Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake rapport lid Van Dijke over Ingoesjetie

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake het rapport van het lid van dijke o ver ingoesjetie

Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 15:13

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 juni 2000

Zeer geachte Voorzitter,

Met verwijzing naar het verzoek van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 2 mei jl treft u hierbij aan mijn commentaar op het rapport van de Voorzitter van de RPF-Tweede Kamerfractie, de heer van Dijke, over zijn reis naar ontheemdenkampen in Ingoesjetië en Noord-Ossetië. Tevens verwijs ik naar mijn antwoord op de vragen van de leden Van Dijke en Van Middelkoop van12 april jl.

Het initiatief van de heer van Dijke om een reis te ondernemen naar deze risicovolle regio teneinde zich te informeren over de situatie ter plaatse en politieke aandacht te vestigen op de omstandigheden van de ontheemden, valt op zich te prijzen. Het feit dat de Nederlandse Ambassade te Moskou deze missie ontraadde vanwege de grote veiligheidsrisico's had te maken met de zeer onvoorspelbare en van dag tot dag wisselende veiligheidssituatie in de regio alsmede de slechte communicatiemogelijkheden. Het feit dat er tijdens het bezoek van de heer van Dijke geen incidenten hebben plaatsgevonden betekent niet dat het veiligheidsrisico is afgenomen. Dit wordt door alle hulpverlenende instanties in de regio erkend. Aan het advies lag de zorg over het welzijn en de veiligheid van de heer van Dijke en zijn reisgenoten ten grondslag alsmede de afweging dat één enkel veiligheidsincident met een buitenlandse bezoeker negatieve consequenties zou hebben voor de voortgang van de humanitaire hulpverlening in de Noordelijke Kaukasus.

Het reisverslag van de heer van Dijke biedt een overzicht over de humanitaire en politieke situatie in de regio waarbij de historische achtergronden niet zijn vergeten. Het verslag werpt tevens een persoonlijk licht op de ontberingen waaronder de burgerbevolking op dat moment leed alsmede op de dilemma's die de hulpverlening bemoeilijken. De media-aandacht die zijn reis opleverde heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een grotere bewustwording bij het Nederlandse publiek van de situatie in Rusland enTsjetsjenië en van de essentiële hulpbijdrage die niet-gouvernementele organisaties leveren.

Ten aanzien van de aanbevelingen wil ik het volgende opmerken:

· De internationale gemeenschap dringt bij elke gelegenheid en in diverse internationale fora zoals de VN Mensenrechtencommissie en de Raad van Europa aan op de noodzaak van de instelling van een onafhankelijk onderzoek volgens internationale normen naar de mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. Ik moge verwijzen naar mijn brieven van 9 en 11 mei jl.

· De zorg die de heer van Dijke uitspreekt over de doelmatigheid van de hulpverlening die wordt verstrekt via de Russische federale overheidsorganen is niet ongegrond, maar wordt eerder veroorzaakt door gebrekkige onderlinge samenwerking en autonoom optreden van de diverse federale diensten en instellingen dan door tekortschietende inzet of onprofessionaliteit van de staf. Een aantal van de maatregelen die de heer van Dijke suggereert is inmiddels uitgevoerd zoals onafhankelijke registratie van ontheemden in Ingoesjetië. Ook is de samenwerking tussen Russische en internationale hulporganisaties in een aantal gevallen verbeterd.

· De noodzaak voor een lange termijn benadering van de socio-economische en etnische problemen in de Noordelijke Kaukasus onderschrijf ik volledig. Rusland is hiervoor zelf in eerste instantie verantwoordelijk en heeft de internationale gemeenschap regelmatig duidelijk gemaakt geen politieke inmenging te dulden. Internationale steun voor de wederopbouw van Tsjetsjenië is uiteraard welkom, zo bevestigde minister Ivanov tijdens mijn bezoek aan Moskou op 14 maart jl. Mede door de voortdurende onveiligheid in de regio en het ontbreken van een strategie is hiervan thans nog geen sprake. Wel is inmiddels een aantal ontheemden teruggekeerd naar Tsjetsjenië. Zij ontvangen enige steun van de Russische overheid. Van het Turkse initiatief om te komen tot een stabiliteitspact voor de Kaukasische regio is sinds de lancering niets meer vernomen, waarschijnlijk omdat de reactie van Russische zijde, uit vrees voor inmenging in binnenlandse aangelegenheden, weinig tegemoetkomend was.

De Nederlandse hulpverlening aan de ontheemden in de Noordelijke Kaukasus sinds november vorig jaar bedraagt ruim NLG 3 miljoen. Nederland heeft een bijdrage verstrekt aan het UN Interagency Appeal voor de Noordelijke Kaukasus, alsmede een bijdrage aan het ICRC en enkele voorstellen van NGO's gefinancierd.
Een additionele bijdrage van NLG 1 miljoen aan het nieuwe Plan of Action van het ICRC is thans in voorbereiding. Daarnaast zal NLG 1 miljoen worden bijgedragen aan het bijgestelde UN Interagency Appeal. HMA Moskou voert overleg met de VN over de verdeling van de bijdrage over verschillende VN-organisaties. Tevens zijn additionele bijdragen aan drie in het gebied werkzame niet-gouvernementele organisaties in voorbereiding.
De Minister van Buitenlandse Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie