Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek Wetenschapswinkel KUB Brabant: marketing en musea

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

zie ook
promoties

Onderzoek Wetenschapswinkel KUB:

MARKETING EN MUSEA

Op verzoek van het Nederlands Leder en Schoenen Museum te Waalwijk zijn, door bemiddeling van de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Brabant, twee onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van marketing in kindgerichte musea. De Wetenschapswinkel heeft besloten om de twee onderzoeken samen te voegen in de vorm van een publieksversie voor Nederlandse musea die zich (willen gaan) richten op kinderren.

De laatste jaren zijn er regelmatig discussies gevoerd over de plaats van de musea in de Nederlandse samenleving. Hoe actief moeten musea zich opstellen om bepaalde bezoekers binnen te krijgen? En hieraan gekoppeld de vraag: wie zal wat betalen? Nederlandse musea kunnen en willen graag mooie tentoonstellingen organiseren, maar door een terugtredende overheid zullen nieuwe financieringsbronnen moeten worden gevonden om dit te kunnen verwezenlijken. Hierbij komt men in een concurrentiepositie met andere aanbieders in de vrijtijdssector.

Eén van de groepen waarop musea zich steeds meer richten zijn kinderen. De musea willen kinderen graag iets leren, maar aan de andere kant kunnen kinderen ook worden gezien als een inkomstenbron op korte en lange termijn. Het Nederlands Leder en Schoenen Museum worstelde met deze problematiek en klopte aan bij de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Brabant. Er werden twee onderzoeken uitgevoerd. Sanneke Crok Vrijetijd- wetenschappen) richtte zich op kinderprojecten binnen Nederlandse Musea. Josine Dusée (Letteren) heeft gekeken naar de positie van het Nederlands Leder en Schoenen Museum en de haalbaarheid van een kinderafdeling binnen dit museum. In beide onderzoeken stond marketing centraal.

Uit het onderzoek van Sanneke Crok bij dertien musea in Nederland, waaronder het Rijksmuseum (Amsterdam), Tropenmuseum (Amsterdam), het Kinderboekenmuseum (Den Haag) en het Nederlands Textielmuseum (Tilburg), kwam naar voren dat plannen voor kinderactiviteiten in veel gevallen niet door de musea op schrift zijn gesteld. Het product in een museum kan worden vergeleken met een dienst die aangeboden wordt. Er moet persoonlijke aandacht zijn voor de kinderen, ze moeten gastvrij worden ontvangen en er moeten lespakketen zijn voor schoolkinderen.

De gemiddelde entreeprijs is fl. 3,50. De meeste musea geven aan dat ze hier niet van rondkomen, maar met de subsidiegelden die beschikbaar zijn gesteld voor kinderprojecten in musea is het mogelijk een bestaansrecht te hebben. Doordat kinderen in de jaren negentig mondiger zijn geworden werkt een rondleiding waar alleen maar geluisterd hoeft te worden niet meer. Met een hands-on opstelling kunnen kinderen spelenderwijs leren, hetgeen de verwerking van informatie blijkt te stimuleren.

Josine Dusée heeft zich meer gericht op de vraag of basisschoolleerlingen een rendabele doelgroep kunnen zijn voor het Nederlands Leder en Schoenen Museum. Deze vraag is negatief beantwoord. De opbrengsten voor een kinderafdeling zullen hoogstens gelijk zijn aan de kosten. Hoewel er dus meer inkomsten gegenereerd zullen worden, zal het exploitatietekort van het museum hoogstwaarschijnlijk niet kleiner worden. Om een aantal redenen zou het museum toch kunnen besluiten om een kinderafdeling op te zetten. Uit de externe analyse blijkt dat de overheid de samenwerking tussen het onderwijs en culturele instellingen als één van de uitgangspunten van cultuurbeleid hanteert.

De Wetenschapswinkel heeft besloten om de twee onderzoeken samen te voegen in de vorm van een publieksversie voor Nederlandse musea die zich (willen gaan) richten op kinderen.

Persvertegenwoordigers kunnen voor meer informatie of het aanvragen van een exemplaar van het rapport "Marketing en musea" terecht bij de Wetenschapswinkel van de KUB, tel. (013) 466 26 45.

06-06-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie