Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LAD: Oplossing wachtlijsten niet ten koste van specialisten

Datum nieuwsfeit: 02-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Oplossing wachtlijsten niet ten koste van specialisten!

LAD-bericht van 2 juni 2000

Op 16 mei werd de LAD onaangenaam verrast door het bericht dat de NVZ, vereniging van ziekenhuizen en Orde van Medisch Specialisten, een plan presenteerden voor de aanpak van de wachtlijstproblematiek. Uiteraard ondersteunt de LAD initiatieven om de bestaande wachtlijsten weg te werken. Maar... de LAD zou de LAD niet zijn als zij daarbij de belangen van de medisch specialisten in dienstverband niet optimaal zou behartigen. Aangezien NVZ en Orde met de LAD geen overleg hebben gehad over dit plan, heeft de LAD de NVZ in een brief verzocht op korte termijn de consequenties voor de specialisten in dienstverband te bespreken...

Het gepresenteerde plan ter bestrijding van de wachtlijsten heeft een tweeledige aanpak. Na een inhaalslag om de bestaande wachtlijsten weg te werken, beschrijft het plan een structurele aanpak waarmee men nieuwe wachtlijsten kan voorkomen. Het wegwerken van de bestaande wachtlijsten wordt gerealiseerd door (inter)nationale aanbesteding, door open inschrijving en open toewijzing van patiënten aan ziekenhuizen die op dat moment ruimte hebben. De aandacht van de LAD richt zich bij deze aanpak op de extra behandelingen die buiten de gewone werktijden - in de avonduren en op zaterdagen - worden uitgevoerd. NVZ en Orde stellen namelijk dat medisch specialisten en personeel vrijwillig aan dergelijke operaties kunnen meewerken tegen een passende vergoeding. Zij maken daarbij de opmerking dat de wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidstijden daarbij tijdelijk soepel moeten worden toegepast... De LAD wil als de representatieve organisatie van de artsen in dienstverband, natuurlijk direct betrokken worden bij de voorwaarden voor een dergelijke extra inzet van de medisch specialisten in dienstverband en anderen, waaronder de assistent-geneeskundigen.

Actiepunten voor voldoende zorgaanbod
De duurzame oplossing voor de wachtlijsten die NVZ en Orde in hun plan presenteren, bestaat uit een combinatie van voldoende gekwalificeerde menskracht, een doelmatige bedrijfsvoering en toereikende financiële middelen. Een en ander is uitgewerkt in negen actiepunten. Vermeldenswaardig is het verzoek aan minister Borst toestemming te geven voor 50 extra opleidingsplaatsen voor medisch specialisten (de basisspecialismen). Maar ook in het oog springend is het verzoek om opheffing van de bevriezing van het aantal plaatsen voor medisch specialisten in de ziekenhuizen, waardoor de reeds opgeleide medisch specialisten aan de slag kunnen. NVZ en Orde zijn van mening dat momenteel te weinig rekening gehouden wordt met de toenemende behoefte aan medisch specialisten, het vroegtijdiger vertrek van specialisten en de normalisering van de werktijden. De NVZ zelf wil zich met name via de CAO Ziekenhuizen sterk maken voor een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket voor de verschillende categorieën ziekenhuispersoneel. Daarom onderhandelt zij ook al geruime tijd met de LAD over een modern, aantrekkelijk arbeids voorwaardenpakket, en werkt zij aan een imagocampagne ten behoeve van een positieve beeldvorming van de ziekenhuissector, wervingsprogramma's en een adequaat personeels beleid, dat gericht is op behoud van personeel.
Bezwaren LAD
De LAD is zonder twijfel voorstander van het aanpakken van de toenemende wachtlijsten in de ziekenhuizen. Daarbij realiseren we ons dat een structurele oplossing niet eenvoudig is. De kritiek van de LAD richt zich echter op de wijze waarop NVZ en Orde dit initiatief uitwerken. De randvoorwaarden van de plannen zoals gepresenteerd, geven volgens de LAD onvoldoende waarborgen voor de medisch specialisten in dienstverband. Zeker tegen de achtergrond van de CAO Ziekenhuizen en de bestaande regelgeving omtrent de werktijden. De plannen van NVZ en Orde geven onvoldoende maatregelen ter voorkoming van de reeds bestaande (te) grote werkbelasting. Ook is er geen overleg geweest over de (financiële) consequenties en mogelijke compensatie van de extra inzet die wordt gevraagd van de medisch specialisten en assistent-geneeskundigen.

Overleg gewenst
De LAD heeft bovenstaande kanttekeningen bij dit ambitieuze plan van NVZ en Orde in een brief aan het bestuur van NVZ samengevat. Om de consequenties voor betrokken specialisten in goede banen te leiden, heeft de LAD de NVZ verzocht op korte termijn te overleggen over de gemaakte plannen. Indien NVZ hiertoe niet bereid zal zijn, ziet de LAD zich genoodzaakt de LAD-leden op te roepen om vooralsnog geen medewerking te verlenen aan dit initiatief.
Nogmaals, óók de LAD is voor een constructieve aanpak van de wachtlijstproblematiek. Oplossingen mogen echter niet ten koste gaan van de medisch specialisten en assistent-geneeskundigen in dienstverband van de ziekenhuizen. De NVZ is nu aan zet!

© copyright LAD 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie