Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS provincie Limburg

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 23 mei 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 23 mei 2000, vastgesteld op 30 mei 2000.

Subsidie van 50% van de loonkosten van aanstellen cordinator biologische landbouw f 187.500,- over
3 jaar aan LLTB.
Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van f 187.500,- toe te kennen aan LLTB zijnde een tegemoetkoming van
50% over een periode van 3 jaar in de kosten die zijn gemoeid met het in dienst nemen van een cordinator biologische landbouw.
Uitvoering moties Ruimte voor ruimte.

Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan de op 14 april jl. ingediende moties over Ruimte voor ruimte. Daarbij gaat het in hoofdzaak over aanpassing eerste tranche, streekplan- herziening en sociaal-economische begeleiding agrarirs.

Vastellen van een ontwerp- beschikking Grondwaterwet aan ENCI-Maastricht.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontwerpvergunning voor ENCI-Maastricht vast te stellen inzake het onttrekken van maximaal 1,1 miljoen m3 grond- water per jaar, voor het in den droge kunnen winnen van kalksteen en deze ontwerpvergunning om advies aan de PCO voor te leggen.

Ontwerpbeschikking grond- waterwet t.n.v. de gemeente Heel voor bouwputbemaling.

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-beschikking voor de gemeente Heel vastgesteld inzake het onttrekken van 2.236.000 m3 grondwater. Circa 90% van het onttrokken water dient in de nabijheid geretourneerd te worden. De PCO wordt om advies gevraagd.

Het medeoprichten van en deelnemen in de Stichting Energiebureau Limburg.

Gedeputeerde Staten leggen het voor- stel tot het medeoprichten van en deelnemen in de Stichting Energie- bureau Limburg voor aan Provinciale Staten en reserveren voor de periode medio 2000 tot medio 2004 jaarlijks een bedrag van f 200.000,-.

Intentieverklaring revitalisering spoorlijn Lanaken-Maastricht.

GS stemmen in met de intentie- verklaring.

Overdracht wegvak aan de gemeente Heythuysen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Heythuysen van de provinciale weg N563 Heythuysen-Baexem.

Waarnemend griffier.

GS hebben de heer J. Nauta, directeur van de hoofdgroep Welzijn, aangewezen als tweede waarnemend griffier.

Organisatie-ontwikkeling.

Gedeputeerde Staten hebben de leden van Provinciale Staten genformeerd over de rol van PS bij het onderzoek van het bureau Twynstra Gudde.

Concept-Programma voor het Communautair Initia- tief (PCI) Interreg voor de Euregio Maas-Rijn.

GS hebben besloten in te stemmen met het concept-Programma voor het Commu- nautair Initiatief (PCI) Interreg voor de Euregio Maas-Rijn onder voorwaarde dat een aantal opmerkingen in het definitieve Programma wordt opgenomen.

Project ISTI-Plus (Innovatie door Scholing en Technologie Implemen- tatie)

GS hebben besloten een bijdrage van f 168.268,- te verlenen aan Syntens Limburg voor de uitvoering van ISTI- Plus. Dit project heeft tot doel in de periode 2000-2002 per jaar 10 bedrij- ven tijdens de implementatie van een nieuwe technologie een optimale inte- gratie te bereiken tussen technologie, mensen en organisatie.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Zinken (PNL) over territoriale congruentie van hulpverleningsregio's, van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over Mer-plicht in de Oolderplas, over Lateraalkanaal-West en over Maharishi Vlodrop en van de heer Wessels (D66) over gescheiden inzameling en recycling van incontinentie- materiaal voor 140 Limburgse zorginstellingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie