Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse Volksunie kritiseert gerechtelijke achterstand

Datum nieuwsfeit: 02-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Gerechtelijke achterstand: CVP-erfenis desastreus. Verhofstadt I: te laat, te weinig en niet durvend en concreet genoeg

(02/06/00)

Vandaag ontvingen de leden van de Commissie Justitie de voorlopig definitieve versie van het federale veiligheids- en detentieplan. Het plan moet nog besproken en goedgekeurd worden, ook en niet in het minst door de gemeenschappen. De Regering die van veiligheid een prioriteit wou maken, heeft door intern geruzie één jaar verloren.

De VU zal het plan grondig bestuderen. Nu reeds gaat onze aandacht naar de strijd tegen de gerechtelijke achterstand. Deze vormt terecht een onderdeel van het veiligheidsplan. De kwaal van de aanslepende procedures is één van de oorzaken van het gebrek aan vertrouwen in justitie.

De zopas gepubliceerde studie van het Centrum voor Rechtssociologie van de UFSIA bewijst dat de gerechtelijke achterstand onder de vorige regering tot een dramatisch hoogtepunt uitgroeide. Eind 1997 hadden de Hoven van Beroep 5 jaar nodig om alle achterstallige zaken weg te werken. De Rechtbanken van Koophandel 4,5 jaar. De Rechtbanken van Eerste Aanleg 3,5 jaar. Herinneren we er aan dat minister De Clerck bij zijn aantreden verklaarde de gerechtelijke achterstand in 3 jaar te zullen wegwerken. De VU heeft steeds voorgehouden dat de aanpak van de CVP niet tot structurele oplossingen zou leiden.

Het veiligheidsplan van Verhofstadt I bevat een aantal goede opties en vertrekt van een doelstelling die de VU als eerste formuleerde : een snelle én humane rechtsbedeling.

Een eerste analyse leert echter dat het veiligheidsplan ook weer blijft steken in studies, werkgroepen, vrome wensen en vragen. Gedurfde structurele hervormingen komen er niet of te weinig.

Inzake de toegankelijkheid van het gerecht zijn de plannen voor de ene arrondissmentsrechtbank blijkbaar definitief opgeborgen. Deze hervorming is nochtans een onderdeel van het VLD-programma. De VU blijft er voorstander van : ze is klantvriendelijker, voorkomt bevoegdheidsconflicten en laat de voorzitter-manager toe om zijn (goed omringde en bijgestane) rechters flexibel in te zetten waar de achterstand het grootst is of dreigt te worden.

Ook de veralgemeende inleiding op tegensprekelijk verzoekschrift ontbreekt in de voorstellen.

De VU pleit reeds lang voor een charter van dienstverlenende verbintenissen van Hoven en Rechtbanken tegenover de rechtzoekende, naar Brits model. De minister beperkt zich tot het 'aanspreken' van de lokale bezettende diensten van de belangrijkse gerechtsgebouwen om een onthaaldienst te organiseren. In bijkomende orde kunnen initiatieven worden 'overwogen' om de dienstverlening en het aspect van humane overheidsdienst te versterken door een elektronisch loket op te richten.

Positief is de steun voor het invoeren van het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Volgende week kan de Commissie Justitie stemmen over ons wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelelen in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure (38/1-1999).

De nodige concrete opties voor het versnellen van de rechtsgang ontbreken : deelproject 10.2 is veel te vaag. De VU pleit resoluut voor een inleidingskamer met onmiddellijke bepaling van de conclusietermijnen en de pleitdatum, een actieve rol van de rechter en een verplichte bemiddelende rol van de rechter. De VU waarschuwt voor het al te veel uitbesteden van de overheidstaak om recht te spreken aan bemiddelaars allerhande (10.3). Naar Nederlands voorbeeld moet de rechter zelf een actieve bemiddelende rol spelen.

De minister wil meer waarborgen inzake de kwaliteit van de gerechtsdeskundigen. Dit is een goed voornemen (project 11). De opties zijn echter niet gedurfd genoeg. De VU pleit voor een instituut van gerechtsdeskundigen, met een strikte deontologie, kwaliteits- en prijsbewaking en een verplichte opleiding.

De minister onderschrijft de VU-kritiek op de wet van 17 februari 1997 op de griffiers- en parketsecretarissen. Deze wet is inderdaad een gemiste kans. De VU mist echter opnieuw een durvende visie. De negentiende eeuwse taak en functie van de griffier moet op de drempel van de éénentwintigste eeuw resoluut gemoderniseerd worden. De tijd van de met ganzeveer notulerende griffier is nu toch wel voorbij. De tijd dat de griffier, eerst met de hand, later met de schrijfmachine een project van vonnis overschreef of tikte zou nu evenzeer voltooid verleden tijd moeten zijn. De moderne magistraat bezorgt zijn vonnis op een elektronische drager, zodat de moderne griffier andere taken kan vervullen. De griffier moet een referendaris worden. Hij ondersteunt het rechterlijk beleid, wordt een vonnisvoorbereider en een documentalist.

Zo komen we aan de strafrechtelijke achterstand. De studie van het centrum voor rechtssociologie mag ons niet misleiden. Ook als de relatieve achterstand bij de strafrechtbanken nergens alarmerend is, dan nog blijft het feit dat de onderzoeksprocedure, vooral in grote ingewikkelde zaken van witteboordencriminaliteit, veel te lang aansleept. Eén van de pijnpunten daarbij is het overdreven aanslepen van deskundigenonderzoeken. De minister mag wel eens de vraag stellen waarom een deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken veel minder lang duurt dan een deskundigenonderzoek in strafzaken. In de strijd tegen de witteboordencriminaliteit moet het verkorten van de onderzoeksprocedure een absolute prioriteit zijn.

Meer dan 80 % van het werk van de parketmagistraten is administratief. Trek daaruit de conclusies : niet meer, maar minder substituten, die wel met hun eigenlijke taak, opsporing en vervolging bezig zijn. Elke subsituut moet echter door minimaal één secretaris bijgestaan worden.

De informatisering van justitie heeft reeds 3 tot 4 miljard frank gekost, maar : griffiers en rechters hebben niet-compatibele systemen en de substituten staan nog altijd niet on line met elkaar.

In het resort Gent is de toepassing van de APA (Autonome Politionele Afhandeling voor eenvoudige zaken onder controle van het Parket) nu algemeen. Dit experiment zou over het hele land doorgetrokken worden. De procureur-generaarl van Luik is echter tegen zodat de regering Verhofstadt blijkbaar ook deze hervorming begraaft.

Ten slotte mogen de Vlamingen niet vergeten dat zij gemiddeld veel langer moeten procederen dan de Franstaligen. In het Hof van Cassatie is de gemiddelde behandelingsduur van een aantal Nederlandstalige zaken twee tot drie maal langer dan aan Franstalige kant. De werklast in de Nederlandstalige Hoven van Beroep is 30 % hoger. Deze in de Rechtbanken van Koophandel en de Rechtbanken van Eerste Aanleg ongeveer 20 % hoger. De pariteit in het Hof van Cassatie, de pariteit in de Raad van State, en het niet aan het bevolkingscijfer aangepaste aantal magistraten N/F is onaanvaardbaar.

Auteur:
VU-Nationaal
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter VU

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie