Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande begint eerder

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 24 mei 2000

Raadsvergadering begint eerder

Op dinsdag 30 mei vergadert de gemeenteraad in het stadhuis.
De vergadering begint niet , zoals gebruikelijk, om 19.30 uur maar om 16.00 uur. Dit heeft te maken met het feit dat in deze vergadering het Beleidsplan 2001 wordt besproken.

Voor het begin van de vergadering kunt u het woord voeren over punten die op de raadsagenda staan. U moet dan vooraf uw naam, adres en het onderwerp waarover u iets wilt zeggen, aan de voorzitter van de raad opgeven. Bij de ingang van de raadzaal liggen daarvoor formulieren klaar.

De volgende voorstellen staan onder andere op de agenda:
* Vaststelling Archiefverordening

* Vaststelling Marktverordening

* Jaarrekening algemene dienst en Woningbedrijf 1999
* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Planschadeclaim inzake uitbreiding schoolgebouw Spinel 19
* Krediet groot onderhoud huurwoningen Meidoornstraat en omgeving
* Krediet vervanging dakbedekking complexen huurwoningen Dingemans van de Kasteeleplein en Acaciastraat

* Uitbreiding deelname in aandelenkapitaal van N.V. Waterbedrijf Europoort

* Krediet uitvoeringsplannen Julianasportpark
* Begrotingswijzigingen

* Beleidsplan 2001

De agendastukken voor de raadsvergadering kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

De raadsvoorstellen zijn ook te vinden op deze internetsite.

Komend weekend: Rescue Mania

Kom op de fiets!

Op zaterdag 27 en zondag 28 mei vindt voor de kust van 's-Gravenzande het nautisch spektakel Rescue Mania 2000 plaats. Het evenement bij slag Vlugtenburg zal naar verwachting tienduizenden bezoekers trekken. Automobilisten worden al ruim voor 's-Gravenzande verwezen naar parkeerplaatsen in het Westland, van waaruit pendelbussen rijden naar het evenementsterrein.

Voor inwoners van 's-Gravenzande is het dringende advies: kom lopend of op de fiets. Met de auto kunt u zelfs niet in de buurt van het evenementsterrein komen.

Foto-expositie over kust

In de hal van het stadhuis zijn deze weken foto's te bezichtigen die het strand, de zee en de duinen als onderwerp hebben. De foto's zijn gemaakt door leden van de Dia- en Fotoclub 's-Gravenzande. De expositie wordt gehouden met het oog op het nautisch spektakel Rescue Mania 2000 dat in het weekend van 27 en 28 mei voor de kust van 's-Gravenzande plaatsvindt.

Bibliotheek gaat tijdelijk dicht

In verband met een verbouwing gaat de bibliotheek aan het Zandeveltplein van 13 juni tot 29 juli dicht. Wat betekent dit voor u als lid van de bibliotheek?

* Drie weken voor de sluiting, vanaf dinsdag 23 mei 2000, gaat de bibliotheek boeken en gesproken boeken registreren met een uitleentermijn van 12 weken.

* Cd-rom's, documentatiemappen, tijdschriften en video's (speelfilms en informatieve films) worden van 5 juni tot en met 29 juli niet uitgeleend.

* Vanaf dinsdag 23 mei mag u op uw pas 12 boeken meenemen.
* De boeken van de bibliotheek van 's-Gravenzande moeten na de verbouwing in 's-Gravenzande worden ingeleverd.
* Tot en met zaterdag 27 mei kunnen boeken en andere materialen uit eigen collectie en uit andere bibliotheken worden gereserveerd.
* U kunt tijdens de sluiting van de bibliotheek terecht bij de bibliotheken in Monster en Naaldwijk. U kunt dan op uw pas naast de twaalf geleende boeken van 's-Gravenzande nog acht boeken of andere materialen lenen in de bibliotheken van Monster en Naaldwijk. (Boeken geleend in een andere bibliotheek ook daar terug brengen!).

* Na de ongemakken hopen de medewerkers u in augustus weer van dienst te kunnen zijn in een gemoderniseerde bibliotheek.

Vreeburghlaan en Gasthuislaan weer bereikbaar

De Vreeburghlaan en de Gasthuislaan zijn weer bereikbaar voor alle verkeer. In de afgelopen weken werd in deze lanen de riolering vernieuwd. Er ligt nu voorlopige bestrating om de grond de komende maanden goed te kunnen laten inklinken. Over enige tijd volgt de definitieve bestrating.

Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

Flinterman Rozen BV

CO² opslagtank

Meloenlaan 18

Aangevraagde bouwvergunningen

Kustzeilvereniging s-Gravenzande

Clubgebouw

Nieuwlandsedijk

P. van Staalduinen

2 watersilos

Maasdijk 55

P.J.N. Enthoven

2 dakkapellen

Rusthovenlaan 28

R.C.M. van der Meer

Dakkapel

Hoflaan 54

Immerzeel Holding BV

Tuinbouwkas

Groeneweg 43

Verleende bouwvergunningen

M. & P. van Spronsen

Vernieuwen tuinbouwkas

Radijslaan

Gebr. J.& W. van der Voort vof.

Bouwen bedrijfsruimte

De Jonghlaan 5

P.J. Noordam

Vernieuwen tuinbouwkas

Persyn van Ouwendijcklaan 7

Fa. Gebr. Van der Lugt

Bouwen warmtekracht installatie

Alsemgeestlaan 6

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen
I. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding van G.J.M. van Holsteyn hebben ontvangen voor het veranderen van een glastuinbouwbedrijf, gevestigd op het adres Groeneweg 19 te s-Gravenzande. De wijziging betreft het vernieuwen van een tuinbouwkas. Deze wijziging van het bedrijf heeft geen of uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu, zodat met een melding kan worden volstaan.
II. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.
Naam en
adres bedrijf

* Fa. L. de Groot Poelmolenweg 14

* S. de Jong Parallelweg 1

* Mts. P.J. en/ of E. Noordam-Van Spronsen P. van Ouwendijcklaan 7
* Fa. Verkade Zanddijk 64

* H.I.J. de Walle Noordlandseweg 79

* W.A. Leeksma Dijckerwaal 10

* P. v.d. Haak Handelskwekerij B.V. Van Oosthuyzelaan 2
* L. de Vette Aaksterlaan 5

* Fa. Gebr. Van der Lugt Alsemgeestlaan 6
* J.L.M. van Marrewijk Van Rijckevorsellaan 5
Op bovenvermelde bedrijven is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor deze bedrijven géén vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit moeten worden nageleefd.

III. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding op grond van het 'Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer' hebben ontvangen van de heer P. Zeeuw voor het in werking hebben van een autobedrijf (Stichting Zeeuw Racing), gevestigd op het adres Braillestraat 25 te s-Gravenzande.

Deze melding houdt in dat er geen milieuvergunning voor dit bedrijf nodig is en dat de voorschriften van het genoemde besluit door de exploitant moeten worden nageleefd.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.


Huisvuil ophalen dag eerder

Geen huisvuil ophalen op hemelvaartsdag

Op donderdag 1 juni (hemelvaartsdag) wordt er geen huisvuil opgehaald. Dat gebeurt nu een dag eerder, dus op woensdag 31 mei.
Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Groen of grijs?

Volgende week (29 mei tot en met 2 juni) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1 tot en met vrijdag 26 mei;

* De Driekleur, gebouw Beatrix, Spinel 6 op vrijdag 26 mei van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 27 mei van 11.00 tot 12.00 uur;
* Godfried Bomansschool, Spinel 2 van vrijdag 26 tot en met woensdag 31 mei;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie