Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Middelburg

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Middelburg

Woensdag 31 mei 2000

Deze week:

· Wijziging ophaaldata huisvuil

· Luid oefenalarm uitgesteld

· Sluiting gemeentelijke kantoren

Tafeltje Dekje

"Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, gehandicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dag.

Menu vanaf maandag 5 juni tot en met maandag 13 juni 2000

Maandag
Bruine bonen schotel met gehakt

Dinsdag
Dunnen plakken rundvlees, spinazie, aardappelen

Woensdag
Varkenslapje, rode bietjes, aardappelen

Donderdag
Gegrilde kippenpoot, gemengde groenten, aardappelen
Vrijdag
Visschotel met mosterdsaus, aardappelen met peterselie
Zaterdag
Bami goreng, kipsaté

Zondag
Wat de pot schaft

Maandag
Gesneden rundvlees in pikante saus, sperziebonen, aardappelen
Oud Papier inzameling Nieuw- en St. Joosland

In verband met 2e Pinksterdag wordt het oud papier in Nieuw- en St. Joosland op maandag 5 juni ingezameld. U kunt uw oud papier zoals gebruikelijk vanaf 16.00 uur aan de weg zetten. Gemeentelijke kantoren gesloten

Hemelvaart
In verband met Hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke kantoren op donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni de gehele dag voor het publiek gesloten.
Pinksteren
In verband met Pinksteren zijn de gemeentelijke kantoren op maandag 12 juni en dinsdag 13 juni de gehele dag voor het publiek gesloten. De afdeling Burgerzaken is op dinsdag 13 juni tussen 09.00 en 10.00 uur wel geopend voor de aangifte van geboorte en overlijden.
Hemelvaart: donderdag wordt vrijdag

Wijziging ophaaldatum huisvuil

Op hemelvaartsdag worden de grijze containers voor het restafval niet opgehaald.

De containers moeten een dag later, namelijk op vrijdag 2 juni voor 07.00 uur, worden aangeboden. Ook de containers die normaal op vrijdag buiten worden gezet, moeten er voor 07.00 uur staan.

De wijzigingen van de ophaaldagen staan vermeld op de afvalkalender die huis-aan-huis is verspreid. Afvalkalenders kunnen bij de Sectie Communicatie worden opgehaald. Stadhuisstraat 2. Hemelvaart: 1 juni wordt 8 juni en 8 juni wordt 15 juni 2e Pinksterdag: 12 juni wordt 5 juni (Arnemuiden)

Wijziging inzameldagen Klein Chemisch afval

Op hemelvaartsdag wordt geen Klein Chemisch Afval ingezameld. De inzameldag is één week verplaatst naar donderdag 8 juni. De inzameldag van donderdag 8 juni wordt derhalve verplaatst naar donderdag 15 juni. De haltetijden blijven gelijk.

In Arnemuiden wordt in verband met 2e pinksterdag de inzameldag van maandag 12 juni één week vervroegd naar maandag 5 juni. De haltetijden blijven gelijk. Verhuizing Rijkswaterstaat naar Stationsgebied Middelburg definitief

Op 19 mei jl. is het koopcontract van het perceel Poelendaelesingel (zwembadlocatie) door burgemeester mr. L.H.B. Spahr van der Hoek en de heer Bodewes van de Rijksgebouwendienst ondertekend. Hiermee is de verhuizing van het hoofdkantoor Rijkswaterstaat Zeeland naar Poelendaele definitief geworden.

Aanleiding
Rijkswaterstaat Zeeland was al een aantal jaren op zoek naar een nieuwe geschikte locatie om alle medewerkers in Middelburg op een centrale plaats te huisvesten. Op het ogenblik zitten de medewerkers van RWS verspreid over diverse locaties in Middelburg en daarbuiten. De prominent aan het water en bij de entrée van Middelburg gelegen Poelendaelelocatie in het Stationsgebied bleek goed te passen bij de plannen voor het nieuwe hoofdkantoor van RWS. Ook pasten de nieuwbouwplannen voor RWS goed bij het ambitieniveau van Middelburg zoals beschreven in het Masterplan Stationsgebied. Met de koop van de grond is een bedrag gemoeid van twee miljoen gulden.
Ondertekening
Na lange tijd met elkaar in gesprek te zijn geweest over een geschikte nieuwe locatie voor Rijkswaterstaat en na een betrekkelijk korte onderhandelingsperiode was het op 19 mei jl. dan eindelijk zover: het koopcontract kon worden ondertekend. der Alvorens tot dit officiële moment werd overgegaan, hielden achtereenvolgens de burgemeester mr. L.H.B. Spahr van der Hoek, wethouder Bruinooge als projectportefeuillehouder, de heer Bodewes van de Rijksgebouwendienst en de heer Broeders van Rijkswaterstaat een toespraakje.
Verheugd en tevreden
Namens de gemeente Middelburg spraken de burgemeester en wethouder Bruinooge hun genoegen uit over het feit dat we als Middelburg een belangrijke werkgever en als bestuurlijk centrum van Zeeland een belangrijke overheidsdienst als Rijkswaterstaat hebben weten te behouden. Namens de Rijksgebouwendienst sprak de heer Bodewes lovende woorden over het ambitieniveau van Middelburg, over de faciliterende houding van bestuurders in het onderhandelingstraject en over de door hun bemachtigde prominente locatie aan het water en bij de entrée van Middelburg. De heer Broeders van Rijkswaterstaat sloot de toespraken af met de woorden ‘Ik ben een tevreden mens, dat ben ik sowieso, maar vandaag in het bijzonder'. Deze tevredenheid weet hij met name aan het gevoel dat hij zijn medewerkers eindelijk duidelijkheid kan verschaffen over de toekomst van Rijkswaterstaat en de toekomst van de werkomgeving voor de medewerkers. “Een mooie werkomgeving, wat niet onbelangrijk is als je er zo veel tijd per dag doorbrengt”, aldus de heer Broeders. Verheugde woorden, tevreden gevoelens en een ondertekend koopcontract zorgden die vrijdagochtend 19 mei voor een feestelijke stemming.
Planning
Nu het koopcontract ondertekend is, is de planning dat de gemeente de grond op 1 december 2001 volledig bouwrijp oplevert. Vervolgens kan gestart worden met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Rijkswaterstaat, die ongeveer twee jaar zal duren. Het toekomstige kantoor zal in totaal circa 10.000 m2 beslaan en ruimte bieden aan circa 400 medewerkers.
Newyorkse masterstudenten bezoeken cultureel Middelburg

In juni bezoekt een geselecteerde groep studenten kunstmanagement van de Universiteit van New York en professionals onder begeleiding van twee Amerikaanse professoren en een Nederlandse programmamanager tientallen culturele organisaties in Nederland, Berlijn en Spanje. Op 7 juni a.s. brengen zij een bezoek aan cultureel Middelburg. Daarmee is Middelburg buiten de Randstad de enige locatie in Nederland dat met een bezoek wordt vereerd.

Het vier weken durend internationaal masterprogramma voor cultuurpolitiek in Europa wordt georganiseerd door het centrum Kunst en Mediamanagement van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in samenwerking met de Universiteit van New York (NYU). Doel is een beeld te krijgen van het culturele veld van bezochte landen en een vergelijk te maken van verschillende vormen van cultuurpolitiek op een nationaal en lokaal niveau. In Nederland vinden ontmoetingen plaats met vertegenwoordigers van onder meer OC&W, de Mondriaanstichting, het Rijksmuseum, het Theaterinstituut en Rotterdam culturele hoofdstad 2001. Belangrijke thema's van het masterprogramma zijn Europese samenwerking, culturele netwerken, strategische beleidsontwikkeling, culturele identiteit, cultuurtoerisme en cultureel ondernemerschap.

Middelburg als studieopdracht voor cultuurpolitiek in Europa Middelburg wordt in de vierde dag van het programma (7 juni) bezocht. 's Ochtends is er een centraal bezoek aan de gemeente Middelburg gepland, waarbij de studenten zullen worden toegesproken door de heer C.E. van Reijmersdal. Hij is beleidsmedewerker kunst en cultuur en zal spreken over het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid, waarbij het accent zal worden gelegd op de bestuurlijke aspecten. Ook het cultureel profiel dat momenteel in het kader van de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 wordt opgesteld en op grond waarvan onder andere het evenementenbeleid wordt opgesteld, zal tijdens deze lezing worden toegelicht. Na het bezoek aan de gemeente brengen delegaties deelnemers bezoeken aan de Provincie, het MIKV, de Vleeshal en Cinema Middelburg. In deze case study die later in de week wordt gepresenteerd, wordt het culturele klimaat van Middelburg onderzocht.

Oefenalarm

Normaalgesproken zou volgende week woensdag, 7 juni 2000, het jaarlijkse oefenalarm van het waarschuwingsstelsel plaatsvinden. Door de ramp in Enschede heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties besloten deze oefening een aantal maanden uit te stellen. Via deze pagina zullen wij u berichten wanneer het waarschuwingsstelsel getest wordt.

Collecte

In de periode van 5 tot en met 10 juni houdt het Nationaal Epilepsie Fonds een collecte in de gemeente Middelburg. De opbrengst van deze huis-aan-huis inzamelingsactie komt ten goede aan de epilepsiebestrijding. Vrij parkeren nationale feestdagen

Op onderstaande, algemeen erkende en christelijke feestdagen kan in Middelburg gratis geparkeerd worden. De parkeergarages zijn die dagen echter NIET voor het publiek geopend (wel voor abonnementhouders).

FeestdagDatum
Hemelvaartsdag1 juni 2000
Pinksteren11 en 12 juni 2000
Kerstmis25 en 26 december 2000

Huursubsidie: wat is het en voor wie?

Er komen bij de gemeente regelmatig vragen binnen over huursubsidie. Daarom geven wij deze week een uitleg over wat huursubsidie is, wie er voor in aanmerking komen, wat de voorwaarden zijn etc.

Huursubsidie is een bijdrage van de overheid in de huur. Huursubsidie is in principe alleen voor zelfstandige woningen. Dat wil zeggen: woonruimte waarbij u een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken hebt. Als u een huis, flat, appartement of woonwagen huurt, kunt u dus recht hebben op huursubsidie. Als u op kamers woont, hebt u geen recht op huursubsidie. Toch is er een aantal gevallen waarin een huurder in onzelfstandige woonruimte wel huursubsidie kan krijgen. Het gaat dan om al aangewezen wooneenheden, begeleid wonen of groepswonen door ouderen. Wilt u hierover meer weten, ga dan naar uw verhuurder of de gemeente.

Voor wie is huursubsidie?
Als uw huur tussen fl. 349,= en fl. 1107,= per maand ligt, kunt u in aanmerking komen voor huursubsidie (voor jongeren tot 23 jaar is het maximumbedrag fl. 611,=). Vraagt u voor het eerst huursubsidie aan, of na een verhuizing? Ook dan heeft u te maken met de gemeente. De gemeente moet uw woning “passend” vinden. Dat houdt in dat uw woning niet groter en duurder magen zijn dan nodig is. De gemeente stelt dus een grens aan de hoogte van uw huur. Bij een huur boven die grens heef u geen recht op huursubsidie. Informeer hiervoor bij de gemeente.
Of u inderdaad huursubsidie krijgt, hangt ook af van de volgende factoren:
· Uw belastbaar inkomen

· Uw vermogen

· Uw leeftijd

· Uw gezinssamenstelling

Misverstanden over huursubsidie
Huursubsidie is alleen voor mensen met een laag inkomen Mis. Afhankelijk van uw gezinssamenstelling kunt u met een belastbaar inkomen tot fl. 47.750,= voor huursubsidie in aanmerking komen.
Ik betaal te weinig huur om huursubsidie te krijgen. Dat valt nog te bezien. Er wordt al huursubsidie verstrekt bij huren vanaf fl. 349,= per maand.

Het loont niet de moeite een aanvraag in te dienen. Afhankelijk van uw situatie kunnen de subsidiebedragen oplopen tot honderden guldens per maand. Maar zelfs bij een bedrag van fl. 25,= per maand, scheelt het u toch weer fl. 300,= per jaar. Dit bedrag wordt nog hoger door één of meer toeslagen per jaar.

Ik krijg geen huursubsidie omdat ik bij een particuliere huisbaas huur. Ook als u bij een particulier huurt, kunt u huursubsidie aanvragen.

Welke voorwaarden zijn er?
Huursubsidie is er voor mensen van 18 jaar en ouder. U en eventuele medebewoners moeten Nederlanders zijn of een verblijfsstatus bezitten die recht geeft op huursubsidie. Of u in aanmerking komt, hangt af van de huur die u betaalt, uw inkomen en uw vermogen. Bij de grenzen voor inkomen en vermogen spelen ook uw leeftijd en gezinssamenstelling mee. Ook moet iedereen in uw woning correct staan ingeschreven bij de gemeente.
Huur
Om in aanmerking te komen voor huursubsidie, moet uw huur tussen fl. 349,= en fl. 1107,= liggen. Voor jongeren tot 23 jaar is het maximumbedrag fl. 611,=. Het gaat hierbij om de kale huur, dus de huur zonder de kosten voor gas en licht, inclusief onderstaande servicekosten. U moet uitgaan van de huurprijs op 1 juli 1999. Als u na die datum bent verhuist naar het huis waarvoor u huursubsidie aanvraagt, gaat u uit van de aanvangshuur.
Servicekosten
Als u servicekosten betaalt, moet u een aantal koten bij de kale huur optellen. Hanteer daarbij een maximum van fl. 25.= per kostenpost per maand. Het gaat om de volgende kosten:
· De kosten voor lift, elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten, e.d.;
· De kosten voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten e.d.;
· De kosten voor diensten van een huismeester;
· De maandelijkse kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.
Verhuizing
Ga dan van te voren bij de gemeente na of u voor de nieuwe woning huursubsidie krijgt. Als u naar een duurdere woning verhuist, krijgt u niet altijd huursubsidie. De gemeente hanteert bij verhuizing een grens aan de huurprijs waarboven meestal geen huursubsidie wordt verstrekt. Informeer hiernaar bij de gemeente of de verhuurder.
Inkomen
Met uw inkomen wordt bedoeld uw belastbaar inkomen over 1998 (salaris, uitkering of ander inkomen). Dit geldt voor een aanvraag huursubsidie vóór 1 juli 2000. Indien u na die datum huursubsidie aanvraagt, geldt uw belastbaar inkomen over 1999. Uw belastbaar inkomen staat op uw aanslagformulier inkomstenbelasting. Als u geen aangifte voor de inkomstenbelasting hebt gedaan, dan gaat het om het (fiscaal) loon op uw jaaropgave minus de standaardaftrek.
Inkomen gezinsleden / medebewoners
Als u met andere mensen in huis woont (op 1 juli 1999), telt hun inkomen ook mee. Het gaat dus om het totale belastbare jaarinkomen van u en al uw medebewoners. Onderhuurders zijn geen medebewoners. Hiervoor gelden andere regels. Het inkomen van inwonende kinderen onder de 23 jaar telt niet mee zolang dien inkomsten minder zijn dan fl. 9000,= per kind per jaar. Is het belastbaar inkomen van een kind meer dan fl. 9000,=, dan hoeft u alleen het bedrag boven de fl. 9000,= op te geven. Als u in 1998 nog niet samenwoonde, maar op 1 juli 1999 wel, dan moet u toch het gezamenlijke inkomen over 1998 opgeven. Als u op 1 juli 1999 niet meer samenwoont, telt het inkomen van de medebewoners niet meer mee.
Vermogen
Met vermogen wordt bedoeld de bedragen op uw spaarrekening en gewone rekeningen en de verkoopwaarden van uw bezittingen, zoals auto, motor en caravan. De waarde van meubels. Boeken, schilderijen, en dergelijke vallen niet onder het vermogen. Schulden of leningen worden van het totale vermogen afgetrokken.
Gezinsleden / medebewoners
Voor de huursubsidie gaat het om het totale vermogen van u en uw gezinsleden of medebewoners. Van inwonende kinderen onder de 23 jaar hoeft u alleen het vermogen op te geven voor zover dat meer bedraagt dan fl. 2000,=. Bij de berekening gaat het om het gezamenlijke vermogen op 1 januari 1999.
Toeslagen
Bij de huursubsidie komt een toeslag op basis van de gezinsgrootte. U krijgt een toeslag als u thuiswonende kinderen hebt (jonger dan 18 jaar), maar u krijgt ook een toeslag als u alleenstaande bent. Alleen de bedragen verschillen. Aandachtspunt: Bij medebewoners telt elke vorm van samenwonen. Het maakt niet uit met wie u samenwoont (partner, broer, kennis); het maakt ook niet uit met hoeveel mensen u samenwoont.
Bijzondere bijdrage in de huurlasten
Het recht op huursubsidie voor de periode 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van het totale belastbare gezinsinkomen over 1998. Bent u of een van uw medebewoners in 1999 echter sterk achteruit gegaan in uw netto maandinkomen door bijvoorbeeld werkloosheid of door een wijziging in de samenstelling van het huishouden?
Als het totale belastbaar inkomen over 1998 minstens 20% hoger ligt dan het naar een jaarinkomen omgerekende netto gezinsinkomen dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijzondere bijdrage in de huurlasten (de vangnetregeling). Om voor de bijzondere bijdrage in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan de overige eisen die gelden voor de huursubsidie, zoals gesteld aan de hoogte van de huur en de waarde van het gezamenlijke vermogen. De bijzondere bijdrage kunt u aanvragen bij uw gemeente. Deze bijdrage wordt telkens voor maximaal drie maanden toegekend. U kunt na deze periode weer een vervolgaanvraag indienen bij uw gemeente.

Hoe vraagt u huursubsidie aan?

· U ontvangt al huursubsidie.
Ontvangt u al huursubsidie? Dan heeft u voor het tijdvak tot 1 juli 2000 meestal een aanvraagformulier toegestuurd gekregen. Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen? Vraag dan zelf het formulier op. Dat kan bij uw gemeente of als u een woning van een woningbouwvereniging huurt, bij uw verhuurder.

· U ontvangt nog geen huursubsidie
Ontvangt u nog geen huursubsidie? Dan moet u zelf een aanvraagformulier opvragen. Dat kan bij uw gemeente of als u een woning van een woningbouwvereniging huurt, bij uw verhuurder. Als u bij een particuliere verhuurder huurt en voor het eerst huursubsidie aanvraagt, dan moet u ook een brengplichtformulier invullen. Dit formulier kunt u ophalen bij uw gemeente. In de toelichting bij het aanvraagformulier vindt u aanwijzingen voor het invullen van het formulier. Ook staat hier uitgelegd hoe u zelf alvast de hoogte van uw subsidiebedrag kunt berekenen. Als u hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, zal vaak uw verhuurder bereid zijn te helpen. Veel verhuurders hebben hiervoor een speciaal spreekuur.
Inleverdatum
U moet uw aanvraag(met bijlagen) vóór 1 oktober bij uw gemeente inleveren. Is deze datum al voorbij, informeer dan voor de zekerheid bij uw gemeente of de indieningtermijn echt is verstreken. Als u na 1 juli verhuist, dan moet u binnen drie maanden na uw verhuizing uw aanvraag indienen.
Inschrijven bij de gemeente
U moet er zelf voor zorgen, dat u en alle mensen die bij u in huis wonen bij de gemeente staan ingeschreven op het adres waarvoor u de subsidie aanvraagt. De gemeente neemt deze gegevens op in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Hoe wordt huursubsidie uitbetaald?
Het ministerie van VROM stelt op basis van uw gegevens een subsidiebedrag vast. Dat bedrag geldt voor het huursubsidiejaar.
Op het aanvraagformulier kunt u aangeven hoe u de subsidie uitbetaald wilt hebben. Er zijn 2 mogelijkheden:
1. De verhuurder trekt het subsidiebedrag af van uw huur. U betaalt dan dus een lagere huur. De huursubsidie wordt uitbetaald aan de verhuurder.
2. Het ministerie van VROM stort achteraf, één keer per drie maanden, het subsidiebedrag op uw rekening.
Rooiaanvragen

In het algemeen is voor het rooien van bomen een vergunning nodig. Deze vergunning is niet nodig voor populieren langs wegen, vruchtbomen, kweekgoed en uitdunning van groenvoorzieningen en een boom met een stamdiameter van maximaal 25 cm (gemeten op 1.30m boven het maaiveld, maximaal 3 bomen per locatie).

Een aanvraag is ontvangen voor:

· 16 essen, 65 esdoorns en bosplantsoen en heesters aan de Nassaulaan.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer H. ten Klooster van de afdeling Groenbeheer, tel. 0118-675 312. Middelburg werkt aan betere doorstroming Tangent

Ten behoeve van de betere bereikbaarheid van Middelburg en om in afwachting van de rijksweg N57 de doorstroming door Middelburg gangbaar te houden, zijn de afgelopen tijd omvangrijke werken uitgevoerd. Om de veiligheid van de medewerkers te kunnen garanderen, is er voornamelijk 's nachts gewerkt. Tevens werd daarmee bewerkstelligd dat de overlast voor het verkeer tot een minimum werd beperkt.

Deze werken moeten tevens worden beschouwd als een heel belangrijke schakel voor het Stationsgebied en Mortiere: om de toename van het verkeer op de Schroeweg, mede als gevolg van die plannen te kunnen verwerken of beter gezegd om de verkeersafwikkeling niet nadelig te beïnvloeden, is vergroting van de afwikkelingscapaciteit op de Schroeweg een eerste vereiste.

Met de nu uitgevoerde werken zijn we er nog niet: komend najaar moet vanuit het Stationsgebied de tweede fase worden aangepakt die er uiteindelijk toe moet leiden dat de lengte van de groene golf wordt vergroot tot en met het kruispunt Statenlaan/Vrijlandstraat, dat er voor het openbaar vervoer een busbaan komt en dat de verkeersregeling van het kruispunt met de Kanaalweg wordt uitgebreid met de aansluiting naar Veldzigt en een verbeterde aansluiting naar het P+R-terrein. Dit laatste mag er niet toe leiden dat de doorstoomcapaciteit van de Schroeweg wordt verminderd.

De voorbereiding van het project is in nauw overleg gebeurd tussen de gemeentelijke organisatie, de VOM, Middelburgse Bedrijven Club, Kamer van Koophandel en politie en diverse andere adviseurs met terugkoppeling naar de Provincie Zeeland.

De afgelopen weken hebben twee hoofdaannemers, te weten Nederland Haarlem BV (voor de verkeersregelinstallaties) en de Hollandsche Beton Groep (voor de asfalteringswerken) met hun onderaannemers en eigen personeel een fantastische prestatie geleverd door de werken binnen de daaraan geplande tijd gereed te hebben.

Een bedankje is op zijn plaats naar deze organisaties, maar ook naar de bevolking van Middelburg: u als (dagelijks) gebruiker van het gemeentelijk wegenstelsel hebt de ontberingen moeten ondergaan die het gevolg waren van gewijzigd beleid en als gevolg daarvan wijziging van routes door de weggebruikers. Ondanks het feit dat er zich kinderziektes kunnen voordoen in de nieuwe installaties (pas half juni kunnen alle functies in de apparatuur optimaal benut worden) wordt gehoopt dat de doorstroming zodanig wordt dat het file-leed grotendeels tot het verleden zal behoren.

Tenslotte kan nog worden verteld dat de gemeente werkt aan dynamische verwijzingsborden op de toegangswegen naar het centrum op de Leliendaelseweg en de Schroeweg. Deze borden moeten actuele informatie verschaffen over de parkeer- en verkeerssituatie in Middelburg. Daarnaast wordt door Rijkswaterstaat gewerkt aan een informatiesysteem op de A58 over de verkeerssituatie die het gevolg is van onder andere de brugopeningen in Middelburg en Vlissingen. Hierover volgt de komende week meer informatie in de media.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie