Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar veiligheid campings

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MINVROM: Onderzoek veiligheid campings

In de maand juni zullen de Inspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM en de Keuringsdienst van Waren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uitvoeren onder 50 campings. Het onderzoek dat voortvloeit uit het Actieplan Preventie Legionella dat op 17 mei 1999 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, zal zich richten op de hygiëne en veiligheid. Het gebruik en toepassing van (drink) water zal een belangrijk aandachtspunt zijn bij de controles. Verder zullen er controles worden uitgevoerd naar de veiligheidssituatie, waaronder de gasvoorzieningen. Met dit onderzoek zal de inspectie nagaan op welke wijze de gemeenten invulling geven aan hun toezichthoudende taken ten aanzien van de betrokken regelgeving. Tevens zal met de controles inzicht ontstaan in de maatregelen die de campinghouders hebben ondernomen in het kader van veiligheid en Legionella preventie, de afvoer van afvalwater, de opslag van propaan en de kwaliteit en veiligheid van de eventuele gasvoorzieningen op de camping.

Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek is de Legionella uitbraak die vorig jaar op de Flora in Boven-Karspel plaatsvond. Ook de warmwatersystemen op campings kunnen een risico vormen. Tegelijkertijd zijn er op campings regelmatig veel mensen bijeen onder andere hygiënische omstandigheden dan zij meestal vanuit de thuissituatie gewend zijn. Te denken valt aan: het gezamenlijk gebruik van toiletten, douches, wasruimten en drinkwatervoorziening.

Uitvoering
Het onderzoek heeft het karakter van een steekproef en zal worden uitgevoerd in heel Nederland. De geselecteerde campings zullen bij voorkeur samen met de vertegenwoordigers van gemeenten worden gecontroleerd. De gemeente is naast het toezicht op de milieuregelgeving ook de aangewezen instantie om toezicht te houden op de kwaliteit van het (drink)water.
Met behulp van vragenlijsten en controles ter plekke zal worden nagegaan op welke wijze door de gemeente invulling wordt gegeven aan haar toezichthoudende taak. Bij controles wordt nagegaan hoe het is gesteld met de algehele hygiëne en veiligheid.

De resultaten van de controles worden verwerkt in een eindrapport, dat in juli a.s. beschikbaar komt.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu

Babette Gräber

070 339 2405

faxnummer

070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,

070 339 39 39

Meer informatie is ook te vinden op de VROM website: www.minvrom.nl
30 mei 00 11:41

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie