Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B en W besluiten gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

B&W besluiten 30 mei 2000

B&w besluiten 30 mei 2000


1 Agenda voor de raadsvergadering van donderdag 8 juni 2000. Beslissing: kennisgenomen.


2 Concept-agenda commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid c.a., d.d. 14 juni 2000.
Beslissing: akkoord met bijgaande concept-agenda voor de commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid c.a., d.d. 14 juni 2000.

3 Concept-agenda commissie Stads- en Buurtbeheer d.d. 14 juni 2000. Beslissing: vastgesteld.


4 Concept-agenda gecombineerde vergadering commissie Algemene Zaken, Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid en Stads- en Buurtbeheer d.d. 14 juni 2000 inzake rekening 1999, marap I, voortgangsnotitie.

5 Concept-agenda commissie Financiën en Economische Zaken ca d.d. 15 juni 2000.
Beslissing: vastgesteld.


6 Verslag commissie Financiën d.d.17 mei 2000. Beslissing: verslag van de vergadering van commissie Financiën van 17 mei (inclusief uitgereikte bijlagen) ter kennisneming aangenomen.

7 Voortgang integrale veiligheid.
Beslissing:

· Akkoord met de in bijgaand commissieblad voorgestelde aanpak en de daarin opgenomen voorstellen t.a.v. integrale veiligheid.
· Het bijgaande commissieblad vastgesteld.


8 Uitgangspunten en streefcijfers gemeentelijk voorkeursbeleid. Beslissing:

· Akkoord met de in de bijgevoegde notitie vermelde uitgangspunten en streefcijfers voor het gemeentelijk voorkeursbeleid c.q. het voor de realisering daarvan uitgezette tijdspad.

· Notitie wordt ter bespreking aangeboden aan de Commissie voor Algemene Zaken c.a.

· De definitieve tekst van de notitie wordt aangeboden aan de Ondernemingsraad en het Emancpatieplatform.

· Stukken worden eveneens ter kennisname aangeboden aan de Commissie voor Sociale Zaken ca.


9 Ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor de gemeente Sittard.
Beslissing:

· Ingestemd met de ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor de gemeente Sittard en het ontwerp overeenkomstig de inspraakverordening gemeente Sittard juncto afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht bekend maken;

· De ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan zal aan Gedeputeerde Staten van Limburg, gemeente Geleen en Inspectie Milieuhygiëne-Zuid worden toegezonden;

· Eenieder de mogelijkheid geven gedurende vier weken na bekendmaking bedenkingen te maken met betrekking tot de ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheer.


10 Afsluiten markt.
Beslissing: akkoord met antwoordbrief SNS inzake functioneren afsluiting.


11 Startnotitie Gemeentelijk Vrijwilligersbeleid Sittard. Beslissing:

· Startnotitie ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad.

· Akkoord met bijgaand concept-gemeenteblad.
Notitie Ouderenbeleid in Sittard, een aanzet.

12 Beslissing: bijgevoegd commissieblad wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Sociale Zaken en Welzijn.

13 Wijkontmoetingscentra voor ouderen.
Beslissing: akkoord met verdere voorbereiding van de realisatie van diverse wijkontmoetingscentra voor ouderen.


14 Concept-Ontwikkelingsplan ISV Sittard.
Beslissing:

· Instemmen met het concept-Ontwikkelingsprogramma ISV Sittard;
· Het concept-Ontwikkelingsplan ISV Sittard ter vaststelling voorleggen aan de raad.


15 Beleidskader ontwikkeling Binnenstad Sittard Zitterd Revi Sited. Beslissing:

· Het beleidskader voor de ontwikkeling van de Binnenstad wordt vastgesteld in de vergadering van 6 juni a.s.;

· Het beleidskader om advies voorleggen aan de commissies SWO en SB op
14 juni a.s.;

· Het beleidskader ter vaststelling voorleggen aan de Raad op 29 juni a.s.;

· Thans kennisgenomen van het verslag van de inspraakbijeenkomst op 16 mei jl.


16 Kadernota Cultuur Gemeente Sittard 2000-2004. Beslissing:

· Akkoord met bijgaande concept-nota kadernota Cultuur Gemeente Sittard 2000-2004;

· De gemeenteraad wordt conform bijgevoegd gemeenteblad voorgesteld de concept-nota vast te stellen.


17 Verordening winkeltijden Sittard/uitbreiding koopzondagen. Beslissing:

· Raad wordt voorgesteld conform bijgevoegd concept gemeenteblad voorliggende verordening tot wijziging van de 'verordening winkeltijden Sittard' vast te stellen.

· Met Winkeladviescommissie terzake overleggen.

18 Bestuursopdracht werkgroep Toeristische Visie Westelijke Mijnstreek en Meerssen.
Beslissing: ingestemd met de opzet van de 1e fase van de bestuursopdracht.


19 Vergadering portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid en Jeugd d.d. maandag 29 mei 2000.
Beslissing: vergaderstukken worden ter inzage gelegd voor de commissie Sociale Zaken.


20 Vergadering portefeuillehoudersoverleg WVG/Collectief vervoer d.d.
29 mei 2000.
Beslissing: vergaderstukken worden ter inzage gelegd voor de commissie Sociale Zaken.


21 Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2000, vastgesteld op 16 mei 2000.
Beslissing: kennisgenomen.


22 Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van 26 mei 2000. Beslissing: kennisgenomen.


23 mei 2000, primeurlijst
Primeur betekent dat de betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar wordt gemaakt.


24 Bezwaarschrift van dhr. A.W. Jansen, Putstraat 35 te Sittard d.d. 07-03-2000 gericht tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van Sittard van 8 februari 2000 tot afsluiting van de Putstraat, de Plakstraat en de Rosmolenstraat.
Beslissing: de heer Jansen conform bijgevoegde concept-brief/besluit berichten dat zijn bezwaarschrift van 7 maart 2000 deels ongegrond is verklaard. Gelet op de overbodigheid van het bord C12 nabij de afsluiting zal het bestreden besluit op dit punt gewijzigd worden. Tevens zal het betreffende verkeersbord verwijderd worden.

25 Entente Florale.
Beslissing: de heer Maas berichten conform bijgevoegd concept-schrijven.


26 Groenbeheer.
Beslissing:

· Akkoord met de geschetste zienswijze.

· Beleid ten aanzien van groenonderhoud agenderen voor commissie stads- en buurtbeheer.

· De heer J. Maas berichten conform bijgevoegd concept-brief.

27 Huurverhoging gemeentelijke woningen per 1 juli 2000. Beslissing: met inachtneming van de onder toelichting gemaakte kanttekeningen Ingestemd met de voorstellen zoals weergegeven op bijgevoegde lijst van gemeentelijke woningen periode juli 2000 t/m juni 2001.


28 Brief van Ouderenpartij over wachtruimte Mobicar aan Tempelplein. Beslissing: brief van Ouderenpartij beantwoorden conform bijgevoegd concept-antwoord, waarin wordt aangegeven dat de huidige wachtruimte in de Rabobank open zal blijven tot 1 juni a.s. en dat zo spoedig mogelijk wordt begonnen met de voorbereiding van een permanente halteplaats of wachtruimte.


29 Verzoek om structureel subsidie Kerkenwachtgilde Stitard. Beslissing: het Kerkenwachtgilde Sittard een structureel subsidie toekennen van 2.500,-.


30 Stopzetting bedrijfsvoering P. Scheffer, Tudderenderweg 250 te Sittard.
Beslissing: ingestemd met protocol voor ten uitvoerlegging van bedrijfsbeëindiging P. Scheffer.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...