Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA blij met Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) (070600)

Den Haag, 7 juni 2000

Inleiding
Het bereikbaarheidsoffensief Randstad is tot stand gekomen na veel gepraat, Noordzee- en Des Indes-beraad, omkoopgedrag in stadsregios en torentjesoverleg. Als Kamer wensen wij evenveel tijd, aandacht en invloed. Anders is dit het zoveelste voorbeeld van een dichtgetimmerd compromis in de coalitie, inclusief een nieuw hoofdstuk in het Regeerakkoord. De minister van V&W verkoopt dit plan als een integraal plan: het is voor iedereen alles of niets. Als CDA-fractie wensen wij de verschillende onderdelen afzonderlijk te kunnen beoordelen.
Uitbreiden vervoerscapaciteit (MIT)
Op het eerste gezicht, lijkt het zo prachtig: de kritiek die is geleverd op het voorstel om generiek rekening rijden in te voeren heeft heel wat opgeleverd. De fractie is verheugd over die extra miljarden voor Openbaar Vervoer- en weginfrastructuur. Hiermee wordt erkend dat er fors geld nodig is om Nederland in beweging te houden. Helaas moeten we constateren dat een deel van dit pakket niets anders is dan het weer op orde brengen van eerder naar achteren geschoven infrastructuur-projecten.
Positief zijn we over de 4-sporigheid, het rondje randstad (al hebben wij voorkeur voor het grote rondje, dus inclusief Breda), lightrail, maatregelen spoor (BB 21) en de voorgestelde wegenprojecten. Bovendien zijn we verheugd dat er nu serieus werk wordt gemaakt van de motie Reitsma over betaalstroken. Een gemiste kans is echter het niet opnemen van de Zuiderzeespoorlijn naar Noord-Nederland.
Van BOR tot BOM
Toch moeten wij constateren dat het resultaat van alle inspanningen niet een BOR maar een BOM heeft opgeleverd, een Buiten Ons oM plan; de coalitiepartijen zijn voorbewerkt en hebben allen iets gekregen opdat zij uiteindelijk zullen instemmen met het plan. Maar vond D66 13 miljard niet een beetje veel voor 11 tolpoorten? De PvdA kan blijkbaar alleen eenmalig instemmen met zoveel wegenprojecten door de miljarden die naar het OV in de Randstad gaan. De CDA-fractie roept de PvdA op om de wegenprojecten buiten de randstad ook te steunen. Daar kan het accent toch niet op Openbaar Vervoer liggen?
De VVD-fractie was al snel tevreden en draagt nu de volle verantwoordelijkheid voor het invoeren van het Rekening Rijden. De automobilist zal de VVD dankbaar zijn!

Regios
De rest van Nederland, de regios hebben hier het nakijken. Zij blijven zitten met een in beton gegoten MIT, met eigen bijdragen en blijven verstoken van de noodzakelijke extra infrastructuur. (Ik denk dan aan: Zuiderzeespoorlijn, Hanzelijn, spoorlijn Nijmegen-Roermond, A2 tangent Eindhoven, A74 Venlo, N57 Veersedam-Middelburg, N9 Kop v. Noord-Holland, N34 en N35 in Overijssel, haak om Leeuwarden.) Door de huidige politieke uitruil zal het uiterst moeilijk worden om extra geld vrij te maken voor deze knelpunten.
De 4 stadsregios daarentegen zijn omgekocht door het instellen van de regionale mobiliteitfondsen. Gezien alle voorwaarden [2/3 Openbaar Vervoer] kun je beter spreken van een decentraal rijksfonds. De CDA-fractie vindt echter dat er beter een Randstadfonds ingesteld kan worden. Dit voorkomt versnippering, een gebrek aan samenhang, en coördinatieproblemen.
De aanbiedingsbrief van de minister spreekt over een daadwerkelijk commitment van regionale bestuurders, bedrijfsleven en betrokken maatschappelijke organisaties. De CDA-fractie constateert echter dat dit commitment er bij het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties helemaal niet is en niet zal komen: het verzet tegen Rekening Rijden blijft. Wordt de Kamer hiermee niet op het verkeerde been gezet? Wat doet de minister als de partners van het Noordzeeberaad nee blijven zeggen tegen het totaal pakket? Waarom heeft de minister wel selectief gewinkelt uit de plannen van het bedrijfsleven en de organisaties (plan Utrecht en doorstroomroute A4), maar presenteert zij haar eigen ideeën als een alles of niets-pakket? Dat vraagt om opheldering

Bereikbaarheid of filebestrijding?
De doelstellingen van dit pakket zijn niet helder. Minder files of betere bereikbaarheid zijn twee verschillende dingen. Daarom is gelijktijdig investeren in Openbaar Vervoer, wegprojecten en betaalstroken een must. Pas dan kan het beprijzen van mobiliteit als keuze plaatsvinden.
De minister kiest voor rekening rijden zonder dat er een alternatief is. De extra weg- en railinfrastructuur wordt pas later gerealiseerd. De randstad zal gewoon van 7 tot 9 in de file staan. Het meest destructieve van de voorgestelde proef tot rekening rijden is het feit dat hierdoor een maatschappelijk draagvlak voor een kilometerheffing wordt verkleind. De minister zet een duurzame oplossing hiermee op het spel. Rekening Rijden wordt een sta in de weg voor een mogelijke kilometerheffing.

Tijdelijk of Generiek?
De CDA-fractie heeft ernstige twijfels over de intenties van de zogenaamde proef. Is het een twee-jarige proef of is het een andere wijze van gefaseerde invoering zoals de Minister zelf in haar brief op pag 12 zegt!! Zou de minister deze zin kunnen toelichten? De regios rekenen zich ondertussen al rijk met de opbrengsten voor de komende tien jaar. Het gaat dus helemaal niet om een proef maar om gefaseerd invoeren!
Bovendien zijn de criteria waarop de proef geëvalueerd zou moeten worden, niet duidelijk. Zonder heldere criteria zal iedere proef slagen.

Van Rijksweg naar regionale weg
Het lijkt alsof wij hier over 11 tolpoortjes praten, maar in werkelijkheid worden het er wel 40 of 50! Iedere regio bouwt straks zijn eigen tolpoorten. Die opbrengsten moet wat ons betreft terug naar de automobilist door verlaging van de MRB (Rijk) en verlaging van de provinciale opcenten in de MRB. Steden worden dichtgemetseld. Waarom wordt niet gewerkt aan ontvlechting van hoofdwegennet en onderliggend wegennet? Zeker als dit wordt afgezet tegen de miljarden die uitgetrokken worden voor de tolpoorten [550 mln voor de proefopstelling, 50 mln jaarlijkse kosten, 1 miljard terugsluis van de opbrengst via de fondsen en 1 miljard rijksbijdrage aan de regio.].
PPS & Financiële onderbouwing
De CDA-fractie is positief over het initiatief van de minister om tot PPS constructies te komen. De A4 Delftland vormt de ultieme test om te kijken of deze constructie levensvatbaar is. Het is dan ook jammer dat de minister zich niet aan de spelregels houdt en de doorstroomroute in stukken opknipt. Dat is risicovol en zet PPS op de tocht. De CDA-fractie roept de minister op om alsnog de doorstroomroute en het Utrechtse plan integraal over te nemen. Waarom laat u uw partners in het Noordzeeberaad in de steek en zet u daarmee de wegenprojecten op de tocht?
De fractie vindt de financiële onderbouwing vaag. Daarom vragen we van de minister een helder meerjarig overzicht tot 2010 over de middelen die uit het FES aangewend worden voor de BOR.

Samenvattend
De CDA-fractie is blij met uitbreiding van de vervoerscapaciteit en met een mix van slimme benuttingsmaatregelen. Er is een grote behoefte aan betrouwbare wegen.
De CDA-fractie doet echter niet mee aan het spel van alles of niets. Rekening Rijden blijft onaanvaardbaar. Het niet accepteren van rekening rijden mag echter nooit betekenen dat de investeringen in de infrastructuur niet zullen doorgaan. Hooguit vervalt de extra voeding van de regionale mobiliteitsfondsen.
Tenslotte vindt de CDA-fractie het niet acceptabel dat de regios buiten de Randstad volledig buiten beschouwing worden gelaten. De fractie vindt dat er een evenwicht in investeringen in Randstad en de regios daarbuiten moet bestaan. De extra middelen dienen volgens de MIT criteria te worden aangewend en niet te worden gebruikt als instrument voor omkoperij met de stadsregios, smeerolie voor het rekening rijden en afkopen van meningsverschillen van de coalitie.
Kamerlid: drs.J.Reitsma

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie