Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CVP: Belgie heeft dringend Afrikadebat nodig

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE CVP
(6 juni 2000)

Belgie heeft dringend Afrikadebat nodig

De CVP dringt aan op een parlementair debat over het Afrikabeleid, met ruimte voor getuigenissen over de mensenrechten en de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolkingen en de vluchtelingen in Centraal-Afrika

In mei werden door Amnesty International en Human Rights Watch striemende rapporten gepubliceerd over zeer ernstige, massale en systematische schendingen van de mensenrechten door de regimes in Kinshasa en Kigali. De aandacht die de Belgische Regering aan de schendingen van de mensenrechten en de problematiek van de vluchtelingen geeft, is ver te zoeken en werd nog steeds niet geconcretiseerd in de Belgische opstelling. Het is duidelijk hoe selectief de ethiek van het buitenlandse beleid van de Belgische Regering is.

Het blijft eveneens lang wachten op concrete stappen van de Belgische Regering om daadwerkelijk bij te dragen tot enige vooruitgang in het vredesproces van Lusaka. Ondanks zijn intentieverklaringen en zijn ontmoeting met Kagame, doet Kabila voortdurend zichtbare inspanningen om het vredesproces op het terrein te laten aanslepen of te doen mislukken: hij blijft zijn militaire posities versterken (o.m. door verdere bewapening van de Interahamwe en de Mai-Mai), hij blijft de niet-gewapende oppositie intimideren (o.m. door arrestaties), hij blijft VN-bemiddelaar Masire tegenwerken en negatieve propaganda verspreiden over hem... De perspectieven van de intercongolese dialoog, een sleutelelement van het vredesakkoord van Lusaka, zijn somberder dan ooit. Met welke specifieke tussenkomsten of maatregelen heeft de Belgische Regering reeds gepoogd om een eigen effectieve bijdrage te leveren tot de bevordering van het vredesproces, zowel t.a.v. Ruanda als t.a.v. Congo? Hoe verantwoordt de Belgische Regering de goedkeuring die zij onlangs hechtte aan het vrijmaken door de EU van fondsen voor projecthulp ten behoeve van Ruanda, zonder hieraan de minste voorwaarde te verbinden? Waar blijft de speciale gezant voor Centraal-Afrika die de Minister van Buitenlandse Zaken - zo werd destijds met veel gebaar aangekondigd - zou benoemen als belichaming van het nieuwe elan in zijn Afrikabeleid?

De CVP steunt een actief Afrikabeleid, maar dit beleid moet in de eerste plaats moet worden ingevuld met concrete maatregelen die rechtstreeks ten goede komen aan de reele noden van de bevolking in de regio. Tot nu toe zagen we teveel salon- en te weinig terreindiplomatie. De efficientie van het Afrika-beleid mag niet in de eerste plaats worden afgemeten aan diplomatieke erkenning of aan het herstel van het imago van Belgie. De eerste doelstelling blijft de noodlijdende bevolking in Congo, Ruanda, Burundi... Op zichzelf betekenen publieke verklaringen niets, ook niet wanneer zij de vorm aannemen van verontschuldigingen.

De CVP dringt al maanden aan op een parlementair debat over het Afrika-beleid van deze Regering. De activering van het beleid heeft uiteindelijk slechts kans op slagen wanneer het in eigen land wordt gedragen door een brede consensus. De ontwikkelingen in Centraal-Afrika en de verontrustende rapporten van internationale NGO's maken een dergelijk debat hoogdringend. Er moet ook ruimte zijn voor hoorzittingen met getuigenissen over de schendingen van de mensenrechten en over de situatie van de vluchtelingen, evenals voor toelichtingen van academische deskundigen en experten van de bevoegde NGO's. Het parlementair debat biedt de beste gelegenheid om het Afrikabeleid te onderbouwen of te versterken vanuit de getuigenissen van betrokkenen, de toelichting van deskundigen en een confrontatie van politieke inzichten. De inbreng van de CVP zal beslist constructief zijn en helemaal afgestemd op de reele noden in Centraal-Afrika.

Stefaan De Clerck
Voorzitter van de CVP

Luk Vanmaercke
Woordvoerder
Wetstraat 89, 1040 Brussel
tel. 02/238.38.75
(lvanmaercke@cvp.be)
www.cvp.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie