Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Kosten gezondheidszorg minder gestegen

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS

Kosten gezondheidszorg minder gestegen

De kosten in de gezondheidszorg zijn in 1999 iets minder gestegen dan een jaar eerder. In 1999 stegen de kosten met 5,5% tot 68,2 miljard gulden (30,9 miljard euro). In 1998 bedroeg de stijging van de kosten bijna 6%, in de jaren daarvoor schommelde de stijging rond de 4%. De kostenstijging in 1999 is onder andere veroorzaakt door hogere lonen in de intramurale gezondheidszorg en tariefsverhogingen bij specialisten en fysiotherapeuten. Ook een hoger verbruik van geneesmiddelen heeft voor een kostenstijging gezorgd. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de kostenstijging vanaf 1998 iets groter is dan de stijging van het bruto binnenlands product (BBP). Het aandeel van de ziekenfondsen in de financiering van de gezondheidszorg is gedaald. Het aandeel van de AWBZ in de financiering is ongeveer gelijk gebleven.

Aandeel in BBP vrijwel gelijk
De kosten in de gezondheidszorg stegen in 1998 met 5,9% en vorig jaar met 5,5%. Het BBP steeg volgens voorlopige cijfers in 1998 met 5,6% en vorig jaar met 4,9%. Door deze ontwikkeling bleef het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg in het bruto binnenlands product vrijwel gelijk.
Kosten intramurale zorg 5,0% gestegen
De kosten van de intramurale gezondheidszorg, exclusief psychiatrische ziekenhuizen, zijn in 1999 met 5% gestegen tot bijna 32,2 miljard gulden (14,6 miljard euro). Dit bedrag maakt volgens het CBS bijna de helft uit van de totale kosten van de gezondheidszorg. De kosten bij inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten groeiden met ruim 4%, bij verpleeghuizen met 5,5% en bij ziekenhuizen met iets meer dan 5%. Deze kostenstijgingen worden in overwegende mate veroorzaakt door de loonstijging in deze sectoren.
Kosten extramurale zorg ruim 6% hoger
De kosten van de extramurale gezondheidszorg, exclusief ambulante geestelijke gezondheidszorg, zijn met meer dan 6% toegenomen tot bijna 27,9 miljard gulden (12,7 miljard euro). Bij de vrije beroepsbeoefenaren loopt de kostenstijging uiteen van 3,6% bij de huisartsen- en tandartsenpraktijken tot 7,4% bij de specialistenpraktijken en 9,4% bij de fysiotherapeutenpraktijken. Tariefsverhogingen spelen bij deze laatste twee categorieën een overheersende rol. De kosten van geneesmiddelen zijn bijna 8% gestegen, voornamelijk als gevolg van een hoger verbruik en duurdere medicijnen. Onder meer als gevolg van de toewijzing van extra capaciteit en van financiële middelen ter bestrijding van de wachtlijsten zijn de kosten van de thuiszorg toegenomen met 6,4%.
Aandeel ziekenfondsen gedaald
In de financiering van de gezondheidszorg nemen de ziekenfondsen het grootste bedrag voor hun rekening. De betalingen door ziekenfondsen zijn volgens het CBS in 1999 met slechts 4% gestegen. Deze beperkte stijging is met name veroorzaakt doordat de betalingen voor ziekenhuisverpleging maar met 2% zijn toegenomen. De kosten die voor rekening komen van de AWBZ zijn in 1999 gestegen met 5,6%. De kosten voor de overheid zijn toegenomen met 5% tot 2,9 miljard gulden (1,3 miljard euro).
Technische toelichting
De ontwikkeling van de in dit persbericht vermelde kosten kan afwijken van de ontwikkeling van de budgetten zoals vermeld in de Zorgnota van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De in het persbericht vermelde bedragen betreffen waardebedragen: zij bevatten een prijs- en een volumecomponent. In 1997 en 1998 was sprake van een beperkt eigen risico in de Ziekenfondswet. De betreffende bedragen zijn in dit persbericht inbegrepen in de reeks ziekenfondsen. De geestelijke gezondheidszorg is gepresenteerd als een aparte groep. Deze groep omvat de psychiatrische ziekenhuizen, de ambulante geestelijke gezondheidszorg, de vrijgevestigde psychiaters, alsmede de regionale instellingen voor beschermd wonen en de psychiatrische woonvoorzieningen. Afzonderlijke publicatie van kostengegevens over deze deelterreinen is niet langer mogelijk als gevolg van het sinds 1997 toenemend aantal fusies tussen de betreffende categorieën van instellingen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie