Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Knelpunten bouw door vacatures en lange levertijd materialen

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Actualiteit

31-May-00 Bouwconjunctuur april 2000Grote knelpunten door openstaande vacatures en levertijdproblemen materialen

In de bouwnijverheid blijft het personeelstekort een groot knelpunt. Eind april 2000 meldt een kwart van de bouwbedrijven stagnatie te ondervinden in de voortgang van de werkzaamheden door een personeelstekort. Vooral bij de bedrijven in burgerlijke en utiliteitsbouw is het tekort aan personeel groot. Tevens blijft de stagnatie door de materiaalvoorziening aanhouden. In de conjunctuurmeting van eind april 2000 zijn de bouwbedrijven extra vragen gesteld om deze twee knelpunten beter te kunnen beschrijven. In april 2000 heeft 81 procent van de bouwbedrijven openstaande vacatures (zie tabel 1). De bedrijven hebben de meeste behoefte aan geschoold bouwplaatspersoneel (zoals timmerlieden, metselaars en straatmakers). Ook is er grootte behoefte aan technisch, leidinggevend en administratief personeel. Uit tabel 2 blijkt dat het aandeel vacatures in de bouwnijverheid gemeten ten opzichte van het totale personeelsbestand 7,6 procent bedraagt. In de b. en u. is dit percentage liefst 8,4. Het totale aantal vacatures in de bouw bedraagt eind april 2000 bij hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden 8.600 (zie tabel 3). In de b. en u. zijn ruim 7.000 vacatures te vervullen en in de gww bedraagt dit ruim 1.500.

De stagnatie als gevolg van de materiaal- of materieelvoorziening neemt de laatste maanden toe in de b. en u.. Eind april 2000 ondervond 14 procent van de bedrijven in de b. en u. wel eens moeilijkheden door stagnatie in de voortgang, omdat grondstoffen zoals zand, grind en cement niet op tijd geleverd konden worden (zie tabel 4). Tabel 5 toont dat liefst eenderde van de bedrijven in de b. en u. in april 2000 wel eens stagnatie in de voortgang ondervond, omdat materialen als bakstenen, dakpannen en heipalen niet op tijd geleverd konden worden. Leveringen van eindproducten van de bouwmaterialen industrie veroorzaken dus meer vertragingen bij bouwbedrijven dan de leveringen van grondstoffen. In de grond- water- en wegenbouw ondervonden in april 2000 in verhouding veel minder bedrijven moeilijkheden door een stagnatie als gevolg van te late leveringen van materialen.

Het bovenstaande blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid eind april 2000 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting over april 2000 hebben 427 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden deelgenomen.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de omvang van de orderportefeuille in vergelijking met maart 2000 met 0,2 maanden gedaald tot 8,5 maanden. Deze daling kwam geheel voor rekening van de woningbouw waar de omvang van de orderportefeuille met 0,3 maanden daalde. Toch verwachten veel bedrijven in de b. & u. dat in komende drie maanden hun personeelsbestand zal groeien. In de grond-, water- en wegenbouw zien de vooruitzichten er gunstig uit. De omvang van de orderportefeuille steeg ten opzichte van maart 2000 met 0,1 maanden tot 4,7. Figuur 1 toont dat de omvang van orderportefeuille in de gww sinds december 1999 stijgt. De bedrijvigheid in de gww is hoog en ook verwachten veel bedrijven in deze sector de komende periode personeel aan te nemen. Vooral in de grond- en waterbouw verwachten veel bedrijven de komende maanden te kunnen groeien.

Tabel 1 Percentage bedrijven*) met vacatures per type personeel, april 2000

type personeel

bouw

b. & u.

gww

ongeschoold bouwplaatspersoneel

26

24

30

geschoold bouwplaatspersoneel

66

71

52

technisch, leidinggevend en

administratief personeel

63

63

65

alle typen personeel

81

83

75

Tabel 2 Het aandeel vacatures gemeten ten opzichte van het totale personeelsbestand per type personeel in procenten*) , april 2000

type personeel

bouw

b. & u.

gww

ongeschoold bouwplaatspersoneel

1,2

1,2

1,5

geschoold bouwplaatspersoneel

5,1

5,5

2,4

technisch, leidinggevend en

administratief personeel

1,7

1,8

1,4

alle typen personeel

7,6

8,4

5,2

Tabel 3 Het aantal vacatures per type personeel*) , april 2000

type personeel

bouw

b. & u.

gww

ongeschoold bouwplaatspersoneel


1.403

974

429

geschoold bouwplaatspersoneel


5.810


4.630

696

technisch, leidinggevend en

administratief personeel


1.871


1.475

396

alle typen personeel


8.600


7.079


1.522

Tabel 4 Percentage bedrijven*) dat al dan niet moeilijkheden ondervond door
stagnatie in de voortgang, omdat grondstoffen, zoals zand, grind en cement
niet op tijd geleverd konden worden, april 2000
bouw

b. & u.

gww

ja, vaak

1

1

0

ja, af en toe

10

13

3

nee

89

86

97

totaal

100

100

100

Tabel 5 Percentage bedrijven *) dat al dan niet moeilijkheden ondervond
door stagnatie in de voortgang, omdat eindproducten, zoals bakstenen, dak-
pannen en straatklinkers niet op tijd geleverd konden worden, april 2000

bouw

b. & u.

gww

ja, vaak

3

4

0

ja, af en toe

30

38

7

nee

67

58

93

totaal

100

100

100

Deze gegevens gelden voor hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie