Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actieprogrogramma 2000 Jeugdzorg Groningen vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 30 mei 2000 Persbericht nr.99

ACTIEPROGROGRAMMA 2000 REGIOVISIE JEUGDZORG VASTGESTELD

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het concept- actieprogramma 2000 van de Regiovisie Jeugdzorg vastgesteld. Het programma beschrijft een aantal belangrijke aanvullingen en verbeteringen op het gebied van de jeugdzorg. De provincie heeft dit jaar ƒ416.700,- beschikbaar voor de projecten. In dit actieprogramma wordt daarvan ƒ383.500,- besteed.

Niewe Projecten

De Familieraad
: Het idee achter een familieraad is om familie, of andere mensen uit de naaste omgeving van gezinnen met veel problemen, in te schakelen bij hulpverlening. Het gaat daarbij om gezinnen die geen of erg moeizaam contact hebben met de hulpverlening. De contactpersonen in de direct sociale omgeving kunnen het gezin ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een hulpverleningsplan. Jeugdzorg Groningen zal in de eerste fase (tot december) gaan bekijken of zo'n familieraad in Groningen uitvoerbaar is. Naast Jeugdzorg Groningen zijn ook randgroepjongerenwerk, het maatschappelijk werk, de jeugdbescherming, het project Basiszorg in de Buurt en de Gespecialiseerde Gezinsverzorging bij het project betrokken. In Engeland zijn goede ervaringen met het instellen van een familieraad.
De provinciale bijdrage voor het project in 2000 (eerste fase) bedraagt ƒ36.000,-.

Beleiding bij omgangsregeling bij echtscheiding: De doelgroep van dit project bestaat uit: ouders die een omgangsregeling wel onderschrijven, maar het zelf niet kunnen uitvoeren; ouders die in conflict zijn met elkaar over de uitvoering van de omgangsregeling; ouders in complexe echtscheidingssituaties waarvoor de rechter besloten heeft dat er goede afspraken moeten komen.

De provincie besteedt ƒ60.000,- aan dit project.

Jeugdzorg en onderwijs

Het basisonderwijs
: Dit project is gericht op het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugd wanneer ze op school zit om vervolgens ook een hulpverleningstraject op gang te brengen. In het project werken jeugdzorg, basisonderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en kinderopvang en peuterspeelzalen samen. Na een pilot in Groningen en Winschoten vindt sinds 1 juli 1999 de implementatie van het plan plaats. Naar verwachting duurt het project tot eind 2002.
De bijdrage voor het project Jeugdzorg en Basisonderwijs in 2000 bedraagt ƒ95.000,-.

Het voortgezet onderwijs
: Het gaat in dit project hoofdzakelijk om het opstarten en "onderhouden" van preventie-units op het voortgezet onderwijs. In zo'n unit werken bijvoorbeeld GGD, de jeugdhulpverlening, ggz-jeugdzorg en een vertegenwoordiger van de school samen om problemen bij scholieren zo snel en goed mogelijk te signaleren. Meer dan de helft van de Groningse scholen werkt door dit project al structureel samen met de jeugdzorg. De provincie geeft in 2000 13.400,- aan dit project.
Kindermishandeling

Verbeteren aanpak kindermishandeling
: In dit project besteedt men aandacht aan het verbeteren van de voorlichting voor huisartsen, scholen en gemeenten. Daarnaast is verbetering van het contact tussen het meldpunt en de toegang tot jeugdzorg, omdat een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zelf geen hulp verleent.

Middelen voor dit project (zo'n ƒ150.000,-) zijn ondermeer afkomstig uit de Meerjarenafspraak Jeugdzorg 2000-2002 (zie persbericht 100).

Specifieke groepen

Aanbod gericht op allochtone jeugdigen
: In dit project werkt men aan een aanbod van jeugdhulpverlening dat speciaal gericht is op de vraag van allochtone jongeren. Daarnaast is het verbeteren van de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor allochtone jeugdigen een aandachtspunt.

De provincie stelt in 2000 ƒ100.000,- beschikbaar.

Jeugdzorg en licht verstandelijk gehandicapten:

Om te voorkomen dat licht verstandelijk gehandicapten tussen wal en schip raken is een betere samenwerking tussen jeugdzorg en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten noodzakelijk. Ook het onderwijs is hierbij betrokken. Er zijn twee aandachtspunten benoemd: het opzetten van zorgprogramma's voor licht verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsstoornissen; het verbeteren van het contact tussen toewijzingsorganen op de verschillende terreinen.

De provincie draagt in 2000 ƒ51.000,- bij aan dit project.

Partners

De regiegroep jeugdzorg is verantwoordelijk voor de uitvoering. Onder leiding van de provincie zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de vereniging van Groninger Gemeenten; de Stichting Minderjarigen Noord Nederland; de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils (AJL en GJL); de Raad voor Kinderbescherming; de Stichting Jeugdzorg Groningen; de Stichting GGz Groningen; het Universitair centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen; het Ministerie van Justitie.

Voor het concept-actieprogramma en andere informatie kunt u contact opnemen met Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten, 050 - 316
4139.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie