Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA in debat over ramp in Enschede

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Ramp in Enschede (310500)

Den Haag, 31 mei 2000

Inbreng.


1. We hebben vandaag de eerste openbare discussie als volksvertegenwoordigers over de ramp in Enschede. Daarom wil ik namens mijn CDA fractie allereerst mijn medeleven uitspreken met al diegenen die zo zwaar getroffen zijn door de ramp. Daarnaast wil ik ook dank uitspreken voor al diegenen die zoveel hulp hebben verleend op allerlei niveaus. Velen hebben bovenmenselijke inspanningen moeten verrichten. Een aantal heeft zelfs hun leven gegeven bij het helpen van anderen. Bij alle verdere discussie dienen we dit voor ogen te houden.


2. De brief van 29 mei 2000 komt positief over bij de CDA fractie. De gedegen en brede aanpak van de ramp waarderen de leden van de CDA fractie positief. De opzet van een Informatie en Adviescentrum waar mensen met allerlei vragen en problemen gedurende lange tijd terechtkunnen is erg positief. Ook de manier waarop de bijstandsverlening is aangepast aan deze noodsituatie en het voorlopig voor de gedupeerden niet realiseren van invorderingen vindt het CDA positief. Het komt ons weldadig voor dat de overheid in staat is de bureaucratie te overstijgen en het menselijke gezicht te tonen. Zo gaan we in een goede samenleving met elkaar om.

3. De projectorganisatie van rijkszijde beoordelen wij positief. Krijgt de Kamer periodiek verslag via de minister van BZK over het vorderen van de werkzaamheden van deze organisatie? De leden van de CDA fractie vinden het van groot belang dat de discussies over de ramp die Enschede heeft getroffen gecoördineerd vanuit de commissie BZK plaatsvinden en dat de commissie BZK in het kabinet de minister van BZK als coördinerend bewindspersoon als aanspreekpunt heeft. De leden van de CDA fractie gaan ervan uit dat de coördinerende rol voor de minister van BZK in ieder geval blijft bestaan tot en met de discussie over het rapport van de commissie Oosting.


4. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende overheden is een zeer belangrijke zaak. De commissie Oosting presenteert het rapport aan de drie overheden. Op welk moment komt de Kamer in beeld bij de discussie over dit rapport?


5. Hoe kan de Kamer op een duidelijke wijze de voortgang van het onderzoek in Enschede volgen.


6. De CDA fractie vindt dat vanuit de commissie BZK ook met andere bewindspersonen dan de minister van BZK gesproken moet worden wanneer de onderwerpen daar aanleiding toe geven (bijv. met de stas BZK die rampenbestrijding in zijn portefeuille heeft, met de ministers van VROM, VWS of Defensie wanneer dat noodzakelijk is).

7. Via vragen vanuit de maatschappij en de media wordt de Kamer geconfronteerd met vragen die direct of indirect met de ramp in Enschede te maken hebben. Hoe wordt gegarandeerd dat deze vragen voldoende onderzocht worden. Te denken valt dan aan de discussie van minister Pronk met de vuurwerkbranche, discussie over rampenbestrijdingsplannen in het AD, discussie over een centraal meldpunt voor gevaarlijke stoffen in Trouw. Welke coördinerende rol kan BZK hierin spelen.


8. Naar aanleiding van de ramp in Enschede komen algemene vragen boven betreffende het inzicht dat wij in Nederland hebben in de risicos die wij lopen. Vallen alle bedrijven die qua risico onder de Seveso II richtlijn zouden moeten vallen daar in de praktijk ook onder? Zijn we in staat de risicos voldoende zuiver in te schatten. Het zou best eens kunnen die voor bepaalde risicos verregaande veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, terwijl we andere risicos nog niet of nauwelijks in kaart hebben gebracht. Informatievoorziening over opslag van munitie en vuurwerk is een goede zaak en ook de inventarisatie van vuurwerkbedrijven. Maar de vraag dient zich bij de de CDA fractie wel aan hoe het komt dat dit risico zolang onderschat is. Moet in de proactieve en preventieve sfeer niet veel meer gebeuren. Het lijkt de CDA fractie zinvol hierover met de stas van BZK te spreken en zo te bezien of er op korte termijn aanvullend beleid nodig is. Kan dit onder de toezegging vallen van de brief die de Kamer krijgt van de stas van BZK.


9. De leden van de CDA fractie vinden het terecht dat er ook strafrechterlijk onderzoek plaatsvindt. De uitkomsten daarover zijn van groot belang voor het beoordelen van het bestuurlijk traject.
10. Kan de conclusie getrokken worden dat bewoners en hulpverleners volgens de thans bekende onderzoeken niet blootgestaan hebben aan te hoge dosering giftige stoffen en/of asbest. Kan dat ook gezegd worden van het amosiet-asbest dat door de Arbeidsinspectie is aangestroffen. Kan gesteld worden dat de hulpverleners steeds voldoende beschermd zijn geweest tegen gevaarlijke stoffen.

11. De opzet van de financiële afwikkeling ramp lijkt erg positief. De CDA fractie wil dit punt echter goed blijven volgen. Werkt het in de praktijk ook zo goed uit? Hetzelfde geldt voor de wederopbouw. Worden de toezeggingen ook waargemaakt? Hoe zit het met onverzekerde risicos, autos die alleen WA verzekerd waren en te laag verzekerde inboedels. Kunnen die mensen hun woning kwijt zijn ook daadwerkelijk snel hun nieuwe onderkomen betrekken en inrichten? Is de ABW norm afdoende. Hoe zit het met de WTS bij rampen en zijn hier nog lessen te trekken?

12. De maatregelen voor de getroffen bedrijven zijn positief, maar is de regering van mening dat door dat pakket van maatregelen deze bedrijven en kleine eenmansbedrijfjes ook weer verder kunnen?

13. Een integraal onafhankelijk onderzoek is absolute noodzaak. Prima ook dat allerlei inspecties onderzoek doen voor de commissie. Maar zou het niet goed zijn een of meerdere onafhankelijk van de overheid werkende instanties aan te wijzen die onderzoek moeten verrichten voor de commissie Oosting?
Het feit dat art. 4 lid 3. Commissie onderzoek vuurwerkramp zegt: Ieder die voor de commissie werkt is uitsluitend verantwoordelijkheid verschuldigd aan de commissie, is positief te waarderen.
Kamerlid: A. Mosterd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie