Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over een tekort bij UMC Utrecht

Datum nieuwsfeit: 05-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over een tekort bij het universitair medisch centrum in utrec ht

Gemaakt: 6-6-2000 tijd: 14:36


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over een tekort bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht (2990011020).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Kant over een tekort bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.

(2990011020)


1.

Is het u bekend dat het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht kampt met een tekort van vijftien tot twintig miljoen gulden?1 Zo ja, bent u met de bestuursvoorzitter van mening dat de oplopende tekorten sinds 1996 te maken hebben met verbeterde patiëntenzorg, trage terugbetaling van voorgefinancierde projecten en minder toegestane groei van academische ziekenhuizen?


1.

Uit het concept van het financieel jaarverslag 1999 is mij bekend dat de exploitatie in 1999 sloot met een nadelig saldo van 15,8 miljoen gulden.

Het budget dat het UMC op basis van de resultaten van het lokaal overleg met zorgverzekeraars en de CTG beleidsregels ter beschikking staat is toereikend voor een adequate zorgverlening. Dit laat onverlet de vrijheid van het UMC binnen dit kader prioriteiten in de wijze van zorgverlening te stellen. Indien het UMC kosten maakt waarvan de financiële dekking onzeker is, kan dit leiden tot een beslag op het eigen vermogen. De reserves in 1998 bedroegen 30,1 miljoen gulden en in 1999 waren die 14,3 miljoen gulden.

In het kader van het Hoofdlijnenakkoord heb ik tot en met 1998 met de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) afspraken gemaakt over de beschikbare macrokaders. In het Regeerakkoord 1999-2002 zijn voor toegestane groei academische ziekenhuizen niet minder middelen ter beschikking gesteld dan de in de voorgaande jaren.


2.

Erkent u dat hierdoor de, zeker voor academische ziekenhuizen, noodzakelijke, vernieuwende geneeskunde in de knel komt? Zo ja, bent u bereid hieraan wat te doen?


2.

Voor de ontwikkelingsgeneeskunde, inclusief programma doelmatigheidsonderzoek, zijn voldoende middelen beschikbaar om vernieuwende geneeskunde te ontwikkelen (in totaal 27 mlj.). Daarnaast is vanaf 1999 voor nieuwe medisch technologische ontwikkelingen (de ontwikkelfunctie) jaarlijks een bedrag van 8 mlj opgenomen in de Meerjaren-afspraken.

In het voor- en najaarsoverleg dat ik voer met de VAZ en Zorgverzekeraars Nederland is de zorgvraagontwikkeling een belangrijk thema ten behoeve van de beschikbaar te stellen financiële kaders in de Zorgnota (voorheen JOZ). De op deze wijze jaarlijks gemaakte afspraken over de omvang van de exploitatie over het komend jaar is uitgangspunt en aldus ook door de VAZ geaccepteerd. Dit jaar ontving ik van de zijde van de VAZ voor het eerst een signaal dat zij een andere benadering van het Hoofdlijnenakkoord voorstaan. In juli heb ik met de VAZ een overleg op welke wijze tot afspraken zal worden gekomen.


3.

Is het u bekend dat het academisch ziekenhuis niet wacht op politieke oplossingen maar zelf particuliere initiatieven gaat ontplooien om de benodigde speelruimte te creëren Zo ja, vindt u het acceptabel dat een onderzoeksinstituut voor kinderen met complexe aandoeningen wordt opgericht met geld van de ex-zakenvrouw van het jaar, dat de afdeling interne geneeskunde een aantal onderzoeksbedden wil laten bekostigen door de farmaceutische industrie, dat een privaat gefinancierd psychiatrisch instituut wordt opgericht ten behoeve van bedrijven en dat een geboortecentrum wordt opgericht, gefinancierd uit collectieve middelen, waar tegen extra betaling zogenaamde pretecho's kunnen worden gemaakt?


3.

In de gezondheidszorg is een maatschappelijke tendens waarbij onderdelen van de zorg via particuliere initiatieven gefinancierd worden. Deze financiering is gebonden aan de regels van de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector. Het ziekenhuis is immers een maatschappelijke onderneming.

De overheid moet verder keuzes maken binnen het huidige budget en de prioriteit ligt in de zorg vanzelfsprekend bij de meest noodzakelijke voorzieningen. Via particuliere financiering kunnen, naast de noodzakelijke zorg, projecten worden opgezet die anders geen prioriteit zouden kunnen krijgen. De bijdrage van de Sylvia Tóth Stichting past in deze beweging. Dit project van de Sylvia Tóth Stichting neemt een iets andere positie in dan de gebruikelijke sponsoring. Ik beschouw dit initiatief als een experiment. De komende tien jaren zal blijken wat de betekenis is van dit centrum en van de methode die hier wordt gebruikt. Als blijkt dat deze vorm van zorg werkelijk toegevoegde waarde heeft gehad en de exploitatie van het centrum kosteneffectief en efficiënt is geweest, zullen afspraken met verzekeraars moeten worden gemaakt voor financiering uit de reguliere budgetten van de verzekeraars.

In mijn antwoord op uw vragen over sponsoring van ziekenhuizen van
17-4-2000 (2990009890) heb ik u eerder antwoord gegeven over de sponsering door farmaceutische bedrijven. Verbintenissen dienen aan normen te voldoen. Deze zijn beschreven in «de gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector» en in bepalingen van het Reclamebesluit geneesmiddelen.

Ik heb bij het UMC geïnformeerd over uw aangehaald voorbeeld van privaat gefinancierd psychiatrisch instituut en pretecho's. Dit verkeert nog in een pril stadium van uitwerking. Uiteraard dient bij de uitwerking van deze projecten rekening te worden gehouden met de beleidsregel aanvullende inkomsten zorginstellingen van het CTG.


4.

Bent u van plan genoemde initiatieven te verbieden? Zo nee, hoe voorkomt u dan een ongewenste belangenverstrengeling met de industrie en een verdergaande tweedeling?


4.

In mijn antwoord op uw vragen van 17-4-2000 ben ik hier op ingegaan. Ik onderken de mogelijkheid dat zorginstellingen door het fenomeen sponsoring mede afhankelijk kunnen worden van en beïnvloed door de industrie. Ik acht het reële gevaar daartoe overigens gering. Ik acht het overgrote deel van de artsen en ziekenhuizen, ook indien sprake is van sponsoring, zeer wel in staat hun taak objectief te blijven verrichten. Verbintenissen tot sponsoring hoeven derhalve niet verboden te worden. Ik ben thans nog van mening dat ik de instellingen voor gezondheidszorg op het terrein van de sponsoring vrij moet laten zo lang niet is gebleken dat sponsoring op een onaanvaardbare wijze plaats vindt. Wel dienen zij aan stricte normen te voldoen. Ook vind ik dat transparantie nodig is. Gelet op de geringe gemiddelde opbrengst acht ik verder het risico van tweedeling niet groot .


5.

Zijn dit soort initiatieven een bedoeld gevolg van uw aanpassing van de CTG-beleidsmaatregel die aanvullende inkomsten mogelijk maakt zonder te korten op het budget? Zo nee, bent u bereid deze aanpassing weer ongedaan te maken?


5.

Ook voor deze vraag heb ik in mijn antwoord op uw vragen van 17-4-
2000 aangegeven dat ik niet voornemens ben de CTG-beleidsregel inzake aanvullende inkomsten op dit onderdeel ongedaan te maken.

6.

Wat is uw reactie op de stelling van de bestuursvoorzitter dat een tweedeling niet meer tegen te houden is als er in het verzekeringsstelsel geen onderscheid wordt gemaakt tussen ziekte en ongemak, en dat nu eenmaal erkend moet worden dat er in de gezondheidszorg ook rijke en minder rijke patiënten zijn?


6.

De uitspraken van de bestuursvoorzitter zijn geheel voor zijn rekening. Zoals u bekend is hecht ik eraan dat ziekenhuizen en de daarin werkzame medisch specialisten zich opstellen als maatschappelijke ondernemers. Dat betekent dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om patiënten alleen op medische gronden voorrang te geven. Dat is uitgangspunt in ons huidige verzekeringsstelsel en geldt voor het eerste en tweede compartiment in zijn volle omvang. Het is voor mij volstrekt onaanvaardbaar dat groepen patiënten in een ziekenhuis een snellere behandeling zouden kunnen kopen door bijvoorbeeld extra betaling.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...