Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM over jaarverslag commissie MER

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM over het jaarverslag van de commissie mer
Gemaakt: 11-7-2000 tijd: 13:12


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 30 mei 2000

Geachte Voorzitter,

Bij brief van 10 mei 2000 is het jaarverslag van de Commissie voor de milieu-effectrapportage, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.18 van de Wet milieubeheer, aan de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer toegezonden. Op 24 mei jl. is door uw commissie bij brief (ontvangen 25 mei 2000) een vraag gesteld betreffende het jaarverslag.

Vraag

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft met belangstelling kennisgenomen van het jaarverslag over 1999 van de Commissie voor de milieu-effectrapportage haar toegezonden bij brief van 10 mei 2000.

In het jaarverslag wordt gesproken over een evaluatie van het eigen functioneren van voornoemde commissie. Namens de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verzoek ik u haar te laten weten wanneer deze evaluatie gereed is en deze vervolgens naar de Kamer te zenden.

Antwoord

Uit het jaarverslag over 1999 van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) blijkt dat deze commissie haar eigen functioneren evalueert. Deze interne evaluatie gebeurt in een doorlopend

proces en houdt in dat de gebruikers van de adviezen van de commissie (overheden, bestuurders, ondernemers en adviesbureaus die milieueffectrapporten moeten opstellen en beoordelen) worden gevraagd naar de consistentie en bruikbaarheid van de adviezen. De resultaten van de doorlopende interne evaluatie worden direct verwerkt in de werkwijze bij het opstellen van adviezen. Verder rapporteert de commissie hierover in haar jaarverslagen. Er wordt dus geen afzonderlijke rapportage van de interne evaluatie uitgevoerd. De Commissie voor de m.e.r. is gaarne bereid met de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van gedachten te wisselen over haar werkwijze en advisering.

Hoogachtend,

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie