Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan debat over wijziging Waterleidingwet

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 31 mei 2000

BIJDRAGE VAN JAAP JELLE FEENSTRA (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER HET WETSVOORSTEL WIJZIGING VAN DE WATERLEIDINGWET (26 700)

De wetswijziging is de vertaling van de Europese richtlijn inzake de veiligstelling van de waterkwaliteit voor de consument.

Hierbij ligt ook een relatie met de legionellabestrijding.

In onze inbreng hebben we met name aandacht gevraagd voor toezicht, handhaving en de te hanteren sancties. Er is nu voorzien in een sluitend systeem: periodiek onderzoek door de exploitant, analyses door erkende laboratoria. openbaarheid van normoverschrijdingen. Deze voorstellen spreken ons aan, met name openbaarheid als 'vehicle' voor publiek én politiek debat om een voortdurend proces van verbeteringen mogelijk te maken; een democratische vorm van 'benchmarking'.

Twee vragen over dit onderdeel.


- Ten eerste: drinkwater moet voldoen aan de richtlijn en de nationale kwaliteitsnormen maar ook geïmporteerd water, bronwater en tafelwater. Toch betaalt de consument hier een veelvoud voor. Natuurlijk staat het de consument vrij meer te betalen voor een kwalitatief vergelijkbaar product, maar wordt de consument wel voldoende voorgelicht en geïnformeerd over het feit dat drinkwater kwalitatief net zo goed én veel goedkoper is? En voor natuurlijk mineraalwater gelden afwijkende kwaliteitseisen; maken de toegestane afwijkingen het eveneens duurdere mineraalwater ook altijd tot een beter en gezonder product?


- Ten tweede: de installatiebedrijven wijzen ons er op dat de drinkwaterbedrijven afzien van inspecties aan woninginstallaties door erkende installateurs en zij maken zich daar zorgen om, om meerdere redenen. Wat is de reactie van de minister?

Dan een fundamenteel punt over de Waterleidingwet. Op 16 april 1998 heeft de Kamer middels de motie Feenstra uitgesproken dat de waterleidingsector zich naar haar aard niet leent voor marktwerking en privatisering en derhalve als publieke sector georganiseerd moet blijven. In haar brief van 28 juni 1999 schrijft het Kabinet letterlijk; "(...) gelet op deze motie heeft het Kabinet nu een nadere visie" en kiest ze ook voor een publieke organisatie van de waterleidingsector, verwijzend naar de argumenten van waarborgen van kwaliteit, leveringszekerheid, natuurlijk monopolie, en de bescherming van gebonden klanten, zijnde zowel de burgers als het overgrote deel van het bedrijfsleven. De Tweede Kamer heeft in het overleg van 14 oktober 1999 met deze beleidsbijstelling ingestemd. In het ordedebat van 4 februari 1999 heb ik gewezen op de actieve, bijkans agressieve opstelling van enkele 'multi utilies', zoals de NUON, die met gas en elektriciteit naar de markt gaan, maar die ook nog een belangrijke speler in de waterleidingsector willen worden. Het Kabinet heeft toen toegezegd met de VEWIN een moratorium te bespreken, wetgeving over overheidseigendom te versnellen en de Waterleidingwet in begin 2000 gereed te hebben.

Voor de goede orde: aandelentransacties tussen overheden moet mogelijk zijn. De waterleidingssector moet ook efficiënt en bedrijfsmatig worden georganiseerd. productdifferentiatie voor industriewater moet mogelijk zijn maar het overnamebod van NUON aan Gelderse en Limburgse gemeenten verhoudt zich niet de publieke organisatie van de waterleidingsector als de energiediensten van de NUON straks naar de markt gaan. Daarom roepen wij het Kabinet indringend op met spoed de nodige voorzieningen te treffen om de door Kamer en Kabinet gewenste publieke organisatie van de waterleidingsector mogelijk te maken en te realiseren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie