Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng Thijs Udo (VVD) bij debat wijziging Rijksoctrooiwet

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Inbreng Thijs Udo over wijziging Rijksoctrooiwet

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 30 mei 2000

Thijs Udo pleitte tijdens het debat voor octrooiering van biotechnologische uitvindingen om zo te voorkomen dat iedereen met biotechnologische vondsten kan gaan experimenteren.

Wijziging Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet '95 en de Zaai-zaad-en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen woordvoerder drs. M.W.Ch. Udo

Voorzitter,
De opkomst van nieuwe technieken, met name op het terrein van genetische modificatie, geeft aanleiding tot een aantal speci-fieke moeilijkheden bij de toepassing van het octrooistelsel. De nu te implementeren Europese Richtlijn heeft als essentieel doel het onderscheid te verduidelijken tussen wat wel of niet octrooieerbaar is met betrekking tot uitvindingen op het terrein van de moderne biotechnologie.
Een goed wettelijk octrooibeschermingsysteem vormt de hoeksteen voor een goed biotechnolo-gisch investerings- en vestigingsklimaat. Deze wetswijziging is hiertoe een begin-stap.

Voorzitter ik ben van mening, dat genetische modificatie van het grootste belang is voor de technologische ontwikkeling in de volksgezondheid: Ik noem therapiestrategieën, preventie, nieuwe diagnostiek van ziekten waaronder hart- en vaatziekten, kan-ker, reuma, Alzheimer, diverse spierziekten, ziekte van Pompe en jeugdsuikerziekten.
Hiernaast is deze technologie van het grootste belang voor de totstandkoming van een duurzame en doelmatige landbouw, zowel in de Westerse wereld als in ontwikkelingslanden. Een belangrijk ander bijkomend voordeel, is dat deze weten-schap nieuwe (plantaardige)producten ontwikkelt die duurzaam van aard zijn en waarvoor minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden. En financieel gezien, last but not least, verschaft de biotechnologie Nederland een grote economische en weten-schappe-lijke kans.
Nu Europa en Nederland sterk zijn achter gebleven in de bio-technologische octrooien bij de Verenigde Staten, wordt het bittere noodzaak de kapitaalintensieve investeringen op dit vlak beter te promoten. Mijn fractie ondersteund deze imple-mentatie van de Richtlijn, echter wel met de nodige opmerkin-gen.

Voorzitter,
De Nota naar aanleiding van het Verslag geeft aan dat het Nederlandse verzoekschrift tot nietigverklaring geen schorsen-de werking heeft en dat wachten onmogelijk is omdat dan de implementatietermijn van 31 juli a.s. wordt overschreden.
En een niet tijdige implementatie zal de nodige sancties voor Nederland opleveren en bovendien is dit niet datgene wat wij wensen, n.l. een goed vestigingskli-maat voor biotechnologische bedrijven binnen Nederland.
Ook zullen wij op onze tellen moeten passen wat betreft de reeds verleende octrooien: Het kan en mag niet gebeuren dat aan reeds verleende octrooien getornd gaat worden bij eventue-le vernietiging of wijziging van de Richtlijn.

Kern van de Wet
Kern van de wetswijziging vandaag is echter het feit, dat nu naast de biotechnologische werkwijze ook het voortbrengsel van de uitvinding, vatbaar is voor octrooiering. Dit is een logi-sche gang van zaken: Alle landen van de EU kennen deze moge-lijkheid en derhalve heeft ook de nu voorliggende richtlijn deze bepaling voorgeschreven. Materieel is het eveneens nood-zakelijk dat wij in Nederland het voortbrengsel van de uitvin-ding octrooieren, omdat de biotechnologische werkwijze alleen, nage-noeg geen bescherming biedt. Uiteindelijk is de uitvinding een product en producten beschermen wij in dit land met een oc-trooi, logisch natuurlijk, omdat grote inves-teringen nodig zijn geweest om deze biotechnologische produc-ten te verkrijgen. Bovendien zal het niet kunnen octrooieren van een biotechnologische uitvinding ongelooflijk gevaarlijk kunnen uitwerken, omdat dan iedereen met biotechnologische vondsten kan gaan slepen en experimenteren!
Welnu, om deze uitvindingen nu te behouden en verdere investeringen aan te moedigen, is deze bescherming eveneens onontbeerlijk. Overigens is de octrooiering in de voorliggen-de wetgeving aan verschillende beperkingen onderhe-vig. Een belangrijke in deze is strijd met de openbare orde of de goede zeden.
Bij de schriftelijke voorbereiding heb ik daar reeds een vraag over gesteld, waarbij ik aandacht en zorg uitsprak over de verplichting om een prejudiciële beslissing te vragen van het Hof bij de uitleg, voor zover het criterium niet duidelijk is in een bepaald geval. Het antwoord van de Staatssecretaris was niet bevredigend, hier zou niets aan te doen zijn. Ik zou de Staatssecretaris nogmaals willen vragen of hij niet met mij van mening is, dat een dergelijke prejudiciële beslissing toch geen jaren mag duren? Is de nationale rechter niet zelf in staat te beoordelen wat moet worden verstaan onder strijd met openbare orde of goede zeden?

Octrooi op leven
Dan kom ik op het wijdverbreide misverstand omtrent het octrooi op leven. Hier is echter geen sprake van. Er is sprake van octrooi op de uitvinding, niet op leven. Dit zou men ook wel kunnen illustreren door te zeggen dat er sprake is van octrooi op het gen dat onderdeel uitmaakt van de plant of het dier.
Overigens wil ik er tevens op wijzen, dat octrooiverlening die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden reeds verboden is in deze voorliggende richtlijn en de wetgeving. Diegenen die het z.g. bezwaar van octrooi op leven nog steeds blijven aanvoeren, maken het wetenschappelijk onderscheid niet. Bovendien heeft het Europees Octrooibureau in december vorig jaar, onomwonden uitgesproken dat octrooi op dieren en planten mogelijk is. Dit betekent dat deze vorm van octrooiering binnen de Europese Unie uitdrukkelijk is toegestaan en onderdeel vormt van het EU-gemeenschapsrecht.
Voorzitter, dan kom ik op het zogenaamde kwekersrecht. Onder het huidige regime van het kwekersrecht hebben kwekers het recht om veredelingsactiviteiten te verrichten met be-schermde rassen die op de markt gebracht worden (de z.g. breeders exemption). In de nieuwe wet is hieromtrent een aanscherping opgenomen, waarbij de kweker zal moeten aantonen dat het ras dat hij aan het ontwikkelen is, een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt t.o.v. het octrooi. Dit kan de kweker onmoge-lijk aantonen. Deze elementen kan de kweker pas aantonen op het moment dat hij kwekersrecht heeft verkregen en het ras gaat exploiteren. Wanneer de kweker al een licentie nodig heeft gedurende het veredelingstraject, komt hij dus in een vacuüm terecht. Aldus zal een oplossing nodig zijn voor de kweker die planten-rassen wil ontwikkelen waarbij een octrooi-licentie vereist is.
Dit is mogelijk door het wijzigen of aanvullen van de wet, waarbij de kweker toch nieuwe planteras-sen kan ontwikkelen, zonder dat voor die ontwikkeling een octrooi-licentie is vereist. Indien de kweker het nieuwe ras wil exploiteren, is natuurlijk wel de licentie vereist. Kan de Staatssecretaris zich in deze gedachte vinden? Het lijkt mij rechtvaardig en redelijk deze constructie in de wet op te nemen.
Voorzitter,
De VVD-fractie is met de Regering overtuigd van de noodzaak van de Europese harmonisatie en de verder invulling van oc-trooiering van biotechnologische uitvindingen in de voorlig-gende wetgeving. Laten wij nu ook in Nederland de ontwikkeling van de biotechnologie waardig en veilig laten geschieden met maximale aandacht voor mens, dier, plant en milieu.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...