Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies Registratiekamer over identificatieplicht prostituees

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Bij identificatieplicht voor prostituees niet zomaar gegevens vastleggen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Registratiekamer om advies gevraagd over een wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet waardoor een identificatieplicht voor prostituees wordt ingevoerd. De Registratiekamer is positief over het voorstel, maar wijst erop dat er geen gegevens mogen worden vastgelegd als dat niet noodzakelijk is.

De nieuwe wet maakt het mogelijk dat de prostituee een ID-document moet tonen aan een ambtenaar die belast is met de controle op het gemeentelijke prostitutiebeleid. Dat is nodig voor het effectiever voorkomen en bestrijden van prostitutie door illegalen en minderjarigen.
De toelichting op het wetsvoorstel geeft blijk van een afweging van belangen waarbij ook nadrukkelijk het privacybelang is meegewogen. De Registratiekamer is positief over het wetsvoorstel, maar gaat er van uit dat het niet de bedoeling is dat gegevens uit het ID-document worden opgeslagen. Het is slechts toegestaan om gegevens uit het ID-document vast te leggen voor zover dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de toezichthouder bij de handhaving van het prostitutiebeleid. De noodzaak om ID-gegevens vast te leggen dient in het licht van de privacywetgeving van geval tot geval te worden bepaald. Uit het wetsvoorstel met toelichting blijkt deze noodzaak niet.

Brief

Minister van Justitie
De heer mr. A.H. Korthals
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

19 april 2000, 5025072/99/6 mr. J. de Zeeuw

..'s-Gravenhage, 11 mei 2000
. Ons kenmerk z2000-0394-02
. Onderwerp identificatieplicht voor prostituees

Geachte heer Korthals,

Bij brief van 19 april 2000 heeft u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Registratiekamer om advies gevraagd over een voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet (identificatieplicht voor prostituees). De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

Op 1 oktober 2000 zal de wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) in werking treden. Het huidige en toekomstige prostitutiebeleid is onder meer gericht op voorkoming en bestrijding van prostitutie door illegalen en minderjarigen. Gemeentelijke voorschriften bieden mede een grondslag voor de aanpak daarvan. Een identificatieplicht voor prostituees wordt wenselijk geacht om een effectieve handhaving van het gemeentelijk prostitutiebeleid te verzekeren. Het onderhavige wetsvoorstel roept een bijzondere identificatieplicht in het leven voor de handhaving van gemeentelijke voorschriften inzake de exploitatie van een seksinrichting, waardoor ook rechtstreeks bij de prostituee de inzage van een ID-document kan worden gevorderd door de ambtenaar, belast met de controle op de APV. Hiertoe wordt voorgesteld artikel 151a van de Gemeentewet te wijzigen. Aan het eerste lid wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. De ambtenaren die zijn aangewezen om toezicht uit te oefenen op de naleving van de in het eerste lid bedoelde voorschriften, zijn bevoegd, voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is, van degene die seksuele handelingen met een derde tegen betaling verricht, inzage te vorderen van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. De toelichting bij het wetsvoorstel bevat een analyse van bezwaren en voordelen, die naar het oordeel van de Registratiekamer bijdraagt aan een mede in het kader van privacybescherming goede en verantwoorde afweging van het voorstel.

De voorgestelde bepaling is zodanig geformuleerd dat aan de toezichthouder een bevoegdheid tot het vorderen van inzage wordt toegekend. In de Wet op de identificatieplicht van 9 december 1993 is in het algemeen een andere systematiek gehanteerd bij het vestigen van zelfstandige identificatieplichten op deelterreinen. Een voorbeeld is artikel 29 van de Wet op de loonbelasting 1964 waarin aan de betrokkene expliciet de verplichting wordt opgelegd een ID-document ter inzage te verstrekken en een afschrift daarvan in de loonadministratie te laten opnemen. De omstandigheid dat de omvang van de verplichting voor de betrokkene mede zou kunnen worden afgeleid uit een corresponderende bepaling die is gericht op degene die inzage in het ID-document verkrijgt, heeft in het kader van die bepaling aanleiding gegeven tot jurisprudentie. De Registratiekamer neemt aan dat gelet op de inbedding van de voorgestelde bepaling in de systematiek van Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht het verschil in formulering geen reden zal zijn voor een verschil in interpretatie wat betreft het bestaan van een identificatieplicht voor de betrokkene.

De Registratiekamer gaat er van uit dat de voorgestelde identificatieplicht geen vastlegging van aan het ID-document te ontlenen gegevens beoogt. Het gaat bij de voorgestelde bepaling om de bevoegdheid tot het vorderen van inzage van het ID-document. Gelet op jurisprudentie van de Hoge Raad omvat het ter inzage verstrekken van een identiteitsbewijs in de zin van artikel 29, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 in ieder geval niet mede de verplichting om een afschrift van dat identiteitsbewijs te verstrekken en evenmin de verplichting toe te staan dat daarvan een afschrift wordt gemaakt. Het omvat wel tenminste het tonen van het ID-bewijs ten einde de werkgever in staat te stellen daaruit gegevens over de identiteit in zijn administratie op te nemen.

De Registratiekamer wijst er op dat het slechts toegestaan is gegevens vast te leggen die worden ontleend aan het ID-document voor zover dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de toezichthouder bij de handhaving van het prostitutiebeleid. De noodzaak om zodanige gegevens vast te leggen dient in het licht van artikel 18 van de Wet persoonsregistraties (c.q. artikel 4 van de Wet politieregisters) en artikel 8 sub e van het wetsvoorstel Bescherming persoonsgegevens van geval tot geval te worden bepaald. Uit het wetsvoorstel met toelichting blijkt niet dat het voor de toezichthouder steeds nodig zal zijn om gegevens vast te leggen die worden ontleend aan het ID-document.

Gezien de tekst van het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting heeft de Registratiekamer op grond van haar taak ingevolge de Wet persoonsregistraties en in het licht van het in artikel 8 EVRM geregelde grondrecht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen over de vestiging van een identificatieplicht als door het onderhavige wetsvoorstel bedoeld.

Hoogachtend,

Volledige brief

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...