Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste en nieuwe kansbeleid Den Bosch van start

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

LAATSTE EN NIEUWE KANSBELEID VAN START

do 08 juni 2000

In november 1999 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om voor maximaal 3 jaar 100.000,- ( 45.378,02) per jaar beschikbaar te stellen voor het project Laatste en nieuwe kansbeleid. Dit is een samenwerkingsproject tussen vier in s-Hertogenbosch werkzame woningbouwcorporaties, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening s-Hertogenbosch (St. MaDi) en de gemeente. De St. MaDi voert het project uit met inzet van casemanagement (Bureau Kans). De betrokken corporaties zijn SSW, Brabant Wonen, SWH en De Kleine Meierij.

Laatste kans

Doel van het project is om huurders die voor ontruiming in aanmerking komen nog een allerlaatste kans te geven om in hun woning te blijven wonen. Daarbij moeten de huurders aan een aantal voorwaarden voldoen. Een voorbeeld is het aanvaarden van hulpverlening als dit nodig is. De voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd. Na acceptatie wordt een woonbegeleidingsovereenkomst gesloten tussen betrokken huurder en Bureau Kans.

Nieuwe kans

Een tweede onderdeel van het project is het geven van een nieuwe kans aan personen die geen zelfstandige huisvesting hebben, zoals dak - en thuislozen en personen die in een opvanginstelling verblijven. Hierbij moet de verhuurder het vertrouwen krijgen dat betrokkene onder begeleiding een goede huurder kan zijn. Na acceptatie wordt er een woonbegeleidingsovereenkomst gesloten met Bureau Kans.

Ondertekening convenant

Het project is, na diverse voorbereidende werkzaamheden (opzetten organisatie, aantrekken casemanagers, en dergelijke), nu klaar om van start te gaan. De officiële start vond plaats op 6 juni. De hierboven genoemde partijen tekenden toen een convenant.

De convenantpartners hebben afgesproken dat op jaarbasis 25 trajecten Laatste Kans worden gerealiseerd. Een traject duurt maximaal anderhalf jaar. Na afloop van het project, wordt op basis van de resultaten bekeken of en op welke manier het project door kan gaan. Na anderhalf jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats die tot eventuele bijstelling kan leiden. Een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van corporaties, St. MaDi en de gemeente zitten, begeleidt het project.

Het project, dat met geld uit het grotestedenbeleid wordt gefinancierd, is een onderdeel van het recent door de raad vastgestelde regionale beleidsplan maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Hierin wordt een sterk accent gelegd op de themas preventie en reïntegratie. Het Laatste en nieuwe kansbeleid past met name binnen deze themas.

Voor meer informatie:

Afdeling Communicatie

Tanja Damen

Tel.: (073) 6155157

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie