Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amsterdams project Support slaat aan

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


|
Persberichten
|
Project Support slaat aan

Project Support slaat aan

Het Amsterdamse Support-project dat zorg moet garanderen voor Amsterdammers met chronische problemen op het gebied van verslaving, psychopathologie en maatschappelijk gedrag (de zgn. extreem-problematische personen), heeft cijfers over het eerste kwartaal gepubliceerd.

De belangrijkste resultaten:

* Support koppelde het eerste kwartaal 258 van de naar schatting 400 personen met ernstige zorgproblematiek aan een cliëntmentor.
* 41 van de 58 door de politie aangemelde cliënten werden in Support opgenomen en kregen een cliëntmentor toegewezen. De overige 17 personen stroomden in de reguliere hulpverlening in.
* Een groot deel van de cliënten kreeg onderdak door bemiddeling van Support.

* De zorg voor mensen die uit detentie komen is een probleem door de landelijke spreiding.

* Support-cliënten blijken moeilijk toegang te hebben tot, en maken niet veel gebruik van, de bestaande dagbestedingsactiviteiten.
Eind vorig jaar is op verzoek van wethouder Ter Horst (Zorg) een convenant gesloten tussen een groot aantal partijen die betrokken zijn bij de zorg aan Amsterdammers met chronische problemen. In dit convenant verplichten de instellingen zich tot samenwerking om een aantal doelen te bereiken die de gemeente heeft gesteld. Die gemeentelijke doelen zijn meetbaar en toetsbaar. Bovendien zijn ze simpel: de betreffende problematische personen moeten

a) iedere dag een dak boven hun hoofd hebben,

b) een inkomen (uitkering) hebben,

c) regelmatig lichamelijk en geestelijk gecontroleerd worden (ook tandheelkundige hulp),

d) een zinvolle manier vinden om de dag te besteden, en

e) eventueel drugs beschermd kunnen gebruiken.

Het project wordt getrokken door de Jellinek en kreeg de naam 'Support'.

Aan Support nemen deel de dak- en thuislozenzorg: het HVO, Leger des Heils en de Volksbond, de GG&GD en Mentrum (GGZ), de verslavingszorg: de Regenboog, de Jellinek, Amoc, Streetcornerwerk, de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering en de Dienst Binnenstad Amsterdam, de Sociale Dienst, en de belangenbehartigingsorganisaties Mainline en de MDHG.

Het principe van Support is: Iedere Support-cliënt krijgt een mentor toegewezen die de cliënt actief ondersteunt, hetzij op straat hetzij in de instelling. De mentoren worden geleverd door de GG&GD, de Jellinek, de Regenboog en Mentrum. Op dit moment zijn er 55 mentoren. Iedere deelnemende instelling garandeert de zorg die nodig is voor deze cliënten. Een centrum voor zorgcoördinatie bij de GG&GD houdt de voortgang bij van de cliënt in de vijf domeinen en regelt - indien nodig - de toegang tot de instelling. Politie en veldwerk leveren cliënten aan.

Support ging op 1 januari 2000 van start, voorlopig alleen voor de binnenstad.

Van de geschatte 400 Amsterdammers met gecompliceerde problematiek kregen 258 personen een cliëntmentor toegewezen. Ruim driekwart van hen was man. Het grootste deel van de groep heeft een Surinaamse (43,4%) of een Nederlandse (36,8%) achtergrond. De meesten (51,6%) zijn tussen de 36 en 45 jaar.

Met betrekking tot de vijf gemeentelijke doelen hebben cliënten vooral problemen met hun dagbesteding (195) en de mogelijkheid tot beschermd (binnen)gebruik (131). Ook zijn er problemen, zij het in mindere mate rond medische zorg (71), inkomen (60) en huisvesting (53). Ten opzichte van de eerste meting, die een inventarisatie omvatte van de groep zoals die bekend is bij de verschillende instellingen over de periode 1995-2000, geeft de eerste kwartaalmeting aan dat de groep veel beter in kaart kon worden gebracht en dat veel cliënten geholpen konden worden op het gebied van huisvesting, inkomen en medische zorg. Wat achter bleven oplossingen op het gebied van dagbesteding en toegang tot gebruiksruimten.

Het eerste kwartaal Support kan succesvol genoemd worden, omdat het lukte om iedere cliënt te verbinden aan een mentor, omdat de behoefte van de groep in termen van de vijf gemeentelijke doelen helder in kaart werd gebracht en omdat veel cliënten direct geholpen konden worden. De volgende rapportages moeten aangeven of de Support-methode succesvol is in het verbeteren van de situatie van de cliënt in termen van de domeinen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer J.A. Walburg, telefoon 5702220

Huub Winthagen 5523245.

^


-

© gemeente Amsterdam - 6-06-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie