Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

BOUWPLANNEN, VRIJSTELLINGEN EN ANDERE VERGUNNINGEN

Met ingang van 5 juni 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen op de hoofdafdeling Vergunningen en Handhaving, Raadhuisplein 2 te Ede, voor eenieder ter inzage op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Behalve 1, 2 en 12 juni 2000.


1. AANVRAGEN

Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- bouwen van een antennemast Dr. Hartogsweg Ongenummerd : BZ - 20000561

- geheel vernieuwen van een landbouwschuur Hoekelumse Brinkweg 3a : BZ
- 20000566

- veranderen van de recreatiewoning Horalaan Ongenummerd : BZ - 20000578

- vergroten en veranderen van de woning Weegbree 3 : BZ - 20000582
- vergroten en veranderen van de woning Kortehoven 8 : BZ - 20000583
- vergroten en veranderen van de woning Van Balverenweg 9 : BZ - 20000588

- geheel vernieuwen van een schaapskooi Harnsedijkje 2 : BZ - 20000592
- bouwen van een werktuigenberging en van een hooi- en stro-opslag Lange Rijnsteeg 2 : BZ - 20000598

- vergroten en veranderen van de garage Molenstraat 61 : BZ - 20000600
Ede


- vergroten en veranderen van de woning Trompstraat 20 : BZ - 20000021
- bouwen van een woning Schaapsweg 51a : BZ - 20000241
- vergroten en veranderen van de woning Twijnstraat 23 : BZ - 20000322
- vergroten en veranderen van de woning Slijpkruikweg 41 : BZ - 20000563

- bouwen van een carport Beukenlaan 1 : BZ - 20000565
- vergroten en veranderen van een shopruimte Lorentzstraat 5 : BZ - 20000567

- veranderen van een pannendak in rieten dak Bettekamp 26 : BZ - 20000568

- veranderen van een bedrijfspand Maxwellstraat 27 : BZ - 20000569
- bouwen van een antenne-installatie Dr. Hartogsweg 58 : BZ - 20000579
- vergroten en veranderen van de woning Veenderweg 100 : BZ - 20000580
- vergroten en veranderen van de bedrijfswoning Hakselseweg 5 : BZ - 20000584

- veranderen van een kantoorpand Molenstraat 206 : BZ - 20000585
- vergroten en veranderen van de woning Stationsweg 77 : BZ - 20000586
- vergroten en veranderen van de woning Oude Arnhemseweg 5 : BZ - 20000587

- bouwen van 32 woningen (21 koop, 11 sh) Kleibos Ongenummerd : BZ - 20000589

- bouwen van 11 woningen (7 koop, 4 sh) Kleibos Ongenummerd : BZ - 20000590

- bouwen van 25 woningen (22 koop, 3 sh) Poelbos Ongenummerd : BZ - 20000591

- bouwen van een schuur Meikade 8 : BZ - 20000595
- vergroten en veranderen van de woning Witte de Withstraat 49 : BZ - 20000596

- vergroten en veranderen van de woning Klinkenbergerweg 38 : BZ - 20000597

- vergroten en veranderen van de woning Trompstraat 22 : BZ - 20000599
Harskamp


- bouwen van een vleeskalverenstal Laarweg 27 : BZ - 20000594
- bouwen van een woning met garage Molenweg Ongenummerd : BZ - 20000619

Lunteren


- gedeeltelijk vernieuwen van de woning en de bedrijfsruimte Bruinehorst 34 : BZ - 20000153

- bouwen van een berging Hulweg 7 : BZ - 20000564
- vergroten en veranderen van de woning Everlaan 25 : BZ - 20000570
- vergroten en veranderen van de woning Verlengde Maanderweg 87 : BZ - 20000571

- bouwen van een berging Dassenlaan 13 : BZ - 20000572
- veranderen en vergroten van woning en restaureren van een schuur Meulunterseweg 7 : BZ - 20000574

- vergroten van de woning Molenweg 55 : BZ - 20000593
Otterlo


- bouwen van paardenstal met opslagruimte Appelplansweg 1 : BZ - 20000562

- bouwen van een toiletgebouw mini-camping Lontweg 4 : BZ - 20000573
- vergroten en veranderen van de woning Koeweg 13 : BZ - 20000576
- vergroten en veranderen van de woning Sportlaan 10 : BZ - 20000577
Wekerom


- vergroten en veranderen van de woning Edeseweg 152 : BZ - 20000575
- gedeeltelijk vernieuwen van een opslagruimte Koperensteeg 25 : BZ - 20000581

Sloopvergunning


- slopen van een steunpunt Dr. W. Dreeslaan Ongenummerd : BZ - 20003121

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 5 juni 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES

Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan en vooruitlopen op een nieuw bestemmingsplan (art. 19, lid 3, W.R.O. en art. 50 Woningwet) voor het bouwplan en/of de aanvraag van:

DE KLOMP


1. Fam. P. Pronk voor het bouwen van een kookstudio De Klomp 4; BZ-2000-0271; gebouwd zal worden op de bestemming erf ten behoeve van een kookstudio.
EDE

2. Ontwikkelingsmaatschappij Ede voor het bouwen van een kantoorpand Burg. Van Dijkeplein ; BZ-2000-0463: de bebouwingsgrens wordt overschreden en gedeeltelijk zal worden gebouwd op de zone welke niet voor bebouwing is bestemd.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE

1. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Ede voor het vergroten en veranderen van de woning Hakselseweg 73; BZ-99-0529; de minimum voorgeschreven afstand tot de zijdelingse perceelsgrens wordt niet in acht genomen.

2. Stichting Marnix College voor het vergroten van het schoolgebouw Prins Bernhardlaan 30; BZ-2000-0478; de maximum toegestane bouwhoogte wordt overschreden.
LUNTEREN

3. W. Veldhuizen voor het vergroten en veranderen van de woning Veenweg 12; BZ-2000-0043; het bebouwingsvlak wordt overschreden door de te bouwen erker.

4. J. Snetselaar voor het vergroten en veranderen van de woning Klomperweg 31; BZ-2000-0348; het bebouwingsvlak wordt overschreden door de te bouwen erker.
EDERVEEN

5. G. v.d. Berg voor het bouwen van een garage/berging Hoofdweg 41; BZ-2000-0306; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

HARSKAMP


6. W.N. Jacobs voor het vergroten van de garage Kraaikamperweg 14; BZ-2000-0163; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 5 juni 2000 kan een ieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom


- vergroten en veranderen van de woning Laarweg 43 : BZ - 991166
- vergroten en veranderen van de garage en kantoor/garage Prins Bernhardlaan 7 : BZ - 991178

- vergroten en veranderen van de woning Achterstraat 34 : BZ - 20000208

- vergroten en veranderen van de woning Brinkstraat 77 : BZ - 20000283
- vergroten en veranderen van de woning Winde 7 : BZ - 20000334
- vergroten en veranderen van een recreatiewoning Panoramaweg 27 : BZ
- 20000456

Ede


- vergroten en veranderen van woning Zonneoordlaan 1 a : BZ - 991094
- vergroten en veranderen van de woning Schaffelaarsweg 4 : BZ - 991283

- bouwen van een berging Doesburgerdijk 32 : BZ - 20000128
Ederveen


- bouwen van een woning c.a. Schras Ongenummerd : BZ - 991038
Lunteren


- bouwen van een veestal Tienminutenweg 6 : BZ - 990403
- vergroten van een recreatiewoonverblijf Hessenweg 85 : BZ - 20000102
- bouwen van een zendmast Lage Valkseweg 119 : BZ - 20000284
Otterlo


- bouwen van een garage/berging Arnhemseweg 105 : BZ - 20000165
- vergroten en veranderen van de woning Koeweg 17 : BZ - 20000170
- vergroten en veranderen van de woning Dokter Beumerlaan 36 : BZ - 20000176

Wekerom


-
vergroten en veranderen van de woning Edeseweg 14 : BZ - 20000267
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Ede


- gedeeltelijk slopen van binnenwanden,vloeren,dakkapel Kreelseweg 94 : BZ - 20003031

- slopen van een steunpunt Dr. W. Dreeslaan Ongenummerd : BZ - 20003121

Hoenderloo


- slopen van eetzaal+kantine(gebouw 20) Delenseweg 85 : BZ - 983053
- slopen van asbesthoudende vloerbedekking Delenseweg 85 : BZ - 993011
Wekerom


- slopen van een garage Roekelseweg 7 : BZ - 20003007
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 31 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie