Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verstand: diversiteit is emancipatiebeleid van de toekomst

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Verstand

Nr. 2000/100
6 juni 2000

Embargo:
6 juni 2000 tot
23.00 uur

Staatssecretaris Verstand: diversiteit is emancipatiebeleid van de toekomst.

'Werken aan de voorwaarden voor een pluriforme samenleving waarin diversiteit centraal staat en discriminatie niet getolereerd wordt, is de boodschap voor het emancipatiebeleid van de toekomst, nationaal en internationaal', dat zei staatssecretaris Verstand in haar toespraak tijdens een Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 6 juni te New York.

In New York wordt vijf jaar na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing de balans opgemaakt. Wat is er terecht gekomen van het Platform for Action. En wat staat er nog te doen?

In de Nederlandse bijdrage staat de diversiteit centraal: Vrouwen en mannen moeten los van verschillen als etniciteit, godsdienst, burgerlijke staat, validiteit, leeftijd of seksuele voorkeur de mogelijkheid hebben een zelfstandig leven op te bouwen op grond van gelijke rechten, kansen en vrijheden. Essentieel daarbij is de keuzevrijheid van vrouwen en mannen die in iedere levensfase duurzaam tot zijn recht moet kunnen komen.

Toespraak door staatssecretaris mr. A.E. Verstand-Bogaert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de Speciale Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 6 juni 2000 te New York.

Mexico, Kopenhagen, Nairobi, Beijing, New York. Pleisterplaatsen op de lange weg naar wereldwijde emancipatie van vrouwen. Plaatsen waar wordt teruggeblikt, plaatsen van verantwoording en bezinning, plaatsen waar nieuwe wegen worden verkend, routes uitgestippeld.

Beijing 5 jaar geleden. Ik herinner me de bonte verscheidenheid, de verschillen van mening. Zoveel talen, zoveel culturen, zoveel wensen, zoveel idealen. En toch waren er die momenten dat al die verschillende mensen spraken met één stem.

Want er kwam een Platform for Action. Uitvoering van de hoge idealen neergelegd in de vele verklaringen en resoluties van voorgaande jaren. Dat namen we ons voor. Ieder in haar eigen land, in haar eigen taal, in haar eigen cultuur.

Actie. Geen woorden maar daden. Bijvoorbeeld gendermainstreaming. Gender als integraal onderdeel van het overheidsbeleid. Niet alleen maar omdat we ons dat hebben voorgenomen. Maar omdat dat de kwaliteit van de samenleving ten goede komt. Omdat we gender niet straffeloos kunnen verwaarlozen.

Nederland heeft de afgelopen vijf jaar de daad bij het woord gevoegd. Want in Nederland wordt emancipatiebeleid nu integraal onderdeel van beleid. Alle ministeries hebben actieplannen met concrete doelen en taakstellingen opgesteld voor de integratie van het emancipatieperspectief in het algemeen beleid. Wat meer is: er wordt aan de uitvoering gewerkt. Het gaat misschien soms langzaam, maar het gaat gestaag.

De Europese Unie heeft erkend dat vrouwenhandel alleen effectief kan worden voorkomen en bestreden als alle partijen, NGO.s, hulpverlening, justitie, politie, ambassades en vreemdelingendiensten, samenwerken. Dat is gendermainstreaming op Europees niveau. Waar het nu op aankomt is vooral de aanstelling van Nationale Rapporteurs Vrouwenhandel. Nederland heeft dat inmiddels als eerste gedaan. Ik hoop dat andere landen spoedig volgen. Want grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over de ontwikkelingen is cruciaal in de bestrijding van deze georganiseerde misdaad.

Nederland spant zich nu in voor grotere deelname van vrouwen en integratie van genderdeskundigheid in het werk van de OVSE. De inbreng van vrouwen bij conflictpreventie, bij het opstellen van mandaten voor missies, bij vredeshandhaving en bij de uitvoering van vredesakkoorden kan dan ook niet meer worden gemist.

Er is sinds Beijing heel wat te melden, maar er blijft ook nog veel te doen. Dat staat ons steeds scherper voor ogen. Want de wereld wordt almaar kleiner. Via multi-media zijn we met ogen en oren aanwezig tot in alle uithoeken van de aarde.

Die kleine grote wereld opent ogen voor verschillen. Verschillen tussen culturen, godsdiensten, tradities in en tussen landen en volken. Verschillen in ontwikkeling, sociaal, economisch, politiek. Een bonte verscheidenheid die we ook steeds meer ervaren in onze eigen multiculturele samenleving.
Juist in deze verscheidenheid, de diversiteit ligt een belangrijke opgave voor het emancipatiebeleid van de toekomst. Nationaal en internationaal. Vrouwen en mannen moeten los van verschillen als sekse, etniciteit, godsdienst, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur, de mogelijkheid hebben een zelfstandig leven op te bouwen op grond van gelijke rechten, kansen en vrijheden. Werken aan de voorwaarden voor een pluriforme samenleving waarin diversiteit centraal staat en discriminatie niet getolereerd wordt, is de boodschap voor het emancipatiebeleid van de toekomst. Essentieel daarbij is de keuzevrijheid van vrouwen en mannen, die in iedere levensfase duurzaam tot zijn recht moet kunnen komen. Elk individu moet kunnen kiezen voor een economisch zelfstandig bestaan en een eerlijk verdeling van arbeid, zorg en inkomen, vrij van armoede en geweld. Deze visie staat geen schending toe van mensenrechten. Dat is de Nederlandse opvatting die we recent ook hebben neergelegd in onze toekomstvisie 'From Women.s Lib to Inalienable Right'. Dat is ook onze inzet tijdens deze Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Diversiteit dat is recht doen aan verscheidenheid. Maar diversiteit is meer. Diversiteit dat wil ook zeggen dat er grenzen zijn aan sommige waarden en normen van die eigen cultuur. Grenzen die worden overschreden als de universele rechten van vrouwen, mensenrechten van vrouwen worden geschonden. Diversiteit moet daarom altijd worden gezien in samenhang met non-discriminatie, de naleving van universele mensenrechten.

Schending van universele rechten van vrouwen van mensenrechten van vrouwen dan denken we vooral aan het schenden van hun seksuele en reproductieve rechten; zaken als geweld tegen vrouwen, seksueel misbruik, vrouwenhandel, genitale verminking, erewraak.

Recente cijfers tonen dat vrouwen het zwaarst worden getroffen door de catastrofe van de HIV/AIDS epidemie. Diezelfde cijfers laten zien dat op wereldschaal tenminste één op de drie vrouwen in haar leven wordt mishandeld of seksueel misbruikt. En dan zijn er nog de vervolging van vrouwen en mannen op grond van hun seksuele geaardheid, de slachtoffers van schadelijk traditionele praktijken de slachtoffers van erewraak.

Cijfers en praktijken die nog dagelijks doen schrikken. Aansporen tot actie.

Op het gebied van Aids-bestrijding. Nederland is het tweede donorland in de wereld. Maar toch, we realiseren ons dat het een druppel is op een gloeiende plaat. Er moet veel meer gebeuren. Want het Aids-virus slaat juist daar toe waar vaak nog onwetendheid heerst, waar geen voorbehoedmiddelen worden gebruikt. In traditionele samenlevingen, met traditionele praktijken, waar vrouwen worden uitgehuwelijkt aan mannen, ook al hebben die AIDS. Waar vrouwen via borstvoeding hun kinderen besmetten.
Nodig is voorlichting, ook aan vrouwen en vanuit de positie van vrouwen, nodig is ook politieke betrokkenheid, onderwijs, het doorbreken van taboes, het stimuleren van het gebruik van voorbehoedsmiddelen. We weten dat dat werkt. We zien landen waar een kentering heeft plaatsgevonden.

Nodig is dat vrouwen rechten krijgen, seksuele rechten, reproductieve rechten en daarvan ook gebruik kunnen maken, vrij van dwang, discriminatie en geweld. En dat gebeurt lang niet altijd.

Dat schept verplichtingen. Dat dwing tot actie, bijvoorbeeld tegen genitale verminking en eerwraak. Ik denk aan voorlichting, aan onderwijs, aan strafbaarstelling. Want schadelijke traditionele praktijken die de mensenrechten van vrouwen schenden kunnen niet worden getolereerd.

Seksuele en reproductieve rechten dat wil ook zeggen actie voor tienermoeders en seksuele voorlichting aan jongeren. Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen en keuzes voor de toekomst open te laten. In Nederland weten we dat dat werkt, want Nederland kent een van de laagste abortuscijfers van de wereld.

Erkenning van diversiteit. De voorwaarden scheppen waardoor de keuzevrijheid van alle vrouwen en mannen in iedere levensfase, duurzaam tot haar recht kan komen. Dat vraagt om actie zodat vrouwen en mannen, vrij van geweld en discriminatie, ook echt invulling kunnen geven aan samenlevingsvormen die zij verkiezen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Daarom heeft Nederland ook wetgeving voor geregistreerd partnership voor partners van dezelfde sekse. En op dit moment is zelfs een wetsvoorstel in behandeling dat in de toekomst huwelijk tussen homoseksuelen mogelijk maakt.

Actie. Daar ging het om in Beijing, vijf jaar geleden, toen het Platform for Action ontstond. Daar gaat het wat Nederland betreft nog steeds om. In een hoger tempo. Nederland wil zich daarvoor opnieuw inzetten. Gericht op een wereld van verschil. Een wereld vol diversiteit op basis van gelijke behandeling en de erkenning van de universele rechten van vrouwen. Daar moeten wij allemaal voor vechten.


- LET OP EMBARGO -


06 jun 00 23:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...