Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Goes

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Goes

Goed Wonen in Goes

Inspraak Concept-Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing

Op woensdag 31 mei 2000 begint de inspraakprocedure voor het concept-ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing "Goed Wonen in Goes". Tot maandag 19 juni 2000, 13.00 uur kunnen inwoners van de gemeente Goes, belanghebbende natuurlijke personen en rechtspersonen hun zienswijze indienen over dit concept-ontwikkelingsprogramma. Doet u dit bij voorkeur in een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Oostsingel 2, 4461 KC Goes. U kunt uw zienswijze binnen de periode van inspraak ook e-mailen naar: (stadskantoor@goes.nl). Vermeldt u daarbij dat het een zienswijze op de notitie
"Goed Wonen in Goes" betreft en vermeldt u uw naam en postadres.
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

De Wet Stedelijke Vernieuwing bundelt een aantal subsidiestromen waaronder stads- en dorpsvernieuwingsgelden en woningbouwsubsidies. Hierdoor kunnen gemeenten integraal beleid voeren rond wonen en de ruimtelijke omgeving. Als zogenaamde programmagemeente moet Goes op 1 juli 2000 een vastgesteld ontwikkelingsprogramma ingediend hebben bij de provincie Zeeland, onder meer om in aanmerking te komen voor ISV-gelden. In totaal gaat het om ruim vijf miljoen gulden voor het eerste investeringstijdvak (2000-2004).

Kwaliteit van wonen en aanpak bodemverontreiniging

"Goed Wonen in Goes" is een beleidsvisie op de stedelijke vernieuwing van Goes voor de komende vijf tot tien jaar. Centraal thema in de visie is de kwaliteit van het wonen. Herstructurering van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving komen hierbij uitgebreid aan de orde. Voorts vormt de aanpak van de bodemverontreiniging een belangrijk onderdeel van het programma. Hier is dan ook een aparte bijlage aan gewijd.

Bestaand beleid als uitgangspunt

Het ontwikkelingsprogramma vindt zijn basis in bestaand beleid. De (onlangs) vastgestelde Structuurvisie Goes 2030, Regiovisie Stedelijke Ontwikkelingszone, het Masterplan Binnenstad, maar ook het Masterplan Goese Polder, zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden. Daarnaast zijn vooral op het gebied van woningbouwplanning, herstructurering van de woningvoorraad en woonkwaliteit ook "nieuwe" beleidsvoornemens opgenomen. Omdat een groot deel van het beleid al onderwerp is geweest van inspraak en gezien de datum waarop het vastgestelde programma bij de provincie moet zijn ingediend, is besloten tot een wat kortere periode van inspraak en om af te zien van een inspraakbijeenkomst. Wel is het de bedoeling om nog een open discussie-avond te organiseren (zie onder).

Ook raadpleegbaar op het Internet

"Goed Wonen in Goes" ligt ter inzage bij het bureau Voorlichting. Een korte samenvatting van het programma is zonder kosten verkrijgbaar. Een exemplaar van het ontwikkelingsprogramma (totaal ± 80 pagina's) is te koop voor 25,--. Daarnaast is het concept vanaf donderdag 1 juni 2000 raadpleegbaar via het Internet. U surft daarvoor naar de site www.goes.nl.

Open discussie-avond

Het is de bedoeling om eind juni 2000 een "open discussie-avond" te organiseren met als onderwerp de thema's van het ontwikkelingsprogramma. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Wonen, Oostsingel 2, 4461 KC Goes. U ontvangt dan nader bericht over deze avond. Ook in deze rubriek zullen wij hierover berichten. De discussie-avond vormt geen onderdeel van de inspraakprocedure, maar moet worden gezien als een aanvulling of vervolg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie