Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vormgevingsopdracht voor Cultuurnota 2001-2004 Groningen

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 6 juni 2000 Persbericht nr. 107

Vormgevingsopdracht voor cultuurnota 2001 - 2004

Het college van GS heeft een vormgevingsopdracht uitgeschreven voor haar cultuurnota 2001 - 2004. In deze vierjaarlijks cultuurnota legt de Provincie het nieuwe kunst- en cultuurbeleid voor de komende cultuurperiode vast. De opdracht staat open voor professionele vormgevers en beeldend kunstenaars in Nederland. De Provincie vraagt met name pas afgestudeerde ontwerpers te reageren. Drie vormgevers/kunstenaars zullen een opdracht tot schetsontwerp krijgen. Voor ieder schetsontwerp is ƒ 1.000,- (incl. btw) beschikbaar. Degene die de opdracht uiteindelijk verwerft, zal gevraagd worden binnen de termijn van 3 tot 4 maanden de opdracht te realiseren. De cultuurnota verschijnt begin 2001.

De Provincie streeft ernaar door een sterke vormgeving de inhoud van de cultuurnota meer uitstraling en zeggingskracht mee te geven. Met de cultuurnota wil de Provincie namelijk een breed publiek informeren over het komende kunst- cultuurbeleid. Daarnaast is het document een naslagwerk voor politici, ambtenaren en individuen en instellingen uit de kunst- en cultuurwereld. Er zal tegelijkertijd met deze nota een brochure uitkomen, waarin de verschillende subsidies op het gebied van kunst en cultuur over dezelfde periode op een overzichtelijke manier beschreven staan. Ook deze subsidiebrochure valt binnen de vormgevingsopdracht.

Opdracht

De nieuwe beleidslijnen in de nota sluiten nauw aan bij maatschappelijke, sociale en culturele ontwikkelingen: meer cultuurbereik, meer een regiogerichte aanpak, het wegvallen van traditionele scheidslijnen in het cultuurveld, culturele diversiteit en technologisering (bijvoorbeeld nieuwe media). De volgende karakteristieken vormen de uitgangspunten voor de vormgevingsopdracht: nauw aansluitend bij de inhoud: de vormgeving kan grensverleggend zijn, maar dient echter functioneel van aard te zijn. Toegankelijkheid en goede leesbaarheid staan daarbij voorop. Deze opdracht betreft zowel de cultuurnota als de subsidiebrochure. Beiden zullen begin 2001 verschijnen.

Budget

Het totaal beschikbare budget is maximaal ƒ17.000,- (inclusief honorarium en btw en exclusief de schetsontwerpen).

Inschrijving

Het provinciaal bestuur nodigt belangstellenden uit te reageren middels het insturen van een portfolio in schadebestendige verpakking (maximaal A4-formaat). Daarnaast dient een heldere motivatie en curriculum vitae opgestuurd te worden.

De inzending dient te geschieden vóór 23 juni 2000 aan het college van Gedeputeerde Staten t.a.v. bureau Cultuur, Postbus 855, 9700 AW Groningen t.a.v. Katja Draper.

De selectie voor de schetsopdrachten zal in week 27 plaatsvinden. Voor meer informatie kan men bellen met Katja Draper: 050-3164919.

Noot aan de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie