Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deventer wil nieuw Go Ahead Eaglesstadion

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 22, 31 mei 2000

COLLEGE VAN DEVENTER WIL NIEUW GO AHEAD EAGLESSTADION OP BEDRIJVENPARK A1

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer stelt de gemeenteraad voor medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de bouw van een nieuw Go Ahead Eagles stadion. Het nieuwe voetbalstadion en de benodigde commerciële voorzieningen kunnen in de visie van het college het beste op de oostzijde van het Bedrijvenpark A1 worden gebouwd.

Het voordeel van Bedrijvenpark A1 ten opzichte van de Kieftenbeltskolk, dat ook als mogelijke locatie was aangemerkt, is dat deze locatie niet wordt belast met een discussie over veiligheidsrisico's. Het college is verder van mening dat er in milieu- en planologische procedures over de locatie Kieftenbeltskolk een afbreukrisico kan ontstaan. Ook hierdoor komt deze locatie minder in aanmerking. Het college legt de raad in september een studie voor, waarin de locatiekeuze is uitgewerkt. Ook wil het college de raad dan aangeven onder welke financiële condities de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan de bouw van het stadion.

De locatiestudie van de gemeente naar een nieuw stadion is uitgevoerd op verzoek van Go Ahead Eagles. Het bestuur van de club heeft in september 1999 in een brief aan het college aangegeven de nieuwbouw op de locatie Blauwenoord niet meer als een reële optie te zien. Enerzijds vanwege het niet voortzetten van de artikel 19-procedure en anderzijds zou een bestemmingsplanprocedure te veel tijd vergen. Ook de uitkomsten van de procedure waren ongewis mede door het ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak. Go Ahead Eagles was bovendien van mening dat de exploitatiemogelijkheden van een stadion in Blauwenoord gering zouden zijn.

Het college is in principe positief over de locatie Kieftenbeltskolk. Het grote probleem van deze locatie is het veiligheidsrisico dat wordt veroorzaakt door de ligging nabij Akzo Nobel en Mallinckkrodt Baker. Uit een onderzoek, uitgevoerd door bureau SAVE, blijkt echter dat de ontwikkeling van een stadion en kantoren niet leidt tot een overschrijding van de normen voor risico. Toch kiest het college voor veiligheid en stelt zij voor het stadion op Bedrijvenpark A1 te bouwen. De voorkeur gaat uit naar de oostzijde. Deze keuze is vooral ingegeven door het feit dat de gemeente daar over voldoende grondpositie heeft.

De financieel-economische haalbaarheid van het project wordt in belangrijke mate bepaald door de beschikbaarheid van de grond en de mogelijkheid om de stadionbouw te combineren met functies als kantoren en leisure in het plangebied of elders. Als de gemeenteraad voor een dergelijke opzet kiest, kunnen de opbrengsten die volgens het raadsbesluit van 2 september 1996 beschikbaar komen uit de grondtransactie Vetkampstraat (vier miljoen gulden netto) en de commerciële voorzieningen stadionlocatie nabij Blauwenoord één miljoen gulden netto aan de gemeente ten goede komen. Het uitgangspunt om de Kieftenbeltskolk in een B-locatie om te zetten blijft van kracht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie