Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwartaalverslag ASR Verzekeringsgroep

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bijzonder sterke start in 2000: nettowinst +98,3%. De nettowinst per aandeel neemt toe met 93,8% tot EUR 1,24. Omzet stijgt met 10,0% tot EUR 770 miljoen. Verwachting 2000: nettowinst +30% en winst per aandeel +25%.

De resultaten over het eerste kwartaal 2000 tonen een bijzonder sterke groei. Zowel de autonome groei van het resultaat met 13,0% als de bijzondere baten uit beleggingstransacties kenmerken de positieve uitkomsten bij de start van 2000.

Resultaten
De nettowinst over het eerste kwartaal nam toe met 98,3% van EUR 23,9 miljoen in 1999 tot EUR 47,4 miljoen in 2000. Hierin is de winst begrepen welke bij de verkoop van het belang in Alpinvest werd geboekt (EUR 20,4 miljoen). Dit bedrag zal in 2000 tot de uitkeerbare winst worden gerekend. Verheugend is voorts, dat de operationele nettowinst
- de maatstaf voor de autonome groei - toenam met 13,0% van EUR 23,9 miljoen in 1999 tot EUR 27,0 miljoen in 2000. Ook de omzet toonde een gezonde groei met 10,0% van EUR 700 miljoen in 1999 tot EUR 770 miljoen in 2000. De winst per aandeel stijgt met 93,8% van EUR 0,64 in 1999 tot EUR 1,24 in 2000.

Levensverzekering
Zowel de premies van koopsomverzekeringen als die van premiebetalende verzekeringen namen toe met 9%. Daardoor nam het premie-inkomen toe van EUR 250,2 miljoen in 1999 tot EUR 272,7 miljoen in 2000 (+9,0%). Het resultaat voor belastingen stijgt met 12,8% van EUR 17,9 miljoen in 1999 tot EUR 20,2 miljoen in 2000.

Schadeverzekering
Positieve groei, premieverhogingen en een stringent saneringsbeleid kenmerken de activiteiten in de belangrijkste hoofdbranche "ongevallen en ziekte". Tegenover de verbetering in deze branche stonden enkele grote schadegevallen bij brandverzekeringen en een toenemende schadelast bij autoverzekeringen. Per saldo steeg het resultaat voor belastingen met 10,4% van EUR 12,5 miljoen in 1999 tot EUR 13,8 miljoen in 2000. Het premie-inkomen groeide met 10,8% van EUR 282,9 miljoen in 1999 tot EUR 313,5 miljoen in 2000. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal 2000 een gedeelte van de voorziening voor datumgerelateerde schaden (millenniumrisico) vrijvallen.

Bancaire activiteiten
Vooralsnog blijft er ruime belangstelling voor nieuwe hypothecaire geldleningen. Er werd voor een bedrag van EUR 490 miljoen aan nieuwe hypothecaire geldleningen verstrekt (+20%). Het resultaat voor belastingen nam toe van EUR 3,4 miljoen in 1999 tot EUR 3,8 miljoen in 2000 (+11,8%).

Overige activiteiten
Deze activiteiten hebben betrekking op beleggingstransacties en op resultaten van deelnemingen, welke niet direct gerelateerd zijn aan de leven-, schade- en bancaire activiteiten. Ook de verkoopwinst op Alpinvest valt hieronder. Het resultaat voor belasting nam derhalve zeer sterk toe van EUR 0,1 miljoen in 1999 tot EUR 21,5 miljoen in 2000. Zonder Alpinvest nam het resultaat toe tot EUR 1,1 miljoen in 2000.

Beleggingsopbrengsten
De totale beleggingsopbrengsten van de groep namen toe van EUR 166,9 miljoen in 1999 tot EUR 183,7 miljoen in 2000 (+10,1%). Onder de beleggingsopbrengsten van de sectoren is een deel van de gerealiseerde waardeveranderingen op zakelijke waarden opgenomen. Dit betreft het gemiste verschil tussen het gemiddeld rendement op rentedragende waarden en het gemiddelde directe rendement op aandelen.

Vermogen
Het eigen vermogen van ASR nam ten opzichte van ultimo 1999 toe van EUR 1.241 miljoen tot EUR 1.296 miljoen (+4,4%).

Verwachting voor geheel 2000
De Raad van Bestuur verwacht voor het gehele jaar 2000 een groei van de operationele winst met tenminste 10%. Daarnaast zal de verkoopwinst op Alpinvest tot de uitkeerbare winst worden gerekend en voorts zal een gedeelte van de voorziening voor het millenniumrisico vrijvallen. Op grond hiervan is de Raad van Bestuur van oordeel - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - dat de groei van de nettowinst zal uitkomen op tenminste 30% en de stijging van de winst per aandeel op circa 25%.

Rotterdam, 8 mei 2000
Raad van Bestuur

Bijlagen:
1. Kerncijfers

2. Specificatie resultaat verzekeringsbedrijf De kwartaalcijfers van 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie