Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

BOUWPLANNEN, VRIJSTELLINGEN EN ANDERE VERGUNNINGEN

Met ingang van 5 juni 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen op de hoofdafdeling Vergunningen en Handhaving, Raadhuisplein 2 te Ede, voor eenieder ter inzage op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Behalve 1, 2 en 12 juni 2000.


1. AANVRAGEN

Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- bouwen van een antennemast Dr. Hartogsweg Ongenummerd : BZ - 20000561

- geheel vernieuwen van een landbouwschuur Hoekelumse Brinkweg 3a : BZ
- 20000566

- veranderen van de recreatiewoning Horalaan Ongenummerd : BZ - 20000578

- vergroten en veranderen van de woning Weegbree 3 : BZ - 20000582
- vergroten en veranderen van de woning Kortehoven 8 : BZ - 20000583
- vergroten en veranderen van de woning Van Balverenweg 9 : BZ - 20000588

- geheel vernieuwen van een schaapskooi Harnsedijkje 2 : BZ - 20000592
- bouwen van een werktuigenberging en van een hooi- en stro-opslag Lange Rijnsteeg 2 : BZ - 20000598

- vergroten en veranderen van de garage Molenstraat 61 : BZ - 20000600
Ede


- vergroten en veranderen van de woning Trompstraat 20 : BZ - 20000021
- bouwen van een woning Schaapsweg 51a : BZ - 20000241
- vergroten en veranderen van de woning Twijnstraat 23 : BZ - 20000322
- vergroten en veranderen van de woning Slijpkruikweg 41 : BZ - 20000563

- bouwen van een carport Beukenlaan 1 : BZ - 20000565
- vergroten en veranderen van een shopruimte Lorentzstraat 5 : BZ - 20000567

- veranderen van een pannendak in rieten dak Bettekamp 26 : BZ - 20000568

- veranderen van een bedrijfspand Maxwellstraat 27 : BZ - 20000569
- bouwen van een antenne-installatie Dr. Hartogsweg 58 : BZ - 20000579
- vergroten en veranderen van de woning Veenderweg 100 : BZ - 20000580
- vergroten en veranderen van de bedrijfswoning Hakselseweg 5 : BZ - 20000584

- veranderen van een kantoorpand Molenstraat 206 : BZ - 20000585
- vergroten en veranderen van de woning Stationsweg 77 : BZ - 20000586
- vergroten en veranderen van de woning Oude Arnhemseweg 5 : BZ - 20000587

- bouwen van 32 woningen (21 koop, 11 sh) Kleibos Ongenummerd : BZ - 20000589

- bouwen van 11 woningen (7 koop, 4 sh) Kleibos Ongenummerd : BZ - 20000590

- bouwen van 25 woningen (22 koop, 3 sh) Poelbos Ongenummerd : BZ - 20000591

- bouwen van een schuur Meikade 8 : BZ - 20000595
- vergroten en veranderen van de woning Witte de Withstraat 49 : BZ - 20000596

- vergroten en veranderen van de woning Klinkenbergerweg 38 : BZ - 20000597

- vergroten en veranderen van de woning Trompstraat 22 : BZ - 20000599
Harskamp


- bouwen van een vleeskalverenstal Laarweg 27 : BZ - 20000594
- bouwen van een woning met garage Molenweg Ongenummerd : BZ - 20000619

Lunteren


- gedeeltelijk vernieuwen van de woning en de bedrijfsruimte Bruinehorst 34 : BZ - 20000153

- bouwen van een berging Hulweg 7 : BZ - 20000564
- vergroten en veranderen van de woning Everlaan 25 : BZ - 20000570
- vergroten en veranderen van de woning Verlengde Maanderweg 87 : BZ - 20000571

- bouwen van een berging Dassenlaan 13 : BZ - 20000572
- veranderen en vergroten van woning en restaureren van een schuur Meulunterseweg 7 : BZ - 20000574

- vergroten van de woning Molenweg 55 : BZ - 20000593
Otterlo


- bouwen van paardenstal met opslagruimte Appelplansweg 1 : BZ - 20000562

- bouwen van een toiletgebouw mini-camping Lontweg 4 : BZ - 20000573
- vergroten en veranderen van de woning Koeweg 13 : BZ - 20000576
- vergroten en veranderen van de woning Sportlaan 10 : BZ - 20000577
Wekerom


- vergroten en veranderen van de woning Edeseweg 152 : BZ - 20000575
- gedeeltelijk vernieuwen van een opslagruimte Koperensteeg 25 : BZ - 20000581

Sloopvergunning


- slopen van een steunpunt Dr. W. Dreeslaan Ongenummerd : BZ - 20003121

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 5 juni 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES

Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan en vooruitlopen op een nieuw bestemmingsplan (art. 19, lid 3, W.R.O. en art. 50 Woningwet) voor het bouwplan en/of de aanvraag van:

DE KLOMP


1. Fam. P. Pronk voor het bouwen van een kookstudio De Klomp 4; BZ-2000-0271; gebouwd zal worden op de bestemming erf ten behoeve van een kookstudio.
EDE

2. Ontwikkelingsmaatschappij Ede voor het bouwen van een kantoorpand Burg. Van Dijkeplein ; BZ-2000-0463: de bebouwingsgrens wordt overschreden en gedeeltelijk zal worden gebouwd op de zone welke niet voor bebouwing is bestemd.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE

1. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Ede voor het vergroten en veranderen van de woning Hakselseweg 73; BZ-99-0529; de minimum voorgeschreven afstand tot de zijdelingse perceelsgrens wordt niet in acht genomen.

2. Stichting Marnix College voor het vergroten van het schoolgebouw Prins Bernhardlaan 30; BZ-2000-0478; de maximum toegestane bouwhoogte wordt overschreden.
LUNTEREN

3. W. Veldhuizen voor het vergroten en veranderen van de woning Veenweg 12; BZ-2000-0043; het bebouwingsvlak wordt overschreden door de te bouwen erker.

4. J. Snetselaar voor het vergroten en veranderen van de woning Klomperweg 31; BZ-2000-0348; het bebouwingsvlak wordt overschreden door de te bouwen erker.
EDERVEEN

5. G. v.d. Berg voor het bouwen van een garage/berging Hoofdweg 41; BZ-2000-0306; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

HARSKAMP


6. W.N. Jacobs voor het vergroten van de garage Kraaikamperweg 14; BZ-2000-0163; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 5 juni 2000 kan een ieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom


- vergroten en veranderen van de woning Laarweg 43 : BZ - 991166
- vergroten en veranderen van de garage en kantoor/garage Prins Bernhardlaan 7 : BZ - 991178

- vergroten en veranderen van de woning Achterstraat 34 : BZ - 20000208

- vergroten en veranderen van de woning Brinkstraat 77 : BZ - 20000283
- vergroten en veranderen van de woning Winde 7 : BZ - 20000334
- vergroten en veranderen van een recreatiewoning Panoramaweg 27 : BZ
- 20000456

Ede


- vergroten en veranderen van woning Zonneoordlaan 1 a : BZ - 991094
- vergroten en veranderen van de woning Schaffelaarsweg 4 : BZ - 991283

- bouwen van een berging Doesburgerdijk 32 : BZ - 20000128
Ederveen


- bouwen van een woning c.a. Schras Ongenummerd : BZ - 991038
Lunteren


- bouwen van een veestal Tienminutenweg 6 : BZ - 990403
- vergroten van een recreatiewoonverblijf Hessenweg 85 : BZ - 20000102
- bouwen van een zendmast Lage Valkseweg 119 : BZ - 20000284
Otterlo


- bouwen van een garage/berging Arnhemseweg 105 : BZ - 20000165
- vergroten en veranderen van de woning Koeweg 17 : BZ - 20000170
- vergroten en veranderen van de woning Dokter Beumerlaan 36 : BZ - 20000176

Wekerom


-
vergroten en veranderen van de woning Edeseweg 14 : BZ - 20000267
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Ede


- gedeeltelijk slopen van binnenwanden,vloeren,dakkapel Kreelseweg 94 : BZ - 20003031

- slopen van een steunpunt Dr. W. Dreeslaan Ongenummerd : BZ - 20003121

Hoenderloo


- slopen van eetzaal+kantine(gebouw 20) Delenseweg 85 : BZ - 983053
- slopen van asbesthoudende vloerbedekking Delenseweg 85 : BZ - 993011
Wekerom


- slopen van een garage Roekelseweg 7 : BZ - 20003007
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 31 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...