Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lijst van vragen begroting koninkrijksrelaties

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lijst van vragen begroting koninkrijksrelaties (IV)
Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 13:7


27120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 1 Verslag houdende een lijst van vragen en ..........

Vastgesteld 6 juni 2000

De vaste Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De hierop door de regering gegeven .......... zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Rosenmöller

De griffier van de commissie,

De Lange


1.

Wat zijn de knelpunten inzake de invulling en uitvoering van het aanpassingsprogramma ter verbetering van de financieel-economische situatie op de Antillen? (bladzijde 1)


2.

Wat is de stand van zaken betreffende het overleg tussen de regering van de Nederlandse Antillen en het IMF? Wanneer zal naar verwachting overeenstemming worden bereikt? Welke consequenties zal Nederland verbinden aan een niet tot overeenstemming komen? (bladzijde 1)


3.

Welke concrete invulling zal het Nederlandse steunpakket met aanvullende maatregelen naar verwachting kunnen krijgen en wat zal de (maximale) omvang van dat pakket zijn? (bladzijde 1)


4.

Kan een overzicht gegeven worden van de nog resterende bandbreedtecorrecties ten gevolge van de uiteindelijke bestedingen in
1999 en voorgaande jaren voor deze en komende begrotingen? Zijn de bandbreedteafspraken met ingang van dit begrotingsjaar 2000 gewijzigd nu de hulp aan de Ned. Antillen en Aruba niet meer als ODA gekwalificeerd wordt? (bladzijde 1)


5.

Kan een actueel overzicht gegeven worden van de mate waarin de Nederlandse Antillen niet voldoen aan rentebetalingen en aflossingsverplichtingen op NIO-leningen en begrotingsleningen, en van de korte- en langetermijngevolgen van herfinanciering? (bladzijden 3,
4 en 5)


6.

Kan nader worden verklaard waarom bij de Samenwerkingsmiddelen niet alleen ongeveer fl 26 miljoen minder is begroot, maar ook ongeveer fl
54 miljoen minder is uitgegeven? Op welke samenwerkingsmiddelen is gekort?

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie