Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over Ierse BSE-gevallen

Datum nieuwsfeit: 05-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV ierse bse-gevallen

Gemaakt: 8-6-2000 tijd: 16:22


2


24 668 Gekke-koeienziekte (BSE)

Nr. 34 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 juni 2000

Met brief wil ik de Kamer nader informeren over het tweetal Ierse BSE-gevallen bij runderen van Nederlandse herkomst, waarover de laatste dagen discussie is ontstaan. Ik herinner er daarbij aan dat de Kamer eerder, namelijk per brief van 9 februari 1999 (24 668, nr. 27) zijdelings over deze gevallen is geïnformeerd. Verder stel ik de Kamer op de hoogte van een recente Engelse melding van drie oude BSE-gevallen in het Verenigd Koninkrijk bij runderen, waarvan de herkomst niet duidelijk is.

Ierse meldingen

In juni 1997 heeft de Ierse CVO zijn Nederlandse collega gemeld dat in Ierland BSE was vastgesteld bij een 5-jarige koe, die in november 1992 als een 8 weken oud kalf uit Nederland was geïmporteerd. Het dier was september 1992 in Bennekom geboren.

Van dit rund bleken in Nederland geen familieleden meer in leven te zijn. De moeder heeft slechts één andere nakomeling gehad, die op de leeftijd van 6 maanden is geslacht. Ook het moederdier was niet meer in leven. Wel waren er nog 5 dieren uit het geboortecohort in leven, die bij ID-Lelystad zijn onderzocht op BSE. De uitslag was negatief.

Gezien de jonge leeftijd waarop dit dier is geëxporteerd, kan worden aangenomen, dat besmetting van het rund na import in Ierland heeft plaatsgevonden. Daarom is van het veevoer alleen de herkomst vastgesteld en heeft er geen tracering naar de herkomst van de grondstoffen plaatsgevonden.

In september 1997 meldt de Ierse CVO, dat bij een 7-jarig rund, dat in november 1992 uit Nederland op 2-jarige leeftijd naar Ierland is geëxporteerd, BSE is vastgesteld.

Het dier is in oktober 1990 geboren in Breedenbroek. Van het dier bleek nog een oudere zuster in leven te zijn; van het geboortecohort waren nog 6 dieren in leven. Deze 7 dieren zijn bij het ID onderzocht op BSE. De uitslag was negatief.

Daarnaast was 1 dier uit het geboortecohort medio 1996 op 5-jarige leeftijd van het bedrijf afgevoerd en afgemeld in het I&R-systeem. Dit dier is echter niet opnieuw aangemeld en ook heeft er geen slachtmelding plaatsgevonden. Gezien de leeftijd van het dier is dit dier waarschijnlijk geslacht.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het onderzoek naar het geboortecohort niet geheel compleet is, vanwege het ontbreken van voldoende bedrijfsgegevens en het feit dat het I&R-systeem voor 1995 niet alle gegevens ten aanzien van de afvoer van runderen bevatte.

BSE heeft zich bij dit dier 5 jaar na export naar Ierland geopenbaard. Daarmee is de kans dat de besmetting in Nederland is opgelopen ongeveer gelijk aan de kans dat de besmet-ting in Ierland heeft plaatsgevonden.

Van het veevoer is de herkomst vastgesteld en heeft een verdere tracering van de grondstoffen plaatsgevonden. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Engelse meldingen

Onlangs heeft de Engelse CVO gemeld, dat bij 3 runderen die mogelijk uit Nederland afkomstig zijn, in Engeland in respectievelijk 1995,
1996 en 1997 BSE is vastgesteld. De dieren zijn eind jaren '80, begin jaren '90 geboren. Hij meldt daarbij, dat hij ervan uitgaat dat deze drie dieren niet in Nederland maar in Engeland zijn besmet met BSE.
De Engelse CVO heeft Nederland om nadere gegevens gevraagd om vast te kunnen stellen of deze dieren uit Nederland afkomstig zijn. Dit wordt thans nagegaan.

Wanneer wordt vastgesteld dat deze dieren uit Nederland afkomstig zijn, zal dezelfde lijn als bij de Ierse meldingen worden gehanteerd: de familiegroep en het geboortecohort worden alsnog getraceerd en onderzocht op BSE.

Ik zal de Kamer nader over de uitkomst informeren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie