Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over opvang verplegend personeel

Datum nieuwsfeit: 05-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoorde kamervragen over opvang verplegend personeel

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2073743

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Van der Hoek (PvdA) over de opvang van verplegend personeel na een traumatische ervaring (2990011060).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
voor deze,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Antwoorden op kamervragen van Van der Hoek over de opvang van verplegend personeel na een traumatische ervaring. (2990011060)

1.
Hebt u kennis genomen van het bericht Opvang van verpleegkundige met trauma faalt?

1.
Ja.

2.
Herinnert u zich uw antwoorden op mijn vragen van 13 juli 1999?
2.
Ja.

3.
Blijkt uit het onderzoek dat nu 20 procent van de instellingen in de gezondheidszorg een protocol voor de opvang van verplegend personeel na een traumatische ervaring heeft? Vindt u deze ontwikkeling snel genoeg gaan?

3.
Eén van de conclusies uit het onderzoek is inderdaad dat zon 20% van de instellingen een protocol voor trauma-opvang heeft. Hierbij past wel een nuancerende opmerking. Deze conclusie is gebaseerd op een beperkte steekproef van 500 verpleegkundigen en verzorgenden op een totaal van bijna 400.000 werkzame verpleegkundigen en verzorgenden.Uit het onderzoek blijkt ook dat 24% van de instellingen bezig is met het opstellen van een protocol voor trauma-opvang.Dat neemt niet weg dat ik vind dat trauma-opvang een onderdeel moet zijn van het personeelsbeleid van alle zorginstellingen.

4.
Vindt u dat u, gezien de uitkomsten van het onderzoek, reden heeft om nu zelf de desbetreffende instellingen aan te sporen haast te maken met de invoering van een traumaprotocol, bijvoorbeeld door dit aan de orde te stellen in uw regulier overleg met de verschillende sectoren?

5.
Welke maatregelen kunt u daarenboven treffen om de instellingen aan te sporen op korte termijn tot invoering van een protocol over te gaan, met het oog op de uitstroom van de arbeidskrachten uit de zorg, als gevolg van de traumatische ervaring?
4 en 5.
Werkgevers- en werknemersorganisaties die deelnemen aan het Convenant Arbeidsmarkt Zorgsector (CAZ) zijn momenteel bezig met het opstellen van het Jaarplan 2001. Op 13 maart 2000 heb ik deze partijen een brief gestuurd met de onderwerpen die naar mijn mening onderdeel zouden moeten zijn van het Jaarplan 2001. Opvang bij traumatische gebeurtenissen was één van die onderwerpen. Ik zal erop toezien dat dit onderwerp ook inderdaad aandacht krijgt in het Jaarplan 2001. Deze aandacht zal er wat mij betreft ondermeer op gericht moeten zijn te bewerkstelligen dat op korte termijn elke zorginstelling een traumaprotocol heeft.Overigens heb ik in het bestuurlijk overleg op maandag 22 mei jl. met de deelnemers aan het CAZ afgesproken dat er in algemene zin meer aandacht komt voor de implementatie van arbeidsmarktbeleid in de instellingen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Volksgezondheid - Werken in de gezondheidszorg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie