Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VolksUnie wenst humaan en evenwichtig echtscheidingsrecht

Datum nieuwsfeit: 03-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU wenst humaan en evenwichtig echtscheidingsrecht (07/06/00)

De VU-partijraad debatteerde zaterdag 3 juni over een efficiënt echtscheidingsrecht voor de 21 ste eeuw. De specifieke VU-klemtonen kunnen als volgt worden samengevat:


1. Het wordt de hoogste tijd voor de invoering van de schuldloze echtscheiding, gebaseerd op de duurzame ontwrichting van het huwelijk. Een echtscheidingsrecht dat enkel gebaseerd is op het schuldprincipe beantwoordt niet langer aan de opvattingen van deze tijd. Anders dan het wetsvoorstel Coveliers stelt de VU echter dat een schuldloze echtscheiding niet de enige echtscheidingsgrond mag zijn. Ook in het nieuwe millennium moet diegene die het slachtoffer werd van zware en beledigende tekortkomingen door zijn partner de mogelijkheid blijven behouden om zijn of haar morele gelijk juridisch vertaald te zien.

2. De VU bepleit een pluraliteit van echtscheidingsgronden: een echt schuldloze echtscheidingsgrond, naast de foutechtscheiding, en uiteraard naast de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming.

3. Als meest humane echtscheidingsvorm, zowel voor de kinderen als voor de ex-partners, moet de keuze voor een echtscheiding bij onderlinge toestemming zoveel mogelijk worden aangemoedigd. In de huidige stand van de wetgeving kan een meningsverschil over een detailprobleem (bijv. het foto-album van de kinderen) een heel E.O.T.-project kelderen. De VU stelt daarentegen voor de mogelijkheid tot een E.O.T. open te houden, zelfs in de hypothese dat er een meningsverschil blijft bestaan over enkele punten. Daarover kan de rechtbank een voor de partijen bindende beslissing nemen.

4. De VU is voorstander van de idee dat elke echtgenoot na een echtscheiding principieel in zijn eigen onderhoud moet voorzien.Toch kan een onderhoudsgeld tussen ex-echtgenoten in sommige gevallen redelijk zijn, bijv. in het voordeel van die echtgenoot van wie echt geen beroepsaktiviteit kan verwacht worden.

De behoeftigheid van de ex-echtgenoot kan als alimentatiegrondslag dienen, met die correctie evenwel dat de onderhoudsaanspraak, naar Nederlands en Duits voorbeeld, moet kunnen wegvallen in geval van onbillijkheid (bijv. omwille van grove schuld van de onderhoudsgerechtigde).
Op die manier wordt het onderhoudsvraagstuk op een meer genuanceerde wijze benaderd dan in het wetsvoorstel Coveliers. De wet moet de mogelijkheid tot een tijdelijke of degressieve onderhoudsuitkering stipuleren , al moet de onderhoudsvordering in bepaalde gevallen van onbeperkte duur kunnen zijn. Daarnaast dient een normeringssysteem te worden uitgewerkt voor de begroting van de onderhoudsvordering, zodat de diversiteit en de onvoorspelbaarheid van de rechtspraak aan banden wordt gelegd.


5. Voor vele onderhoudsgerechtigden blijft het vonnis dat hen een onderhoudsgeld toekent dode letter. Tal van onderhoudsgerechtigden moeten zware en dure uitvoeringsprocedures aangaan ter verwerving van het geld dat hen rechtmatig toekomt. Anders dan een gemakkelijk beroep op een op te richten federaal alimentatiefonds waarvan de financiering nog niet vaststaat, pleit de VU ervoor om het probleem van kwaadwillige onderhoudsschuldenaars aan de wortel aan te pakken. Daartoe dient een snel en consequent vervolgingsbeleid te worden ingesteld om wanbetalers strafrechtelijk aan te pakken. Verder dient de mogelijkheid om de tegoeden van de onderhoudsplichtigen rechtstreeks te innen bij hun schuldenaars (ontvangstmachtiging) veralgemeend te worden, en moet de uitvoering vereenvoudigd worden door de griffies toegang te geven tot een aantal gegevensbanken.
Voor de VU kan pas in allerlaatste instantie een beroep worden gedaan op het O.C.M.W..

De VU-kamerfractie zet deze richtlijnen eerstdaags omzetten in een wetsvoorstel tot (fundamentele) hervorming van het echtscheidingsrecht.

Auteur:
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter VU, Karel Van Hoorebeke, Kamerlid
Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie