Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 3.1 miljoen gulden voor projecten in vijf grote steden

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht


Persbericht
06 juni 2000

Provincie levert bijdrage aan aanpak en bestrijding van grootstedelijke problematiek:
RUIM 3.1 MILJOEN GULDEN VOOR PROJECTEN IN VIJF GROTE STEDEN
In het kader van het provinciale Grote Steden beleid zetten Gedeputeerde staten ruim 3.1 miljoen gulden in voor een groot aantal projecten in Utrecht, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Veenendaal. Nu zijn de projecten bekend en bedragen toegekend. Met dit nieuwe beleid wil de provincie een bijdrage leveren aan de aanpak en bestrijding van grootstedelijke problematiek en het wegwerken van achterstanden. Daarbij spelen sociale, economische en fysieke aspecten een rol. De vijf gemeenten konden projecten indienen, die aan een serie criteria moesten voldoen. Zo moet een project bijdragen aan het oplossen van de grootstedelijke problematiek: het gaat dus om projecten die verpaupering, verloedering of een cumulatie van problemen te lijf gaan. Het project moet voor ten minste 50% met co-financiering bekostigd worden. Als de indieners ook konden aantonen dat het project niet uit reguliere budgetten kan worden betaald én inspeelt op zowel sociale als fysieke als economische aspecten (of twee van deze punten), maakte het project een goede kans gehonoreerd te worden.

Financiering
Er zijn door de vijf gemeenten samen 29 projecten ingediend; 14 ervan zijn toegekend. Vrijwel alle projecten voldeden aan de gestelde criteria; het budget noodzaakte tot een beperktere keuze. Gemeenten hadden zelf ook al een prioriteitsvolgorde aangegeven. Voor het provinciale Grote Stedenbeleid is een bedrag van 2.75 miljoen gulden beschikbaar in 2000 en de drie hierop volgende jaren 1.25 miljoen. Het nu toegekende geld komt voor een deel beschikbaar in 2001. Op 19 juni bespreekt de Statencommissie Bestuur en Middelen het voorstel. Adviseert de commissie positief, dan kunnen de projecten worden opgepakt en uitgevoerd. Hieronder een overzicht van de projecten.

Utrecht
De gemeenten Utrecht krijgt voor het project '24-uurs opvang voor harddruggebruikers en woonbegeleiding' een bijdrage van 8 ton. Het gaat bij dit project om opvang, preventie en reïntegratie van dak- en thuislozen in de maatschappij.
Het tweede toegekende project voor de gemeente Utrecht heet 'Samen Thuis op School' (190.000 gulden). Het project loopt al een tijd in de wijk Hoograven en kan nu verlengd en uitgebreid worden naar Kanaleneiland. Voor een groep van Marokkaanse risicojongeren tussen 8 en 12 jaar biedt het project huiswerkbegeleiding en gestructureerde vrijetijdsbesteding. Ook ouders worden bij het project betrokken.

Veenendaal
De gemeente Veenendaal ontvangt 147.000 gulden voor het 'jongerenpreventieproject'. Ook dit is een lopend, succesvol project, waarvoor geen reguliere financiering meer was. Het project richt zich op probleemjongeren tussen de 14 en 23 jaar waarbij tal van activiteiten worden aangeboden (huiswerkbegeleiding, vrijetijdsbegeleiding, gezinsbegeleiding, enz.). Ook het project 'Brede School Veenendaal' dat zich richt op onder meer het wegwerken van onderwijsachterstanden bij kinderen, is gehonoreerd (121.000 gulden). Voor het derde project 'Opvang 12-plussers' ontvangt de gemeente 124.000 gulden. Dit is een zogenaamd preventief tieneropvangproject, gericht op het creëren van een veilige plek, ontmoeting en zelfstandigheid.

Zeist
De gehonoreerde projecten van de gemeente Zeist hangen nauw met elkaar samen: het zijn projecten die de problemen van kleine criminaliteit, overlast, inbraken, en drugshandel tegen moeten gaan in Zeist-West (Vogelwijk) en Zeist-Noord (hoogbouw Vollenhove). Het project 'actieplan Leefbaarheid Vogelwijk' wordt met 258.000 gulden ondersteund, het project 'Een zetje voor jong volwassenen', gericht op alle (jong)volwassenen die in een achterstandssituatie verkeren, ontvangt 192.000 gulden en het project 'Aanpak risicojongeren' ontvangt 150.000 gulden. Het vierde toegekende project heet 'Nieuwe vorm van wijktoezicht bij sociale hoogbouwcomplexen'; door het aanstellen van 6 extra stadswachten en 2 extra surveillanten kan gewerkt worden aan een beter gevoel van welbevinden in de wijk, betere naleving van woonregels, verlaging van onkosten door vandalisme, enz. Dit project wordt voor 175.000 gulden meegefinancierd door de provincie.

Nieuwegein
Eén project van de gemeente Nieuwegein is gehonoreerd, het project 'Tunnels en overbruggingen'. Het project richt zich op de aanpak van de veiligheid van een aantal bouwwerken, zoals tunnels, viaducten, bruggen en ongelijkvloerse kruisingen. Voor voortzetting van dit project ontvangt Nieuwegein 300.000 gulden.
Amersfoort
De gemeente Amersfoort heeft gekozen voor projecten in de schil rondom het stadcentrum, waar inspanningen ter bevordering van de leefbaarheid het noodzakelijkst zijn. Het gaat om wijken als Kruiswijk, Koppel, Soesterkwartier, Liendert, Randenbroek en Schuilenburg. Voor het project 'Voorschoolse taalvorming' (taalprogramma voor allochtone peuters) wordt een bijdrage van 293.000 gulden versterkt. Het project 'Uitvoering verbeterplan aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid' (gericht op voorkomen van schooluitval, opvoedingsproblemen, vandalisme, enz.) wordt ondersteund met 60.000 gulden.
Het derde project richt zich op versterking van voor- en naschoolse activiteiten, ter voorkoming of bestrijding van achterstanden. De ABC school (Amersfoortse Brede Combinatiescholen) Schuilenburg/Randenbroek heeft daar een formule voor ontwikkeld; opvang tussen de middag en na schooltijd met activiteiten als sport, muziek en theater. Het project ABC School Schuilenburg/Randenbroek ontvangt een bijdrage van 150.000 gulden. Het vierde project ten slotte, 'Buitenkast', krijgt 210.000 gulden. Dit project biedt kinderen tussen 4 en 12 jaar de mogelijkheid voor begeleid buitenspelen op een locatie in de buurt; de kinderen kunnen daarbij groter speelgoed lenen in ruil voor kleine klusjes. Dit project is in de wijk Kruiskamp al zeer succesvol gebleken. (Voor informatie: Sari.Klatter@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 20 42)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie