Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Fusieaanvraag Scholen Deventer

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Fusieaanvraag Scholen Deventer (300500)

Fusieaanvraag Scholen Deventer (300500)

Den Haag, 30 mei 2000

Inbreng

Hoewel de fusieaanvraag Deventer een van de onderwerpen is die in dit AO aan de orde kunnen komen is het verreweg de meest in het oogspringende. Het toestingskader ex art. 65 WVO verandert inhoudelijk niet en de aanpassingen toetsingskader ex. art 75 WVO lijken ons redelijk en in de lijn van de gevoerde discussies.

De schoolfusie Deventer is wel zeer in het oogspringend. Zowel qua omvang als voor wat betreft de consequenties naar toekomstige samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Voor de CDA fractie is het van groot belang hoe de ouders tegenover zon fusie staan en wat de gevolgen van deze fusie zullen of kunnen zijn voor het door ons zeer gewaardeerde duale onderwijsstelsel.

De praktijk in Deventer. Gemeente en de openbare school en de bijzondere scholen denken door deze fusie kwalitatief het best mogelijke aanbod voor de leerlingen in Deventer te kunnen leveren. Tevens is het goed dat we ons realiseren dat de onderwijsvernieuwingen Tweede Fase en met name het VMBO scholen aanzetten tot deze fusie. Dan kan immers bij voldoende grootschaligheid een volledig aanbod gegeven worden. De CDA fractie betreurt deze ontwikkeling Wat blijft er straks na de fusie nog over om te kiezen in het VO in Deventer. Wij hadden liever gezien dat zowel openbaar als bijzonder onderwijs vanuit hun eigen identiteit met oplossingen waren gekomen. Echter wanneer de scholen en de ouders daarvoor kiezen wil de CDA fractie dit niet blokkeren onder voorwaarde dat dit juridisch geen ongewenste precedentwerking heeft.

De keuze van de ouders. Uit stukken van Deventer, van Overijssel en van de regering blijkt dat de ouders achter deze ontwikkeling staan. Maar dan komt de enquête van de VOO. Met deze enquête wordt het beeld dat de ouders in Deventer deze fusie willen toch op zijn minst genuanceerd. De ouders van de openbare school vinden de identiteit naast de kwaliteit wel heel belangrijk en men wil wel samenwerken maar dan veel liever door bestuurlijke samenwerking van de drie scholen met ieder een eigen identiteit. Hoe beoordeelt de stas in het licht van deze uitkomsten haar eigen opmerking: Er zijn geen signalen dat na de fusie een groot aantal ouders behoefte zou hebben aan een (nieuwe) openbare school?

De juridische mogelijkheden. De gemeente Deventer vindt dat door de fusieschool (AB) het Openbaar Onderwijs in Deventer voldoende gewaarborgd is. De provincie Overijssel onderschrijft deze stelling onder voorwaarde dat de aanpassingen van de statuten van de Carmelstichting gewaarborgd zijn. De stas is kennelijk deze mening niet toegedaan, want zij schrijft: Ik heb niet beoordeeld of de fusieschool in Deventer ook openbaar onderwijs kan verzorgen. Is deze interpretatie van de CDA fractie juist? De CDA fractie stelt zich op het standpunt dat wanneer de redenering van Deventer en Overijssel juridisch juist is er voor een samenwerkingsschool helemaal geen wijziging/aanvulling van art. 23 van de Grondwet nodig is. Onderschrijft de stas deze stelling?

De precedentwerking. De stas zegt dat in het kader van de planprocedure een reistijd van 1 uur in het VO acceptabel wordt geacht. Tevens merkt zij op dat het openbaar onderwijs in Apeldoorn en Zutphen binnen 10 minuten per trein bereikbaar is. De grondwet bepaalt dat openbaar onderwijs alom aanwezig moet zijn. Wordt door de redenering van de stas dit recht niet ingeperkt tot de garantie dat openbaar onderwijs in het VO binnen 1 uur reizen bereikbaar moet zijn. Zou dit niet tot gevolg kunnen hebben dat onder een groot landelijk opererende bestuur versneld fusies tot stand komen tussen openbaar en bijzonder onderwijs terwijl de discussie over uitbreiding van art. 23 van de Grondwet nog moet plaatsvinden. Daardoor kan het duale onderwijsbestel echt in de knel komen.

De onderwijsraad wil art. 23 aanvullen om zo de samenwerkingsschool een wettige basis te geven maar wil wel het duale systeem handhaven In Deventer ontstaat een fusieschool die juridisch nu geen samenwerkingsschool genoemd mag worden, maar die wel het duale systeem kan aantasten. Dit gaat verder dan wat de onderwijsraad voorstelt.

De CDA fractie wil samenwerking tussen de Deventer scholen niet blokkeren. Echter gelet op de juridische complicaties, de mogelijke precedentwerking, de gevolgen voor het duale systeem en de reacties van de ouders op in enquête van de ouderraad van de openbare school vinden wij deze fusieschool te ver gaan. De CDA fractie pleit voor een bestuurlijke samenwerking tussen drie scholen met behoud van ieders karakter. Na de eventuele aanpassing van art. 23 kan dan desgewenst alsnog legitiem tot een samenwerkingsschool gekomen worden.

Kamerlid: A. Mosterd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie