Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over eigen vermogens Kamers van Koophandel

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


EIGEN VERMOGENS EN VOORZIENINGEN VAN KAMERS VAN KOOPHANDEL

Datum: 08-06-2000

Het lid van de Tweede Kamer Herrebrugh (PvdA) heeft aan de staatssecretaris van Economische Zaken op 18 mei 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Heeft u kennis genomen van het artikel in de NRC van 13.05.2000 inzake het rapport van het adviesbureau Hordijk & Hordijk over de eigen vermogens en voorzieningen van de Kamers van Koophandel?

2 Kent u dit rapport of heeft u uit andere bronnen kennis van de in dit rapport gepresenteerde gegevens?

3 Bent u van mening dat de in dit rapport vermelde gegevens juist zijn?

4 Indien dit in het algemeen het geval is, bent u dan bereid met de Kamers van Koophandel te overleggen hoe met deze vermogens en voorzieningen om te gaan, respectievelijk deze aan het bedrijfsleven terug te geven?

5 Bent u bereid om indien er geen overeenstemming met de Kamers van Koophandel is te bereiken over omvang van de vermogens en voorzieningen voorschriften op te leggen over de hoogte van heffingen voor die Kamers van Koophandel die naar uw mening te grote eigen vermogens en voorzieningen hebben opgebouwd?

De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 Ja. Ik heb het bureau Hordijk & Hordijk gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de hoogte van het vermogen van de Kamers, in relatie tot de hoogte van de heffingen. Ik heb het onderzoek laten uitvoeren vanuit mijn rol als toezichthouder.

3 De cijfers in het rapport zijn ontleend aan of gebaseerd op stukken van de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (de VVK) en van individuele Kamers, met name uit begrotingen en jaarrekeningen. Ik ga er van uit dat deze cijfers juist zijn en niet ter discussie staan. Op basis van een aantal uitgangspunten, met name ten aanzien van de risico's die Kamers lopen ten aanzien van hun reguliere exploitatie, worden in het rapport vervolgens uitspraken gedaan over de wenselijke omvang van de eigen vermogens. Over de uitgangspunten is verschil van mening mogelijk, hetgeen tot andere conclusies kan leiden over de wenselijke omvang van de vermogens.

4 Ja. Ik heb het rapport van Hordijk & Hordijk toegestuurd aan de VVK met het verzoek om een reactie. De VVK heeft inmiddels een eigen onderzoek laten uitvoeren door PriceWaterhouse Coopers (PwC). Deze organisatie gaat uit van andere uitgangspunten en schat met name de potentiële risico's die Kamers lopen, hoger in. Daardoor komt PwC tot de conclusie dat de eigen vermogens van de Kamers aanmerkelijk hoger zouden moeten zijn dan Hordijk & Hordijk adviseert. EZ streeft ernaar met de VVK overeenstemming te bereiken over de gewenste hoogte van de eigen vermogens. De bedoeling is dat dit zal leiden tot een richtlijn over het gewenste eigen vermogen en de wijze waarop een eventueel additioneel vermogen kan worden teruggebracht.

Naast de VVK heb ik het rapport ook toegestuurd aan alle individuele Kamers met het verzoek in de begroting voor 2000 aandacht te schenken aan dit rapport. De meeste Kamers hebben in hun begroting expliciet stilgestaan bij de omvang van het vermogen en enkele Kamers hebben naar aanleiding daarvan hun heffingen verlaagd. Enkele andere Kamers hebben aangegeven dat zij, conform PwC, van mening zijn dat de risico's van Kamers hoger zijn dan Hordijk & Hordijk deze inschat.

5 Aangezien ik nu in gesprek ben met de VVK, is het opleggen van voorschriften op dit moment niet aan de orde. Bij de onlangs gestarte evaluatie van de Wet op de Kamers van Koophandel 1997 wordt de omvang van het vermogen en de ontwikkeling ervan echter wel nader onderzocht. Eind 2001 zal ik deze evaluatie aan uw kamer toezenden.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie