Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 7 juni 2000

Bibliotheek en Kunstuitleen gaan volgende week dicht
In verband met een verbouwing gaan de bibliotheek en de kunstuitleen aan het Zandeveltplein van 13 juni tot 29 juli dicht. Wat betekent dit voor de leden van de bibliotheek?

* De bibliotheek registreert tot aan de sluiting boeken en gesproken boeken met een uitleentermijn van 12 weken.
* Cd-rom's, documentatiemappen, tijdschriften en video's (speelfilms en informatieve films) worden van 5 juni tot en met 29 juli niet uitgeleend.

* U mag op uw pas 12 boeken meenemen.

* De boeken van de bibliotheek van 's-Gravenzande moeten na de verbouwing in 's-Gravenzande worden ingeleverd.
* U kunt tijdens de sluiting van de bibliotheek terecht bij de bibliotheken in Monster en Naaldwijk. U kunt dan op uw pas naast de twaalf geleende boeken van 's-Gravenzande nog acht boeken of andere materialen lenen in de bibliotheken van Monster en Naaldwijk. (Boeken geleend in een andere bibliotheek ook daar terug brengen!).

* Na de ongemakken hopen de medewerkers u in augustus weer van dienst te kunnen zijn in een gemoderniseerde bibliotheek.
Feestelijke heropening Zandeveltpark

Wethouder Tukker zal op woensdag 14 juni het opnieuw ingerichte Zandeveltpark heropenen. In samenwerking met de buurtvereniging Zandevelt worden er op die dag allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

10.00 uur koffie drinken in bejaardencentrum Sonnevanck, vervolgens gaan de bewoners van Sonnevanck naar het park

10.30 uur wedstrijd basketbal door leerlingen van de John F. Kennedyschool

14.30 uur tot 15.15 uur optreden clown Pica Pica voor de kinderen (bij slecht weer optreden clown in de Sonnevanck)

15.20 uur officiële opening door wethouder B.Tukker

15.30 uur draaiorgel met paard en een verrassing voor de kinderen

15.30 uur (onder voorbehoud) skate-activiteiten door de 's-Gravenzandse jeugd

Commissie Sociale Vernieuwing stopt

De 's-Gravenzandse adviescommissie Sociale Vernieuwing heeft haar werkzaamheden beëindigd. De commissie werd in 1992 in het leven geroepen en heeft in de loop van de jaren vele adviezen gegeven aan het gemeentebestuur. Nu sociale vernieuwing een onderdeel is geworden van het gemeentelijk beleid en ook in het welzijnsplan van de gemeente een plaats heeft gekregen, heeft de commissie besloten dat haar taak erop zit.

Het belangrijkste werk van de adviescommissie Sociale Vernieuwing is ongetwijfeld de grootschalige enquêtes geweest die in 1998 in 's-Gravenzande is gehouden. Het doel van die enquête was om de mening van de inwoners te peilen over de leefbaarheid in de gemeente. In totaal werden 5.900 vragenlijsten (met elk 25 vragen) verzonden. Daarvan werden er 3.050 ingevuld geretourneerd een respons van bijna 52%.

De resultaten gaven een representatief beeld van de mening die 's-Gravenzanders hebben over onderwerpen als groen, veiligheid, jeugdvoorzieningen en andere zaken in de gemeente.

De conclusies en aanbevelingen uit de enquête zijn door de gemeente samengevat tot in totaal 149 aandachtspunten en klachten. Van die 149 punten is op dit moment ongeveer 70% behandeld of in behandeling. Zo konden veel opmerkingen van bewoners van de Edelstenenwijk meegenomen worden in het verbeterplan dat momenteel in deze wijk wordt uitgevoerd. De gemeente neemt de overige punten mee in haar reguliere werkzaamheden. Een deel van de resterende knelpunten heeft nog nader onderzoek nodig of er is overleg nodig met andere instanties, zoals de politie.

Deel Monsterseweg afgesloten

Vanaf donderdag 8 juni krijgt het gedeelte van de Monsterseweg dat ligt tussen de rotonde (Vreeburghlaan) en de Noordwind nieuwe riolering. Dit weggedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer. Verkeer vanuit de Zeestraat wordt geleid via de Sand-Ambachtstraat. Vanuit de Langestraat kan er via de Noordwind (linkerzijde voormalige Muziekschool) worden gereden richting Zeestraat en Sand-Ambachtstraat.
Stadhuis gesloten

Op donderdag 8 juni is het stadhuis gesloten in verband met de jaarlijkse uitgaansdag van het gemeentepersoneel. Uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden is de afdeling Burgerzaken die dag geopend van 9.00 tot 9.30 uur

Stadsjournaal april 2000 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand april 2000 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Uitvoering 45 jaar De Glazen Stad

* Lintjes voor stadgenoten

* Impressies van Koninginnedag

* Reünie van de Prins Willem-Alexanderschool
* Ken uw stadgenoot: Dinie Appelboom. Zij maakt al jaren studie van de yogaleer en brengt dit in yogacursussen in de praktijk.

Collectieve festiviteiten

Burgemeester en wethouders hebben voor het jaar 2000 de volgende festiviteiten aangewezen als collectieve festiviteiten op grond van de Algemene plaatselijke verordening

* Koninginnedag zaterdag 29 april

* EK voetbal zondag 11 juni

* EK voetbal vrijdag 16 juni

* EK voetbal woensdag 21 juni

* EK voetbal zondag 25 juni

* EK voetbal woensdag 28 juni

* EK voetbal donderdag 29 juni

* EK voetbal zondag 2 juli

* Braderie en kermis donderdag 6 juli

* Braderie en kermis vrijdag 7 juli

* Braderie en kermis zaterdag 8 juli


Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

C.R. van Eekelen

Tuinhuisje

Oudelandstraat 54

Westland Materiaal BV

Transformatorstation

Groeneweg 169

Aangevraagde bouwvergunningen

J.P. Steur

Aanbouw

Vondellaan 16

W.H. van Spanje

Dakkapel

Meidoornstraat 83

M. Overkleeft

Kippenhok

Kwekerslaan 8

R. Bredero

Aanbouw

Tourmalijn 18

D.C. van Geest

Kantoor

Galgeweg 40

Geaccepteerde bouwmeldingen

D. Haspels

Aanbouw

Andriessenlaan 6

Verleende bouwvergunningen

J. t Hart

Serre

Alsemgeestlaan 7

M.A. de Hoog

8 paardenstallen

Papedijk 5

Gemeente s-Gravenzande

Brug

Rusthovenlaan

Van Geest Potplanten BV

Vergroten tuinbouwkas

Galgeweg 40

Fa. Gebr. Van Velden

Vernieuwen tuinbouwkas

Parallelweg 5

A.M. de Brabander

Dakkapel

Andriessenlaan 9

Kwekerij Mirabel

3 watersilos

Maasdijk 158

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij meldingen hebben ontvangen voor het in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf op de volgende adressen:

Naam bedrijf
adres bedrijf .

N.L. van Geest B.V. Kwekerslaan 7

N.R. Boers Noordlandseweg 96

Op bovenvermelde bedrijven is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor deze bedrijven geen vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd besluit moeten worden nageleefd.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Andere ophaaldag huisvuil

Op maandag 12 juni (2e Pinksterdag) wordt het huisvuil niet opgehaald. In plaats daarvan gebeurt dit op dinsdag 13 juni.

Afvalwijzer

Gemeentewerf Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Groen of grijs?

Volgende week (13 tot en met 16 juni) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...