Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS inzake kosten geneesmiddelen

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS inzake kosten geneesmiddelen

Gemaakt: 31-5-2000 tijd: 14:32


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 30 mei 2000

Aanleiding

In het Algemeen Overleg (AO) over de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Wtz 1998) van donderdag 25 mei j.l. heb ik de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een overzicht toegezegd van de kosten in de Wtz en de Ziekenfondswet (Zfw) per verzekerde naar verstrekking nog vóór het AO voor geneesmiddelen op 31 mei 2000, waarbij de kosten van geneesmiddelen apart te onderscheiden zouden zijn. Tevens heb ik in het AO toegezegd om de gemiddelde schade voor een 65-plusser in de Wtz-omslagregeling en de Zfw schriftelijk aan u mede te delen.

Bij deze voldoe ik aan deze toezegging.

Kosten per verzekerde naar verstrekking

Tabel 1 bevat de beschikbare gegevens over de kosten in de Zfw, Wtz respectievelijk particuliere maatschappijpolissen naar verstrekking.

Het gaat hierbij om de gemiddelde kosten naar verstrekkingen per ziekenfondsverzekerde ongeacht leeftijd (dus van 0 tot 90-plus), per ziekenfondsverzekerde voor de categorie 65-plus, per Wtz-verzekerde ongeacht leeftijd en voor de maatschappijpolis ongeacht leeftijd, steeds voor de jaren 1997 en 1998.

Tabel 1. Kosten per verzekerde naar verstrekking (in guldens per jaar)

ZFW alle leeftijden

(2) ZFW 65+

(3) WTZ alle leeftijden

(4) Maatschappijpolis alle leeftijden *


1997

1998

1997

1998

1997

1998

1997

1998
Ziekenhuisverpleging


1192

1250,68

3358,47

3450,33

2309,18

2118,82

557,16

546,76
Specialistische hulp


159,63

177,84

352,55

392,59

422,06

355,32

181,69

163,69
Geneesmiddelen


426,05

467,66

1085,51

1178,71

798,74

845,47

219,42

260,14
Huisartsenhulp


143,25

146,88

156,69

160,52

238,06

219,7

91,82

94,21
Paramedische hulp


82,09

87,5

153,57

166,58

143,57

139,63

70,27

70,68
Ziekenvervoer


51,62

55,54

157,19

168,68

93,43

91,34

18,55

18,8
Hulpmiddelen


105,86

121

366,09

408,08

207,67

212,67

31,08

37,13
Verloskundige hulp, kraamhulp, thuiszorg


39,89

41,12

11,53

16,41

23,44

25,09
Tandheelkunde


53,71

54,77

19,93

19,60

2,02

2,26

23,82

30,3
Overig


0,05

0,49

31,08

69,63

22,03

36,27
Totaal


2254,1

2402,99

5650,05

5945,58

4257,34

4071,25

1239,28

1283,07
Bron: kolommen 1,3,4 : Vektis, kolom 2 : Cvz. * in praktijk nog uitsluitend 65-minners.

WTZ en maatschappijpolis betreft cijfers exclusief de schade die middels het eigen risico wordt betaald en inclusief aanvullende verzekeringen.

De gegevens in tabel 1 zijn afkomstig van Vektis en van het College voor zorgverzekeringen (Cvz). Tijdens het AO gaf ik reeds aan dat de gegevens die worden geregistreerd in het kader van de uitvoering van de Wtz-omslagregeling geen aanknopingspunt bieden voor het maken van een onderscheid naar de kosten van de verschillende soorten verstrekkingen. Deze kosten kunnen wel worden benaderd met behulp van gegevens van Vektis. Over de Vektis-gegevens moet worden opgemerkt dat ze niet landelijk dekkend zijn. De Vektis- gegevens over de particuliere markt en de Wtz zijn gebaseerd op circa 70% van de particuliere markt en vervolgens bijgeschat voor de overige 30%. Binnen de Vektis-gegevens betreffende de Wtz is het nog niet mogelijk een onderscheid naar leeftijd te maken. Vektis- gegevens over de Wtz betreffen alle Wtz-verzekerden, van studenten tot (hoog) bejaarden.


3. Gemiddelde schade van een 65-plusser in de WTZ-omslagregeling en de ZFW.

Om ook een vergelijking te kunnen maken tussen de gemiddelde totale schade van een 65-plus Wtz-verzekerde en een 65-plus Zfw-verzekerde kunnen gegevens van de Suo en het Cvz worden gecombineerd. Dit gebeurt in tabel 2.

Tabel 2. Gemiddelde schade per jaar (guldens per jaar)

WTZ 65+

ZFW 65+


1997


5072

5650

1998


4901

5945

1999


4942

6101
Bron: Wtz: Suo, Zfw : Cvz

De Stichting uitvoering omslagregelingen (Suo) verstrekt jaarlijks een overzicht van de gedeclareerde schades en de aantallen verzekerden naar polis. Op basis hiervan is de gemiddelde schade per Wtz-verzekerde 65-plusser berekend die ik in het AO van 25 mei j.l. heb vermeld. Het Cvz geeft jaarlijks een MOOZ-advies waarin eveneens de gemiddelde kosten voor 65-plussers in de Zfw worden gegeven. In tabel 2 zijn de gemiddelde schade voor een 65-plusser in de Wtz en Zfw op grond van deze gegevens vermeld voor de jaren 1997, 1998 en 1999.

Een belangrijke kanttekening is dat cijfers voor de Wtz in tabel 1 en tabel 2 niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Ten eerste worden de cijfers in tabel 1 geregistreerd op transactiebasis (dus het jaar waarin de schade wordt geleden) en in tabel 2 op kasbasis (het jaar waarin het bonnetje van de verzekerde bij de verzekeraar binnen komt). Ten tweede hebben de cijfers voor de Wtz in tabel 1 betrekking op alle leeftijden (o.a. studenten) en hebben de cijfers in tabel 2 alleen betrekking op 65-plussers in de Wtz. Tenslotte is een verschil dat de cijfers in tabel 2 in tegenstelling tot tabel 1 betrekking hebben op de werkelijk geleden schade bij alle verzekeraars.


4. Geneesmiddelen

Aan de hand van de gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) is na- gegaan wat de gemiddelde kosten per jaar zijn van geneesmiddelen die over de toonbank zijn gegaan. Tabel 3 geeft de kosten voor 65-plussers en 65-minners weer voor 1998 en 1999. De afwijkingen tussen tabel 1 en 3 hebben voor de ziekenfondsverzekering waarschijnlijk te maken met de verrekening van oude jaren. Voor particulier verzekerden is een verschil dat de cijfers in tabel 1 exclusief de betalingen middels het eigen risico zijn.

Tabel 3. Kosten geneesmiddelen per verzekerde per jaar (gulden per jaaar)


65-plus


65-min


1998

1999

1998

1999
Zfw


1192,95

1313,25

336,68

374,33
Particulier (inclusief WTZ)


1158,93

1247,12

225,32

250,70
Bron: SFK


5. Slot

Ik hoop de Kamer met bovenstaande gegevens voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie