangekondigde verbetering van de financiële voorwaarden voor mijnbouwactiviteiten op het continentaal plat uit te stellen. Bovendien is in de motie die bij de behandeling van de Gaswet op 5 april jl. is aangenomen (Kamerstukken II 1999/2000, 26 463 nr. 82) op een spoedige beslissing in deze aangedrongen.

Al eerder, in mijn brief van 7 december 1999 over het Waddengas (Kamerstukken II, 1999/2000, 26 431, nr. 11), heb ik aangegeven dat ik de voorwaarden voor

mijnbouw-activiteiten op het continentaal plat zo snel mogelijk wil verbeteren om

mijnbouw--ondernemingen te stimuleren om in de Nederlandse olie- en gaswinning en

exploratie te investeren. De hieronder voorgestelde maatregelen zijn gericht op de mijnbouw op het continentaal plat, mede gelet op het doel van de motie Witteveen (Kamerstukken II, 1999-2000, 26 431, nr.
6) om de voorwaarden voor mijnbouwactiviteiten op het continentaal plat te verbeteren. De omstandigheden waaronder deze activiteiten plaatsvinden, wijken sterk af van mijnbouwactiviteiten op het Nederlands territoir. De laatste jaren blijken de opsporings-activiteiten terug te lopen. Deze ontwikkeling vindt mede zijn verklaring in onzekerheden en verwachtingen rond prijsontwikkelingen op de olie- en gasmarkten, in de ontwikkeling naar een geliberaliseerde gasmarkt en in de toenemende eisen die uit milieuoogpunt gesteld moeten worden. Door nu maatregelen te treffen kan de neerwaartse ontwikkeling worden omgebogen.
Rekening houdende met de situatie zoals deze zich voordoet op het Nederlandse deel van het continentaal plat ben ik voornemens thans het volgende te doen.


1 Invoeren van een nul-procentstarief voor de cijnsheffing vanaf 2001. De cijns is een aan de omzet gerelateerde heffing die vanaf het moment van productie wordt geheven en in die zin kostenverhogend werkt. Terugbrengen van het cijnstarief tot nul heeft bij iedere olieprijs een kostenverlagend effect en is vooral voor de ontwikkeling en produktie van marginale velden van belang. Kostenverlaging maakt een veld eerder en tevens langer economisch winbaar. De maatregel draagt bij aan verlenging van de winnings-termijn en leidt derhalve tot een hogere depletie. Deze maatregel sluit aan bij internationale ontwikkelingen op dit terrein.


2 Vanaf 1 januari 2001 wordt van alle vergunninghouders het winstaandeel geheven op basis van het bepaalde in het koninklijk besluit van 1967 en komt het regime van latere koninklijke besluiten te vervallen. Voor alle vergunninghouders wordt daarmee een kostenopslag van 10% van toepassing. Deze maatregel is reeds opgenomen in het voorstel voor de Mijnbouwwet, maar wordt voor het continentaal plat vervroegd ingevoerd.


3 Staatsdeelneming in opsporingsvergunningen analoog aan de deelneming van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) sedert medio 1994 in de exploratie binnen winnings-vergunningen. Uitsluitend op verzoek van vergunninghouders zal de mogelijkheid worden geopend dat de Staat financieel deelneemt in opsporingsvergunningen. De Staatsparticipant EBN zal ook in deze nieuwe situatie geen vergunninghouder zijn en niet zelf of op eigen initiatief opsporings-onderzoeken verrichten. Evenmin kan EBN in deze als opdrachtgever optreden. Aan deze wijze van participatie staat het bepaalde in artikel 4 van de Mijnwet continentaal plat dan ook niet in de weg. EBN verkeert overigens in een identieke rendements- en risicopositie als vergunninghouders. Als gevolg van deze deelneming van de Staat in opsporingsvergunningen wordt de drempel voor het zetten van een exploratieboring verlaagd. Deze maatregel zal leiden tot een toename van opsporingsactiviteiten in open gebieden en de gebieden onder exploratievergunningen. Om uitsteleffecten te vermijden, zal deze maatregel per 1 juli a.s. van toepassing worden. Daartoe worden afspraken gemaakt met EBN en zal het beleid worden gepubliceerd in de Staatscourant.

4 Afschaffing van de bonus die wordt geheven bij opsporingsvergunningen en spontane winningsvergunningen. Dit verlaagt de drempel voor maatschappijen om dergelijke vergunningen aan te vragen. Ook deze maatregel is reeds voorzien in het voorstel voor de Mijnbouwwet en wordt voor het continentaal plat vervroegd ingevoerd. Om uitsteleffecten te vermijden, treedt deze maatregel per 1 juli a.s. in werking.

Ik heb de overtuiging dat dit pakket aan maatregelen een positieve invloed zal hebben op de exploratie en de ontwikkeling van met name de kleine en marginale velden op het continentaal plat. Het komt in belangrijke mate tegemoet aan voorstellen van de olie- en gassector, aangegeven door de Nogepa in haar brief van 9 maart jl. aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Economische Zaken.

Bovenstaande aanpassing van de financiële voorwaarden heeft naar verwachting een direct effect van ruim 100 miljoen gulden per jaar. Op een wat langere termijn wordt hiervan een positief resultaat voor de Nederlandse gasreserveontwikkeling en derhalve voor de Staatsbaten verwacht.

Uit actualisatie van het aan de Tweede Kamer op 30 juni 1999 toegezonden onderzoek van Gaffney, Cline & Associates (een afschrift treft u bijgaand aan) 1) blijkt dat met deze maatregelen een belangrijke verbetering van het mijnbouwklimaat wordt bewerkstelligd en een goede uitgangspositie voor Nederland in de internationale concurrentie wordt verworven.

Voor mij is tevens van belang dat mijnbouwondernemingen hebben aangegeven te verwachten dat deze maatregelen positief zullen uitwerken op de investeringen en additionele mijnbouwactiviteiten in Nederland. Ik ben voornemens in overleg te blijven met de mijnbouwindustrie om de ontwikkelingen op dit terrein te kunnen blijven monitoren.

Voor de inwerkingtreding van de onder 1, 2, en 4 genoemde maatregelen, zal ik een beleidsregel dienaangaande publiceren in de Staatscourant. Op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder op basis van artikel
18 van de Mijnwet continentaal plat, zal ik diens bij de vergunning behorende voorwaarden dienovereenkomstig wijzigen. EBN zal desgevraagd in opsporingsvergunningen participeren na het sluiten van een overeenkomst daartoe met de desbetreffende vergunninghouder.
Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...