Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provinciale schets kunstbeleid 2001-2004 Flevoland

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-038
DATUM: 30 mei 2000

Provinciale "Schets voor het kunstbeleid 2001-2004"

Kunst heeft een maatschappelijke functie. Kunst is onmisbaar voor de kwaliteit van de samenleving en het helpt mensen zich te ontplooien. Daarnaast schept kunst werkgelegenheid en kunst bevordert toerisme. De provincie wil daarom de rol en de betekenis van kunst in Flevoland versterken. Het werkterrein van de kunst beperkt zich daarbij niet tot beeldende kunst, kunstzinnige vorming en podiumkunst. Kunst heeft ook raakvlakken met het cultureel erfgoed zoals musea, archeologie en archieven. Zoveel mogelijk Flevolanders moeten actief of passief gebruik kunnen maken van een veelvormig kunstaanbod. Daarvoor moeten instellingen meer samenwerken en zullen meer projecten gezamenlijk worden aangepakt. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van de provinciale Schets voor het kunstbeleid 2001 - 2004'. De schets is op belangrijke onderdelen een voortzetting van het eerder ingezette provinciale kunstbeleid. Tot eind juni 2000 kunnen reacties worden gegeven op deze schets. Na deze inspraakronde wordt een definitieve nota Kunstbeleid voorgelegd aan Provinciale Staten. Een belangrijk middel voor provinciaal kunstbeleid is het verstrekken van subsidies aan organisaties en projecten. Dit jaar wordt ruim 2,8 miljoen gulden aan subsidies uitgekeerd. Tweederde van dit bedrag gaat naar zeven organisaties die verschillende activiteiten ontplooien op het gebied van kunst en cultuur. De rest van de subsidie wordt besteed aan onder meer manifestaties, cursussen en tentoonstellingen. De provincie hanteert een aantal criteria voor het verstrekken van bijdragen. Zo worden bijvoorbeeld alleen subsidies verstrekt aan projecten die anders niet gerealiseerd worden. Belangrijk zijn ook de prioriteiten van het kunstbeleid: landschapskunst, amateurkunst, kunstzinnige vorming en actieve en passieve deelname aan kunstuitingen en dan vooral door jongeren. Niet alleen de provincie stelt geld beschikbaar voor kunstbeleid. Ook de gemeenten en de rijksoverheid stellen geld beschikbaar. Geprobeerd wordt om het gemeentelijk beleid en het rijksbeleid zoveel mogelijk op het provinciale beleid af te stemmen. Met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt gesproken over een grotere bijdrage van het Rijk voor cultuurprojecten in Flevoland. Het Rijk stelt met name geld beschikbaar voor theater-, muziekgezelschappen en festivals van landelijk niveau waardoor Flevoland deze subsidiestroom mist. Flevoland wil extra geld voor met name het experiment De Kamer, Schokland, samenwerking archieven en verwante instellingen en voor de zogenaamde Belvedere-gebieden die voor de cultuurhistorie van groot belang zijn: Noordoostpolder-Urk en het rivierduingebied Swifterbant. De provinciale Schets voor het kunstbeleid 2001 - 2004' is op te vragen bij de provincie Flevoland, Afdeling Sociale Planvorming, telefoon: 0320 265 528.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie