Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer dan 400 beroepschriften ingediend bij Gerechtshof

Datum nieuwsfeit: 01-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Amsterdam, Belastingsector
Persbericht van 1 juni 2000

Beroepschriften tegen beschikkingen inzake verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen; verzoeken om een voorlopige voorziening

Bij het Gerechtshof Amsterdam zijn meer dan vier honderd beroepschriften ingediend tegen beschikkingen inzake de verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen. Een deel daarvan betreft de bodemprocedure, een ander deel betreft een verzoek aan de President van het Hof om een voorlopige voorziening vooruit lopend op de beslissing in de bodemprocedure.

Met ingang van 1 januari 2000 zijn ondernemers en andere zelfstandigen, zoals sommige free-lancers, met een belastbaar inkomen dat niet meer bedraagt dan f 41 200 verplicht verzekerd in het ziekenfonds. De Belastingdienst geeft bij voor bezwaar en beroep vatbare beschikking verklaringen af waaruit blijkt of men al dan niet onder de verzekering valt, en heft de premie. Wie als verzekerd geldt wordt verondersteld zich onder overlegging van de verklaring aan te melden bij een ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering op te zeggen. Dit is soms voordelig voor de betrokkene maar in een aantal gevallen ook nadelig. Een aantal zelfstandigen heeft allerlei bezwaren tegen de nieuwe regeling en heeft dit tot uitdrukking gebracht in procedures betreffende deze beschikkingen.

Inmiddels heeft een meervoudige kamer van dit hof in een uitspraak van 3 mei 2000, nr. 00/470 een bodemprocedure in het kader van een spoedprocedure beslist. De uitspraak is op vermeld op de internet-site van het hof (www.gerechtshof-amsterdam.nl). Belanghebbende is daarbij in het ongelijk gesteld. Beslist werd onder meer dat de verklaringen maar een beperkte betekenis hebben en dat bepaalde bezwaren pas bij bezwaar en beroep betreffende de premieaanslag aan de orde kunnen worden gesteld.

Nu aannemelijk is dat de meeste beroepschriften in de bodemprocedure zullen worden afgewezen ziet de President in beginsel geen aanleiding tot toewijzing van de verzoeken om een voorlopige voorziening en evenmin tot het toekennen van een proceskostenvergoeding terzake van het afgewezen verzoek.

Niettemin zullen alle verzoeken thans in behandeling worden genomen. Indieners die gelet op het voorgaande berusten in afwijzing van het verzoek om een voorlopige voorziening wordt in overweging gegeven in elk geval het verzoek om een voorlopige voorziening in te trekken.

In andere gevallen zal eerst een nota griffierecht worden toegezonden. Na betaling volgt de behandeling. Indien betaling achterwege blijft volgt afwijzing van het verzoek op de grond dat het griffierecht niet is voldaan.

De bodemzaken - de eigenlijke beroepschriften - zullen thans op de normale wijze in behandeling worden genomen. Indieners die ook in de bodemzaak berusten in de uitspraak van de meervoudige kamer kunnen het beroepschrift intrekken en gelijktijdig verzoeken om een vergoeding van proceskosten. Het betaalde griffierecht wordt dan steeds teruggegeven. In beginsel wordt overigens geen vergoeding van proceskosten verleend indien men zonder beroepsgemachtigde procedeert.

Zo nodig kan nader overleg worden gepleegd met mr. C.M. Rentenaar-Groot, wnd. Hoofd Bedrijfsvoering, telefoon 020-541 3250/2243 (Corresp.adres: Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie