Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kritiek Den Haag op gebrek aan maatwerk BOOG

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag


Persberichten >> Den Haag rondt dit jaar nog 5 plannen voor wijkverbetering af

6 juni 2000

Kritiek gemeente op gebrek aan maatwerk BOOG bij bewonersondersteuning

De gemeenteraad van Den Haag kan dit jaar nog 5 wijkplannen en plandocumenten tegemoet zien. Met deze plannen wordt de verbetering van de wijken Spoorwijk, Schipperskwartier, Vrederust, Duindorp en Heesterbuurt ter hand genomen. Plannen voor Rustenburg-Oostbroek, Laak-Noord, Transvaal en Morgenstond volgen in 2001. In 2000 leggen B&W ook de ambities voor de verbetering van het gebied Stations-buurt/Oranjeplein aan de raad voor. Dat wijkplan moet medio 2002 gereed zijn. Dat staat in de voortgangsnotitie wijkplannen die wethouder Noordanus vandaag aan de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting stuurt.

Voor de voortgangsnotitie evalueerde wethouder Noordanus tevens de inzet van de Stichting BOOG bij het adviseren en ondersteunen van bewonersgroepen in het wijkplan-proces. De raadscommissie voor ROSV had met name gevraagd naar de dubbelrol die BOOG soms vervult, enerzijds als ondersteuner van de bewoners, anderzijds als belangenbehartiger van de gemeente. Zowel gemeente als BOOG gaan bij de inzet van mensen nadrukkelijk onderscheid in die rollen aanbrengen. Noordanus laat zich kritisch uit over het maatwerk dat BOOG bij de ondersteuning van bewoners zou moeten leveren en over het resultaat om meer wijkbewoners te bereiken dan de geïnstitutionaliseerde kaders. Daarover zijn inmiddels afspraken met het management van BOOG gemaakt.

Voor de verbetering van de woningmarktpositie van een groot aantal Haagse wijken, worden wijkplannen of plandocumenten opgesteld. Daarin worden alle maatregelen opgenomen die nodig zijn om de wijk op te waarderen. Het gaat daarbij niet alleen om verbetering van het wonen, maar evenzeer om openbare ruimte, verkeer en parkeren, leefbaarheid en beheer, voorzieningen en welzijn. Wijkplannen zijn over het algemeen omvangrijker dan plandocumenten.

Het concept-wijkplan voor Transvaal en het startbesluit voor de verbetering van Stationsbuurt en Oranjeplein worden direct na de zomervakantie in de wijken gepresenteerd en komen daarna in de raadscommissie ROSV. Over de wijkplannen voor Duindorp en Spoorwijk zijn de bewoners en ondernemers recent geraadpleegd. De plannen worden zo veel mogelijk in interactie met de bewoners en ondernemers van de wijken opgesteld. Wijkvertegenwoordigers dragen oplossingen voor de gezamenlijk gesignaleerde knelpunten. Sinds de fricties in het overleg in Duindorp en Rustenburg-Oostbroek verloopt dit proces van 'interactieve planvorming' nu goed.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie