Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederland wil Europees politiek akkoord non-discriminatie

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Nederland akkoord met hoofdlijn Europese richtlijnen

Nr. 2000/77

1 mei 2000

Nederland akkoord met hoofdlijn Europese richtlijnen non-discriminatie

Nederland stemt op hoofdlijnen in met het voorstel van de Europese Commissie voor maatregelen tegen discriminatie. Deze maatregelen zijn een uitwerking van artikel 13 van het EG-verdrag en bestaan uit twee richtlijnen en een actieprogramma. Het kabinet acht uitvoering van dit pakket maatregelen zo belangrijk met het oog op de naderende toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie, dat er geen vertraging mag optreden. Daarom streeft Nederland ernaar in de Sociale Raad van 6 juni aanstaande tot een politiek akkoord te komen, zodat tijdens het Franse voorzitterschap het voorstel nader uitgewerkt kan worden. Dit staat in een brief van minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die hij mede namens staatssecretaris Verstand en andere betrokken bewindspersonen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om een richtlijn, die regels stelt voor het tegengaan van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid in het werk. Het is de bedoeling dat werknemers gelijk behandeld worden bij alle aspecten van de arbeid, zoals sollicitatie, arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag. Verder betreft het een richtlijn die de lidstaten verplicht de naleving van het beginsel van gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming ter hand te nemen. Deze richtlijn heeft niet alleen betrekking op het werk, maar ook op sociale zekerheid, bijstand, onderwijs en het aanbieden van goederen en diensten (zoals bijvoorbeeld verhuur van woonruimte). Tenslotte bevat het pakket maatregelen een actieprogramma om discriminatie te bestrijden. Op basis hiervan kunnen maatschappelijke organisaties subsidies aanvragen voor activiteiten gericht op meer kennis, groter bewustzijn en een maatschappelijke dialoog in de Lidstaten.

Voor Nederland betekenen deze richtlijnen een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving. Zo kent Nederland nog geen specifieke regelgeving voor gelijke behandeling met betrekking tot handicap en leeftijd. Een wetsvoorstel dat leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie en scholing verbiedt ligt nu bij de


- Tweede -

- 2 -

. . . Nederland akkoord met . . .

Tweede Kamer. Voor het tegengaan van discriminatie op basis van de andere gronden bestaan er wel regels. Die zijn onder meer in de Algemene wet gelijke behandeling opgenomen.
Ook bevatten beide richtlijnen een bepaling over het tegengaan van intimidatie (.harassment.) van een werknemer bijvoorbeeld omdat deze gehandicapt of allochtoon is. Dit wordt ook als discriminatie beschouwd.
Verder is een verschil dat het nationale bewijsrecht nog geen speciale regels kent voor de beoordeling van gevallen van discriminatie. De richtlijnen schrijven voor dat de bewijslast verschuift naar de werkgever. Als een werknemer bij de rechter feiten naar voren brengt die kunnen wijzen op discriminatie, dan is het aan de werkgever om het tegendeel te bewijzen. Er ligt inmiddels bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel met dezelfde strekking voor het leveren van bewijs bij discriminatie op grond van geslacht. Maar de bepaling in het voorstel van de Europese Commissie regelt dit ook voor de andere discriminatiegronden: ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap en seksuele geaardheid. Nieuw is ook dat werknemers die als getuige optreden voor een gediscrimineerde werknemer op basis van de richtlijnen beschermd moeten worden.
Het kabinet heeft vele organisaties op het terrein van arbeid, gelijke behandeling en vluchtelingen om advies gevraagd. Een aantal wordt nog geraadpleegd. Verder is er een uitgebreid advies van de Interdepartementale Commissie Europees Recht. Deze adviezen, waaronder die van de Commissie Gelijke Behandeling en werkgevers- en werknemersorganisaties, zijn meegenomen in de brief aan de Tweede Kamer.


01 mei 00 17:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie