Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over fusie Limburgse ziekenhuizen

Datum nieuwsfeit: 05-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over fuseren van limburgse ziekenhuizen
Gemaakt: 6-6-2000 tijd: 14:32


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Buijs (CDA) over het fuseren van Limburgse ziekenhuizen als gevolg van tekorten aan personeel, specialisten en geld (2990011010).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Buijs over het fuseren van Limburgse ziekenhuizen als gevolg van tekorten aan personeel, specialisten en geld.

(2990011010)


1.

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat «nieuwe fusies van Limburgse ziekenhuizen onvermijdelijk zijn door tekorten aan verpleegkundig personeel, gebrek aan specialisten en te weinig geld» De Limburger, 11 mei jl.?


1.

Van het betreffende bericht heb ik kennisgenomen.


2.

Kunt u bevestigen dat «de ziekenhuizen in Brunssum en Kerkrade op termijn opgaan in het Heerlense ziekenhuis»en dat «dezelfde ontwikkeling wordt verwacht voor ziekenhuizen in Venlo, Venray, Weert en Roermond»?


2.

Over de ziekenhuizen in Brunssum en Kerkrade valt te vermelden dat deze al sedert enige jaren gefuseerd zijn en samen met het ziekenhuis in Heerlen één geïntegreerde ziekenhuisorganisatie op drie locaties vormen en onder de naam Atrium bekend zijn. Over de ziekenhuizen in Venlo en Venray valt te vermelden dat deze reeds sedert 1988 één ziekenhuisorganisatie op twee locaties vormen en onder de naam Stichting Ziekenhuizen Noord Limburg door het leven gaan. Over een opgaan van Weert en Roermond in één organisatie is mij niets bekend.


4.

Is hier sprake van een problematiek die zich alleen in Limburg afspeelt of worden ook andere regio's hiermee geconfronteerd? Zo ja, welke regio's betreft dit?


4.

Deze problematiek speelt in meerdere regio's in Nederland, onder meer in Twente, Rijnmond, Breda, Den Bosch, Arnhem en Utrecht.


3.

Welke oorzaken, naast de in vraag 1 genoemde en de verkeerde beddenproblematiek, liggen hieraan ten grondslag?


5.

Wat is uw oordeel over deze ontwikkelingen rondom de fusie van ziekenhuizen?


3 en 5.

Voorop staat dat het initiatief voor samenwerking resp. fusie uitgaat van de betrokken instellingen. Ook is het de verantwoordelijkheid van de instelling zelf om te komen tot functieherverdeling over de locaties: dat is aan de orde bij Atrium en de Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg. Noch het een noch het ander behoeft mijn formele goedkeuring.

Wel is duidelijk dat de vergroting van het draagvlak die volgt uit samenwerking resp. fusie het mogelijk maakt om schaars personeel beter in te zetten, om 7x24 uurs bereikbaarheid te garanderen en specialisatieafspraken te maken waardoor aan de patiënten een breder en dieper zorgaanbod gedaan kan worden. Ook wordt het daardoor mogelijk om complexe zorg (inclusief voldoende aanbod van OK en IC-capaciteit) te concentreren op één plek hetgeen bijdraagt aan doelmatige inzet van middelen en menskracht.

Duidelijk moge zijn dat tegen deze achtergrond samenwerking in ieder geval is aangewezen, zoals ook al door de inspectie in 1995 werd geconstateerd. Ik weet dat functieherverdeling en fusie met name bij de bevolking moeilijk ligt maar ik wil daarbij opmerken dat een «ziekenhuis zonder bedden» maar met een uitgebreid poliklinisch aanbod en met gedegen afspraken met een groter ziekenhuis tegenwoordig vaak meer kan dan het klassieke kleine ziekenhuis mét bedden. Vaak is het beter te kiezen voor samenwerking waardoor elk der partijen de patiënt ieder op zijn eigen deskundigheidsnivo kan behandelen dan als zelfstandige kleine organisatie alles wat medisch specialistisch kan noodzakelijkerwijs onvolledig aan te bieden.


6.

Hoe verhoudt deze gang van zaken zich tot de kamerbreed aanvaarde motie- Buijs c.s. waarin gevraagd wordt te stoppen met het fusiebeleid Kamerstuk 26 800 XVI, nr. 82.?


6.

Het dictum van de bedoelde motie spreekt niet over het stoppen met fusiebeleid maar vraagt de regering om aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen een uitvoeringstoets te vragen over de gewenste ziekenhuisspreiding. Zoals moge blijken uit het antwoord op vraag 5 is er geen sprake van fusiebeleid mijnerzijds noch van mogelijkheden om fusies te stimuleren resp. te verbieden

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie