Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake brandpreventiecontrole WirWar Volendam

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Edam-Volendam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Edam-Volendam

Brief inzake brandpreventiecontrole WirWar

29 mei 2000

Wir War Bar
T.a.v. dhr. Veerman
Haven 154
1131 EW VOLENDAM

GB 619 Verzonden 29 mei 2000.

Brandpreventiecontrole K. Bont
398432

Geachte heer Veerman,

Naar aanleiding van de aanvraag van de gebruiksvergunning heeft de brandpreventiemedewerker van de gemeente Edam-Volendam op vrijdag 28 april 2000 een brandpreventiecontrole uitgevoerd. Op basis van deze controle is beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan de brandveiligheidseisen (Artikel 6 Bouwverordening). In deze notitie worden de resultaten van deze controle beschreven. Eerst wordt aandacht besteed aan de gecontroleerde aspecten binnen het horecagebouw. Daarna worden de gesignaleerde gebreken en de te nemen maatregel beschreven. Hierbij wordt u gevraagd om een termijn af te spreken wanneer de gesignaleerde gebreken tot een aanvaarbaar niveau weggenomen moeten zijn.

Bij de controle in de Wir War Bar zijn de volgende aspecten onderzocht:


* De uitgangen en aantal vluchtwegen;

* Aantal toe te laten personen;

* De transparanten en de noodverlichting;

* De brandcompartimenten en de brandwerende materialen van de constructies;

* De brandmeldinstallatie;

* De verbrandingsmotoren;

* De ventilatiesystemen;

* De brandbare en de brandbevorderende stoffen;
* De brandveiligheidsinstructies en ontruimingsplannen;
* De (kleine) blusmiddelen;

* Het roken en open vuur;

* Het afval, de stoffering en de versiering.
Bij deze controle zijn de volgende (ernstige) gebreken gesignaleerd:


* In de Wir War Bar heeft slechts één in- en uitgang van 90 cm, die naar binnen toe open draait. Tevens is er een nooduitgang aanwezig die door een andere bouwlaag (Blokhut) uitkomt. In de "Blokhut" is er slechts een uitgang aanwezig van ± 80 cm breed.


* Op de eerste verdieping vinden er tevens horeca activiteiten plaats.(de Hemel). "De Hemel" is te benaderen door een open trap van 110 cm breed, die inpandig in de "Wir War Bar" is aangebracht. Tevens zijn er twee nooduitgangen aanwezig. De nooduitgang aan de achtergevel is te benaderen via een opslagruimte met een deur van 80 cm breed die eveneens naar binnen opendraait. Deze vluchtweg komt uit op een platdak, die niet voorzien is van een vereiste vluchttrap.


* In 1993 is er een bouwvergunning verstekt om het bouwwerk te wijzigingen.
Voorwaarde van deze vergunning was o.a. dat op de drie bouwlagen, brandslanghaspels zouden worden aangebracht.


* Het personeel heeft geen opleiding genoten zoals BHV of als portier. Er vindt bij het personeel dan ook geen veiligheidsinstructies plaats voor opening van het bouwwerk. Tevens is personeel onvoldoende erkenbaar.


* Gas- en waterafsluiters en de meterkast zijn niet voorzien van de vereiste pictogrammen.


* De kleine blusmiddelen zijn niet voorzien van ophangbeugels met als gevolg dat ze achter obstakels en opslag staan.

Op basis van de hierboven beschreven aspecten kan worden geconcludeerd dat er bij een incident een levensgevaarlijke situatie kan ontstaan. De gebruiksvergunning kan onder de huidige situatie dan ook niet afgegeven worden. Eerst dienen de gesignaleerde gebreken te worden weggenomen. De te nemen maatregelen zijn:


* Gezien het feit dat er ± 600 personen aanwezig kunnen zijn in het bouwwerk, moet er rekening gehouden worden met het aantal bruikbare (nood)uitgangen en de breedte hiervan. Op basis van de tabel in de bijlage 3 van de bouwverordening, kan geconcludeerd worden dat in de "Wir War Bar", de "Hemel" en de "Blokhut" onvoldoende vluchtmogelijkheden aanwezig zijn.
In de "Wir War Bar" en de "Hemel" dienen de genoemde vluchtdeuren in de richting van de vluchtroute te draaien, die vervolgens uitkomen op de buitenlucht. Tevens dient er aan de achtergevel bij ieder bouwlaag, één extra nooduitgang van 90 cm breed gerealiseerd te worden. De nooduitgangen op de verdiepingen dienen uit te komen op een bordes met vluchttrap van minimaal 110 meter breed.
De huidige vluchtweg van de "Wir War Bar" naar de "Blokhut" komt dan te vervallen, zodat deze route alleen een functie heeft als toegang tot de toiletruimte.


* Conform de afgegeven bouwvergunning (1993) en op grond van artikel 238 van het bouwbesluit, dient op alle verdiepingen van het bouwwerk, brandslanghaspels (20-20-6) aangebracht te worden. Tevens dienen de draagbare blusmiddelen aan beugels op de door de brandpreventiemedewerker aangewezen plaatsen opgehangen te worden.


* Gas- en waterafsluiters en meterkasten moeten van pictogrammen voorzien zijn, zodat de brandweer bij calamiteiten direct de technische voorzieningen kan achterhalen. Tevens dienen de sleutels van de afgesloten ruimtes (magazijn, technische ruimte), op een centrale plaats te hangen in een sleutelkastje.


* Om de veiligheid binnen het bouwwerk zo optimaal mogelijk te krijgen, willen wij u adviseren om een aantal werknemers op te laten leiden tot bedrijfshulpverlener, zodat het personeel bij eventuele calamiteiten efficiënt kunnen optreden. Tevens dient opgemerkt te worden dat in het besluit van de Arbo-wet (art.2.4.4) staat voorgeschreven, dat bedrijven waar meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, diens werknemers opgeleidt moeten zijn als bedrijfshulpverlener.

Vanuit veiligheidsoverwegingen, en het gegeven dat er 600 personen en een aantal werknemers aanwezig kunnen zijn in het horecagebouw, is het van groot belang dat de beschreven maatregelen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Wij stellen u voor inzake de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen en termijn vast te stellen i.o.m. dhr. K. Bont, zodat er na het uitvoeren van deze maatregelen wederom een brandpreventiecontrole uitgevoerd kan worden, en daaropvolgend over kan gaan tot het verstrekken van een gebruiksvergunning.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris, de burgemeester,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie