Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 31 mei 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.
De Tweede Kamer debatteert naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

-de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en Financiën en minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de kwaliteit van internationale financiële instellingen als kanaal voor ontwikkelingssamenwerking (dit overleg had plaats op dinsdag 23 mei jongstleden).

-de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de onderhandelingen ten aanzien van de nieuwe Lom-conventie en de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen (Dit overleg had plaats op 20 april jongstleden).

Hierna spreekt de Kamer over de wijziging van de waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de kwaliteit van drinkwater. Het betreft hier een verruiming van de richtlijnen die niet langer alleen maar betrekking hebben op de levering van water door waterleidingbedrijven, maar ook via afzonderlijke watervoorzieningen zoals die voorkomen op onder meer kampeerterreinen, bungalowparken, defensieterreinen en ziekenhuizen. Daarnaast worden voortaan ook eisen gesteld aan particuliere waterinstallaties.
Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over onder meer de ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard (dit overleg had plaats op 11 mei jongstleden).

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

· Aan het einde van de vergadering zullen eventueel overige VAO's worden toegevoegd. Tenslotte volgen stemmingen.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 11.00 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met de heer Van der Zwan, voorzitter van de commissie die zich buigt over de
Stimuleringsregeling Landelijk Gebied. Het gesprek dient ter voorbereiding van een algemeen overleg inzake evaluatie Stimuleringsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied.

Europese Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken:

10.00 tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën), Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Ybema (Financiën) over:
-vergaderingen van de ministers van Economische Zaken en Financiën van de lidstaten van de Europese Unie;
-de richtlijnen voor het economische beleid.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 13.00 uur. Aletta Jacobszaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de financiële verantwoording van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het jaar 1999.

Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 13.15 uur.
Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de notitie: Het pad naar de achterdeur. In deze notitie komt de aanvoer van softdrugs naar koffieshops aan de orde.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.00 tot ca. 13.00 uur. Eerste Kamer

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de ramp op en rondom de vuurwerkopslagplaats in Enschede.
Financiën en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Financiën) over het verkoopbeleid inzake agrarische domeingronden. Dit zijn gronden die eigendom zijn van het ministerie van Financiën.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de gevolgen van de fiscalisering van de omroepbijdrage in relatie tot de financiering van lokale en of regionale omroepen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 16.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en staatssecretarissen Hoogervorst en Verstand-Bogaert (allen Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het 1999.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 16.30 uur Groen van Pinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het geneesmiddelenbeleid.

Verkeer en Waterstaat:14.00 tot ca. 16.00 uur Eerste Kamer
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over natte waterstaatswerken (zoals kanalen en dijken). Dit is een vervolg op het overleg van donderdag 13 april jongstleden.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.00 tot ca. 17.00 uur Eerste Kamer
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het stank-, ammoniak- en geurbeleid.

Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 17.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de rol van de Verenigde Naties in de internationale ontwikkeling en kwaliteit van de Verenigde Naties als kanaal voor ontwikkelingssamenwerking.

OPENBARE HOORZITTING

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 09.30 tot ca. 17.15 uur Thorbeckezaal
Agenda: het horen van personen in verband met de opdracht van de Commissie om de besluitvorming rond de deelname van Nederland aan de vredesoperaties te onderzoeken. De Commissie wil onder meer de vraag beantwoorden of de politieke besluitvorming met het oog op mogelijke vredesoperaties in de toekomst kan worden verbeterd. Achtereenvolgens worden gehoord:
09.30 12.00 uur: prof. dr. Ir. J.J.C. Voorhoeve 12.15 13.00 uur: J.D. Blaauw
14.00 14.45 uur: Dr. S.B. Ybema
15.00 16.15 uur: Ltgen. A.P.P.M. van Baal 16.30 17.15 uur: drs. G.Valk

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Contactgroep Groot-Brittannië: 9.30 uur - Suze Groenwegzaal
Agenda: procedure.

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Werkwijze der Kamer: 11.00 uur Troelstrazaal
Agenda: vergadering

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 14.45 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: Gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Amman, mevrouw dr. M. de Kwaasteniet.

Financiën, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.30 uur - Dreeskamer

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvangen om 15.00 uur een delegatie van de Hogeschool Haarlem Pabo expertisecentrum NT2 (Wttewaal van Stoetwegenzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie