Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Biologen: vangst Noordzee-haring in 2001 net als die in 2000

Datum nieuwsfeit: 05-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Advies biologen: vangst Noordzee-haring in 2001 gelijk aan die in 2000

5 juni 2000 - Als het aan de visserijbiologen ligt, kan de vangst op haring in 2001 gelijk blijven aan de haringvangst in 2000. Dat blijkt uit de adviezen van International Council for the Exploration of the Sea (ICES), waarin Nederland is vertegenwoordigd door het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek. De Europese visserijministers beslissen eind 2000 over de hoeveelheid haring die in 2001 mag worden gevangen.

De internationale visserijbiologen vergaderden vorige week over de adviezen voor een aantal visbestanden, waaronder de Noordzee- en Atlanto-Scandische haring en blauwe wijting. De Nederlandse vloot vist op deze drie soorten, waarbij vooral de Noordzee-haring van belang is. In november wordt advies uitgebracht over andere soorten die voor Nederland van belang zijn, namelijk onder meer tong, schol, kabeljauw, wijting, makreel en horsmakreel. Ook de totaal toegestane vangsthoeveelheden van deze vissoorten worden eind 2000 door de Europese visserijministers vastgesteld.

Noordzee-haring
Het ICES adviseert voor 2001 een vangst van Noordzee-haring van ongeveer 300.000 ton, gelijk aan het advies van vorig jaar. Het ICES-advies voor 2001 sluit aan bij de afspraak tussen de Europese Unie en Noorwegen om te streven naar een paaibestand van 1,3 miljoen ton. Bij het advies is rekening gehouden met een toename van het paaibestand, mede door een sterke jaarklasse die is geboren in 1998. De volwassen haringstand in 2000 wordt geschat op ongeveer 900.000 ton, gelijk aan de stand in 1999. In 1996 was het paaibestand nog 450.000 ton en sinds die tijd is het bestand - mede door de verlaging van de TAC's (Total Allowable Catch ofwel de totaal toegestane vangsthoeveelheid zoals die uiteindelijk door de Europese visserijministers wordt vastgesteld) weer toegenomen. De TAC voor Noordzee-haring bedroeg in 2000 301.000 ton, waarvan 265.000 ton was bestemd voor de consumptievisserij en de rest voor bijvangst in de industrievisserij voor vismeel.

Atlanto-Scandische haring
Het ICES adviseert voor 2001 een vangst van Atlanto-Scandische haring van ongeveer 750.000 ton, overeenkomstig het beheersplan van de betrokken kuststaten.
In de afgelopen 50 jaar is het paaibestand onderhevig geweest aan grote schommelingen doordat extreem sterke jaarklassen en lange periodes van zwakke jaarklassen elkaar afwisselden. Recentelijk is het paaibestand hoog als gevolg van sterke jaarklassen aan het begin van de jaren '90.

Blauwe wijting
Het ICES adviseert voor 2001 een vangst van blauwe wijting van 650.000 ton. Het advies bedroeg in 2000 800.000 ton.
Het paaibestand is relatief hoog (2,7 miljoen ton in 2000), door sterke jaarklassen geboren in 1995 en 1996. De visserij is grotendeels ongereguleerd omdat de TAC's niet voor het gehele verspreidingsgebied
- dat zich uitstrekt van Gibraltar tot de Barentszee - van toepassing zijn. In de afgelopen twee jaar zijn vangsten van boven de 1,1 miljoen ton gerealiseerd, een verdubbeling ten opzichte van de jaren daarvoor.
Pers


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie