Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start programma plattelandsontwikkeling EU Overijssel

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 6 juni 2000

PROGRAMMA PLATTELANDSONTWIKKELING EU "LEADER+" OPGESTART
In geselecteerde gebieden in de provincie Overijssel wordt een begin gemaakt met het EU-plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER+. Het betreft de gebieden Noordwest Overijssel, Noordoost Overijssel en Zuid Twente (doorlopend in de noordelijke Achterhoek). Via lokale, kleinschalige initiatieven probeert Leader+ te komen tot versterking van de sociaal-economische structuur van het platteland. Het programma loopt tot 2006. De provincie Overijssel ontvangt in totaal f 20 miljoen als co-financiering vanuit de Europese Unie. Zelf zal de provincie gedurende de looptijd van het programma jaarlijks ongeveer twee miljoen gulden bijdragen aan de uitvoering.
De EU heeft een aantal richtlijnen vastgesteld voor de uitvoering van de voor Leader kenmerkende "bottom up" aanpak. Belangrijkste voorwaarde is de manier waarop het programma op lokaal niveau wordt opgepakt. Samenwerking is een sleutelwoord bij de uitvoering van het programma. Via een participerende, gebiedsgerichte werkwijze moeten verschillend georiënteerde groepen in samenwerking met de overheid hun initiatieven uitwerken. Het gaat hierbij vooral om locale actiegroepen (LAG's): een brede vertegenwoordiging van de streek, bestaande uit belangengroepen en ambtelijke vertegenwoordigingen. Een LAG fungeert binnen LEADER+ als initiator, opsteller van de ontwikkelingsstrategie en centraal beheerder van de middelen. Vanuit deze positie honoreert een LAG de ingediende projecten die passen binnen de ontwikkelingsstrategie. Deze initiatieven zijn veelal kleinschalig en experimenteel van karakter. Om die kleinschaligheid te kunnen waarborgen is vastgesteld dat een Leader-gebied niet meer dan 100.000 inwoners bevat en dat de gemiddelde bevolkingsdichtheid niet groter mag zijn dan ongeveer 120 inwoners per km2.

Doelstellingen die met het Leader+ programma in Overijssel worden nagestreefd:

- versterking van de werkgelegenheid: en dan met name het streven om meer vrouwen en jongeren op het platteland aan een baan te helpen;
- verder wil de provincie met dit project de algehele leefbaarheid op het Overijssels platteland te vergroten;

- waardeverhoging van lokale producten. Hierbij kan gedacht worden aan het creëren van een betere markt voor streekgebonden producten via ketenontwikkeling, kwaliteitsverbetering, marktverbreding en biologische landbouw;

- betere benutting van natuurlijke en culturele hulpbronnen. Zoals het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving via bijvoorbeeld een verbetering van het waterbeheer, verbetering van landschapselementen of versterking van de toeristisch/recreatieve mogelijkheden van het landelijk gebied.

De LAG bepaalt welk van de vier bovengenoemde thema's centraal staat in de ontwikkelingsstrategie van het betreffende LEADER-gebied.
Uiterlijk begin december van dit jaar kan het programma worden goedgekeurd en kan formeel gestart worden. Medio 2000 wordt er een start gemaakt met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en gesprekken om de streek bekend te maken met het Leader+ programma.
Nadere informatie:
team Communicatie, Bas van Dishoeck, telefoon 038 425 23 47

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie